Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ
НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
(Десета и седемнадесета глава) Вариант 2

 

1. Десета глава от повестта „Немили-недраги" завършва с:    1 т.
   A) пейзажно изображение
   Б) портретна характеристика
   B) предаването на писмото 
   Г) схватката с влаха

2. Подчертаната дума в следното изречение НЕ означава:    1 т.
„И тъй една дъска можеше да осуети цяло едно предприятие."
   A) дело 
   Б) мисия
   B) случка
   Г) начинание

3. Посочете две качества на Левски, разкрити в десета глава.    2 т.

    Първо: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Второ: .................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Посочете два цитата от десета глава, разкриващи предпазливостта на Македонски.   2т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Посочете два цитата от седемнадесета глава, разкриващи саможертвата на българските доброволци.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

6. В кой ред НЯМА думи с преносен смисъл?  1 т.
   A) Едничкото нещо, което го отличаваше от истинските селяни, беше револверът. ..
   Б) ... нощем малки огънчета весело блещукаха. ..
   B) Над него висеше пепеляво намръщеното небе на зимата..
   Г) ... на север се разстилаше един неясен хаос, пепеляв, неопределен...

7. Защо Македонски се прекръства, преди да премине по импровизирания мост?   1 т.
   A) Страхува се за здравето и живота си.
   Б) Страхува се от дълбоката ледена вода.
   B) Страхува се за успеха на мисията си.
   Г) Страхува се за силата на вярата си.

8. Какво означава изразът „умиха лицето си“?    1 т.
   A) Изразиха мнението си.
   Б) Върнаха достойнството си.
   B) Отговориха на нападките.
   Г) Избраха чистотата.

9.  Кое твърдение НЕ е вярно?     2 т.
   A) Македонски се среща с Левски в Свищов и му предава писмо от браилските хъшове.
   Б) Поставен в изключителна ситуация, Македонски разкрива силата на своя дух и патриотичната си всеотдайност.
   B) Природната картина изгражда представа за времето, мястото и условията, при които хъшът трябва да изпълни поставената задача.
   Г) В началото на десета глава преобладава усещането за притихналост и застиналост. 

10. Кое твърдение е вярно?    2 т.
   А) Повестта „Немили-недраги" завършва с героизма на Македонски в битката при Гредетин.
   Б) Повечето от хъшовете доживяват свободата. 
   В) След Освобождението Македонски става разсилен.
   Г) Въпреки численото си превъзходство турците не успяват да победят българите при Гредетин.  

11. Какви качества проявява Македонски при преминаването на заледения Дунав? 10 т.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

Отговори:
1-в; 2-в;
3. Например: Първо: предпазливост. Второ: загриженост за делото.
4 Например: Първи: „Македонски не дъхаше". Втори: „предпазливо почука на вратата".
5. Например: Първи: „юнашкия подвиг на тия шепа герои". Втори: „като видяха, че победата остая на числото, умряха спартански".
6-а; 7-в; 8-б; 9-а; 10-в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave