ТЕСТ - 2
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
На прощаване в 1868 г.

(Вариант 2)

1. Авторът на „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т.
а) Иван Вазов
б) Добри Чинтулов
в) Христо Ботев
г) Любен Каравелов

2. Посочете две доказателства, че в творбата „На прощаване в 1868 г.“ лирическият герой е готов да жертва живота си за свободата на отечеството.
Първо: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Второ: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Заглавието на Ботевата творба НЕ откроява мотива за: – 1 т.
а) раздялата
б) победното завръщане
в) сбогуването
г) искането на прошка

4. Кой образ е от „На прощаване в 1868 г.“? – 1 т.
а) мъжко сърце
б) с тръба зове
в) сам юнак на коня
г) свобода и смърт юнашка 

5. Посочете два образа от творбата „На прощаване в 1868 г.“, свързани с героичната смърт. – 2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Втори: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от творбата „На прощаване в 1868 г.“, свързани с победното завръщане. – 2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Втори: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. Кой израз е с преносно значение? – 1 т.
а) да помнят и те да знаят
б) турчин, че бесней
в) ела ме, майко, прегърни
г) аз може млад да загина

8. Кой проблем НЕ е разгърнат в  творбата „На прощаване в 1868 г.“? – 1 т.
а) житейският избор
б) борбата за свобода
в) славянската взаимопомощ
г) героичната смърт

9. Кое твърдение е вярно за „На прощаване в 1868 г.“? – 2 т.
а) Майката е възпитала достоен и свободолюбив син, затова трябва да разбере и приеме избора му.
б) В творбата са противопоставени образите на робския сън и на юнака, призоваващ към събуждане. 
в) В произведението е внушена мисълта за славянска солидарност.
г) За заглавие на творбата служи първият й стих.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „На прощаване в 1868 г.“? – 2 т.
а) Лирическият герой е силна и волева личност, действена и борбена, с ярко подчертани родолюбиви чувства.
б) Годината „1868 г.“ в заглавието се свързва с избухването на Априлското въстание.
в) Образът на „тиха бяла Дунава“ е знак на границата между родина и чужбина, робство и свобода.
г) Майката трябва да предаде завета на загиналия си син на братята му, за да продължат борбата.

11. Защо пътят на бунтовника от творбата „На прощаване в 1868 г.“ е „страшен, но славен“? – 10 т.
...……………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. -Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. - Отличен

Отговори: 1-в; – 1т. 
2. Например: - 2т. Първо – Предвижда, че „може млад да“ загине, но е непоколебим в избора си.        

                            Второ – Разбира, че свободата е най-висшата ценност и се извоюва с жертви – „свобода и смърт юнашка“.  
3-б; - 1т. 
4-г; - 1т.
5. Например: - 2т.        Първи: - „паднал съм с куршум пронизан“.       
                                      Втори: - „бяло ми месо по скали, / по скали по орляци“. 
6. Например: - 2т.  Първи: - „жив и здрав с байрак в ръка“ 
                                Втори: - „плетете венци и китки / да кичим глави и пушки“ 
7-б; - 1т. 8-в; - 1т. 9-а; - 2т. 10-б; – 2т.

11- текст  

@bgmateriali.com

Изтеглиsave