Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА

 

1. „Главатарят, който искал да плени месечината“ е:
      A) фолклорна приказка 
      Б) мит
      B) народна песен 
      Г) легенда

2. Автор на „Грозното патенце“ е:
      A) Христо Ботев
      Б) Ханс Кристиан Андерсен
      B) Рик Риърдън 
      Г) Шарл Перо

3. Пърси Джаксън е герой от:
      A) роман
      Б) фолклорна легенда
      B) мит
      Г) фолклорна приказка

4. Чавдар войвода е заплаха за:
      A) спокойствието на съселяните си 
      Б) турците и чорбаджиите
      B) бащиния дом 
      Г) родната земя

5. Според поуката на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“ истински нещастен е този, който:
      A) няма достатъчно материални блага
      Б) не е физически силен
      B) придобива богатство с насилие 
      Г) няма власт над природата

6. Кое човешко достойнство е присъщо на бащата от приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“?
      A) трудолюбие 
      Б) ученолюбие
      B) щедрост
      Г) спестовност

7. Кой от посочените герои НЕ е от приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
      A) най-малкият син на мелничаря 
      Б) царската дъщеря
      B) човекоядецът
      Г) сатирът Гроувър

8. Царица Дай благославя своя син Ром:
      A) да обича родината си
      Б) да изкарва хляба си с пророчество
      B) да скита по прашните пътища 
      Г) да научи много езици

9. Кой герой е от „Похитителят на мълнии“?
      A) синът на бог Посейдон 
      Б) синът на цар Баба
      B) маркиз дьо Карабас
      Г) синът на Петко Страшника

10. Кой приказен герой е неприятел в „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
      A) царят
      Б) средният син на мелничаря
      B) човекоядецът
      Г) най-големият син на мелничаря

11. Кой помага на Пърси Джаксън в битката срещу силите на злото?
      A) главатарят 
      Б) цар Баба
      B) Анабет и Гроувър
      Г) синът на бог Хермес

12. Кои човешки качества притежава кокошката от „Грозното патенце“?
      A) ограниченост и надменност 
      Б) всеотдайност и благородство
      B) мъдрост и щедрост
      Г) трудолюбие и скромност

13. Каква е връзката на „Похитителят на мълнии“ с вълшебните приказки?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Б; 3-А; 4-Б; 5-В; 6-В; 7-Г; 8-Б; 9-А; 10-В; 11-В; 12-А; 
13. Примерен отговор:
      Героите в романа си служат с вълшебни предмети, които им помагат да се справят в трудни ситуации – Анабет има шапка невидимка, а Пърси – вълшебен меч, който убива чудовищата от подземното царство, но не наранява хората. Романът „Похитителят на мълнии“ прилича на вълшебна приказка и по своя строеж – в началото е представена бедата, която променя живота на героя (открадването на мълнията). Пърси тръгва на път и преодолява препятствия. В изпитанията той не е сам – помагат му помощници. В края на романа хармонията е възстановена.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave