Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
ЛЕКСИКАЛНА НОРМА

 

 

1. Коя от изброените думи е най-подходящо да се постави на празното място в изречението?
          „Помниш ли, помниш ли“ на Димчо Дебелянов – един от нашите най-големи поети, е ………………………………. на страдащата душа.
      A) вопъл
      Б) вдъхновение
      B) съмнение
      Г) колебание

2. Коя от изброените думи е най-подходящо да се постави на празното място в изречението?
          Молитвеното слово е изповед пред лицето на Бога за ………………………………… тайни на вярващия човек.
      A) невероятните
      Б) прикритите
      B) неприкосновените
      Г) съкровените

3. С думите от кой ред е най-подходящо да се попълнят празните места в изречението?
          В „Да се завърнеш в бащината къща...“ на Дебелянов основен …………………………….., около който се разгръща смисълът на творбата и който определя елегичното й звучене, е …………………………. за ……………………………. завръщане.
      A) сюжет, сюжетът, щастливото
      Б) идея, идеята, невъзможното
      B) мотив, мотивът, невъзможното
      Г) конфликт, конфликтът, невъзможното

4. Коя от изброените думи НЕ може да се постави на празното място в изречението?
          Картината на „нежната спирала“ е …………………………………… едновременно нюансирано и разтърсващо, създава усещане за драматизма на последния полет – за последното писмо на птичия живот.
      A) представена
      Б) разказана
      B) пресъздадена
      Г) разгърната

5. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      A) В края на тази изтощителна работна седмица не можехме да се познаем – всички бяхме капнали от умора и изтощение.
      Б) Най-накрая, за жалост, се разбра истината – цялото поведение и готовността да помогне, се оказаха жалка стимулация на съпричастност.
      B) Без повече уговорки ми беше наредено веднага да си отида на Петрич за цял месец, а после щях да пътувам и до морето.
      Г) Думата „хекатомба“ е свързана с ритуалите в знак на почит към върховния бог, по време на които принасяли в жертва домашни животни.

6. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      A) За да се осъществи покупко-продажбата на имот, първото задължително условие е собственикът да има валиден натурален акт.
      Б) Когато тази неправителствена организация дава пресконференция, винаги прави впечатление присъствието на много медии и телевизии.
      B) Пътят до селата в този беден, забравен край беше занемарен, разбит, без указателни табели, затова толкова често молех хората да ми указват помощ.
      Г) Историята не е само представяне на факти, тя е вълнуващо пътуване в света на миналото, за да осмислим настоящето.

7. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      A) Алековите герои са характерни и днес, защото и днес хората се вълнуват повече от интересите на джоба, а не от принципите.
      Б) Алеко Константинов често си служи с ирония и сарказъм, за да изрази отношението си към героите.
      B) В повестта е използвано умалителното съществително „елеченце“, облечено на мазното тяло на главния герой.
      Г) Всички бяха евакуирани от неврологичното място след съобщението, че нивото на реката се повишава.

8. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      A) Разгръщайки страниците на романа „Под игото“, читателят се среща със самоотвержените образи на истински родолюбци.
      Б) Ботевият лирическият герой е човек от романтически тип, готов на собствена саможертва в името на най-високия идеал – свободата на отечеството.
      B) Напрежението в нашите отношения никак не ми харесва и макар че ми е неудобно, искам да те попитам един въпрос.
      Г) В своята поезия Смирненски и Вапцаров разгръщат темата за социалното страдание, но и за силата на човека да отстоява себе си.

9. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      A) Прието е да свързваме представата за миналото с документалния исторически живот на обществото.
      Б) Строфата „пътят е страшен, но славен“ е сред най-известните Ботеви поетически послания, незабравени през десетилетията.
      B) Първа глава на романа „Под игото“ – „Гост“, дава представа за традиционния български свят преди Освобождението.
      Г) Образът на родното слово в одата „Българският език“ е противопоказан – езикът е видян между възхвалата и обругаването.

10. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
      А) Всички знаем и си мълчим за това, че благодарение на неговата непочтеност организацията изгуби авторитета си в обществото.
      Б) Авторката разкри, че в развитието на сюжета два от характерите в романа ще загинат, но се въздържа да каже кои.
      В) Днес е много наложително да се говори какви средства предвижда държавата за опазване на екологията.
      Г) Дори в публикацията в един от най-радикалните сайтове проблемът е отбелязан коректно, но не се говори за причините.

11. В кое изречение НЯМА двусмислица?
      A) Творбите на Алеко Константинов са сатирично огледало на някои обществени тенденции в България след Освобождението.
      Б) Детето непрекъснато вървеше след нея, дърпаше палтото точно където беше зашито копчето, и тя имаше чувството, че всеки момент ще го скъса.
      B) Иван беше заминал с археолозите и това много учуди приятелите му – той доскоро негодуваше срещу тях.
      Г) Красивият и труден за изпълнение мост, който тя направи, й донесе голямо международно признание.

12. При употребата на коя от подчертаните думи е допусната лексикална грешка?
      Истинският виновник (А) за уникалния (Б) вид на стенописите в храма на Изида в Мадрид е екипът от опитни (В) реставратори (Г).

13. При употребата на коя от подчертаните думи е допусната лексикална грешка?
      Изгледът (А) на Охрид, който се разкрива (Б) от езерото, наподобява (В) старото (Г) Търново.

14. При употребата на коя от подчертаните думи е допусната лексикална грешка?
      11 август 1877 година е денят, в който с жертвения (А) си героизъм бранителите (Б) на връх Шипка увенчават с ларви (В) геройски (Г) Майка България.

15. При употребата на коя от подчертаните думи е допусната лексикална грешка?
      Пред мъченичеството, скромността и стоицизма (А) на този забравен (Б) българин човек може да изпита само коленопреклонно (В) благоволение (Г).

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Г; 2. Г; 3. В; 4. Б; 5. Г; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. В; 10. Г; 11. А; 12. А; 13. В; 14. В; 15. Г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave