Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА. ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА

 


1. Кое твърдение НЕ се отнася до неутралната лексика?
      A) Част е от лексикалното богатство на българския език.
      Б) Използва се само в опреде-лени речеви ситуации.
      B) Не изразява оценка и отношение към предмета на общуване.
      Г) Включва думи от различни части на речта.

2. В кой ред откривате експресивна дума, образувана с помощта на наставка?
      A) тържище
      Б) училище
      B) мъжище
      Г) светилище 

3. В кой ред има синоним на думата развален с експресивно-разговорна отсянка?
      A) повреден
      Б) неизправен
      B) счупен
      Г) раздрънкан

4. В кой ред откривате неутрален синоним на глагола крада?
      A) свивам
      Б) гепя
      B) забърсвам
      Г) задигам

5. Коя дума е подходяща за следния контекст: Да бъдеш топ модел, не е никак лесно, а изисква много труд и грижи. Преди всяко модно шоу манекените отделят часове, за да се...
      A) нагиздят 
      Б) наконтят
      B) подготвят 
      Г) накипрят

6. В изречението: „В доклада комисията посочва, че по време на мандата си директорът е направил редица необосновани харчове за ремонти на сградите“, думата с експресивна отсянка е:
      A) мандата 
      Б) харчове
      B) ремонти 
      Г) сгради

7. Думите в българския език се разделят на домашни и на чужди думи според:
      A) тяхното речниково значение
      Б) техния звуков състав
      B) техния произход
      Г) техния морфемен състав

8. Заемките и чуждиците са:
      A) видове чужди думи по произход
      Б) чужди думи със съответствия в българския език
      B) остарели думи в езика
      Г) думи, които е желателно да употребяваме

9. Когато един спортист каже: „Искам реванш!“, това означава, че настоява за:
      A) отказване на съперника 
      Б) повторно изиграване на двубоя
      B) отмъщение
      Г) заслужена награда

В кой ред думите имат едно и също речниково значение (зад. 10 и 11)?

10.
      A) деликатен – чувствителен
      Б) култивиран – възпитан
      B) бизнес – имот 
      Г) текст – творба

11.
      A) диагноза – заболяване
      Б) анонс – предположение
      B) инстинкт – уплаха
      Г) автономия – самостоятелност

12. В кой ред има грешка при употребата на чужда дума?
      A) Цялата стена е облепена с афиши за концерта на звездата.
      Б) В Боянската църква има уникални стенописи.
      B) Много е ефективна тази блузка, откъде я купи?
      Г) Всяко училище има боди- гард.

13. В кой ред има несъответствие между изговор и правопис на думата?
      A) самолет
      Б) колет
      B) сватба
      Г) излет

14. В кой ред има грешка?
      A) шкафче
      Б) усмифка
      B) анекдот
      Г) смекчавам

15. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      А) Старият управител на банката здаде поста на своя колега. 
      Б) Всички ние се радваме на добро здраве и настроение.
      В) Пътят към хижата ни се стори безкраен.
      Г) Не искам да тъна в разкош, а да живея нормално.

16. В коя дума има несъответствие между изговор и правопис?
      A) компот
      Б) стена
      B) смазка
      Г) кофа

17. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      А) Взех сертификат за владеене на английски език. 
      Б) Дайте ми, моля, един егземпляр от книгата.
      В) Сешоарът ми се повреди, докато си суших косата.
      Г) Ще поръчам специалитета на заведението.

18. В кой ред всички думи са написани правилно?
      A) Премятнах се през оградата на къщата.
      Б) Патриотизъмът на Вазовите герои е очевиден.
      B) Купихме облицовачни плочки за банята.
      Г) Не ми се мяркай повече пред очите!

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Г; 5-В; 6-Б; 7-В; 8-А; 9-Б; 10-А; 
11-Г; 12-Б; 13-В; 14-Б; 15-А; 16-В; 17-Б; 18-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave