Име .............................................................   Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
КОСАЧИ

 

1. Кой е авторът на „Косачи"?          1 т.
      A) Иван Вазов
      Б) Джералд Даръл
      B) Любен Каравелов 
      Г) Елин Пелин

2. Какво посочва заглавието на разказа „Косачи"?       1 т.
      A) героите на разказа 
      Б) темата на разказа
      B) замисъла на автора 
      Г) мястото на действие

3. Как започва разказът „Косачи"?         1 т.
      A) с монолог 
      Б) с пейзаж
      B) с диалог
      Г) с описание на героите

4. Посочете три доказателства, че „Косачи" е разказ.            3 т.
Първо:    ...............................................................................................................................
Второ: ...................................................................................................................................    
Трето: ...................................................................................................................................

5. Напишете името на героя, който произнася думите: „- Чудновати, но хубави!".         2 т.
............................................................

6. Какво настроение поражда описанието на нощния летен пейзаж?              1 т.
      A) тъжно
      Б) радостно
      B) бодро
      Г) тайнствено

7. Посочете двете основни теми, които авторът поставя в „Косачи".          2 т.
Първа:  ...............................................................................................................................
Втора:  ...............................................................................................................................

8. Кои са двете гледни точки за същността на приказките, разкрити в разказа?            2 т.
Първа:  ...............................................................................................................................
Втора:  ...............................................................................................................................

9. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж в „Косачи"?    1 т.
      A) Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всички наоколо.
      Б) Нощта мълчеше. Само щурците тихо и едногласно църкаха: Пенка, Пенка, Пенка.
      B) Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа.
      Г) ... тук весели долини, там планини гиганти...

10. Кое качество НЕ е присъщо на Благолаж?      1 т.
      А) сладкодумен разказвач
      Б) богато въображение 
      В) хитър измамник 
      Г) мъдър човек

11. Отговорете писмено на въпроса:    10 т.
Каква е вашата представа за изкуството?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 

 

 

Отговори: 
1-Г; 2-А; 3-Б; 
4-Например: Първо – в центъра на изображението е една случка. Второ – действието се развива на едно място и за кратко време. Трето – героите са малко.; 
5-Благолаж; 
6-Г; 
7-Например: Първа – ролята на фолклора. Втора - гурбетчийството; 
8-Например: Първа – приказките са ненужни измислици. Втора – приказките извисяват духа; 
9-Г;10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave