Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА

 

1. „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е:
      A) легенда 
      Б) мит
      B) приказка
      Г) народна песен

2. Автор на „Победителят на мълнии“ е:
      A) Ханс Кристиан Андерсен 
      Б) Рик Риърдън
      B) Шарл Перо
      Г) Христо Ботев

3. Цар Баба е герой от:
      A) роман
      Б) фолклорна легенда
      B) фолклорна приказка 
      Г) народна песен

4. Чавдар войвода защитава:
      A) „клети сюрмаси“
      Б) сестрите и братята си
      B) своята майка 
      Г) своя вуйчо

5. Според поуката на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“ истински богат е този, който:
      A) притежава най-много злато 
      Б) притежава най-силна войска
      B) може да властва над природата 
      Г) е щедър към другите

6. Кое човешко достойнство НЕ е присъщо на бащата от „Главатарят, който искал да плени месечината“?
      A) благородство 
      Б) мъдрост
      B) ученолюбие 
      Г) щедрост

7. Кой от посочените герои е от приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
      A) патицата 
      Б) лебедът
      B) кентавърът 
      Г) човекоядецът

8. Цар Баба проклина своя син Ром:
      A) да се скита бездомен по света 
      Б) да не остави поколение
      B) да не срещне любовта
      Г) да среща навсякъде завистта

9. Кой герой е от „Легенда за рома“?
      A) Анабет
      Б) сестрите орисници
      B) вуйчото изедник 
      Г) бащата хайдутин

10. Кой приказен герой е помощник в „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
      A) средният син на мелничаря 
      Б) големият син на мелничаря
      B) Котаракът в чизми
      Г) маркиз Дъо Карабас

11. Срещу кого влиза в битка Пърси Джаксън в десета глава от романа „Похитителят на мълнии“?
      A) човекоядеца
      Б) кентавъра Хирон
      B) сатира Гроувър 
      Г) трите фурии

12. Кои човешки качества притежава грозното патенце?
      A) скромност и благородство
      Б) твърдост в преследване на целите
      B) щедрост и взискателност
      Г) настойчивост и прозорливост

13. Каква е връзката на „Похитителят на мълнии“ с древногръцката митология?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Б; 4-А; 5-Г; 6-В; 7-Г; 8-А; 9-Б; 10-В; 11-Г; 12-А; 
13. Примерен отговор:
      Героите в романа са богове и герои от древногръцката митология – Зевс, Атина Палада, Посейдон, Хирон, сатири и др. Представата за пространство, изградена в „Похитителят на мълнии“, прилича на пространството, изобразено в древногръцките митове – светът на хората и подземното царство. Както в древногръцките митове, така и в „Похитителят на мълнии“ хората не виждат боговете и другите герои, заради мъглата, която се спуска.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave