Име .............................................................       Фамилия ...........................................

Клас ................................... № ..........................

ТЕСТ
НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
(Първа и втора глава) Вариант 1

 

1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за:    1 т.
   A) героичното минало на борците за освобождение на отечеството
   Б) страдалческото настояще на героите изгнаници в чуждата страна
   B) сложната съдба на жадните за приключения авантюристи
   Г) страстния копнеж за бъдещи битки в името на родината и свободата

2. Първа глава от „Немили-недраги" има въвеждащ характер, защото:    1 т.
   A) Разкрива предисторията на събитията, за които ще се разказва.
   Б) Откроява най-напрегнатия и емоционален момент в творбата.
   B) Изгражда първоначалната представа за епохата, обстановката и героите.
   Г) Разрешава появилите се противоречия и конфликти между героите.

3. Посочете два елемента от характеристиката на Странджата.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Посочете два примера за знаците на героичното в кръчмата на Знаменосеца. 2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Посочете два образа на „родното" в първите две глави от „Немили-недраги".    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

 6. Кой цитат е откъс от портретна характеристика?    1 т.
   A) Бяха сред обществото, но бяха в пустиня.
   Б) Сънят успокояваше поне навреме тия измъчени от бедността същества.
   B) Той гледа Странджата, като дига знамето си в Балкана...
   Г) Той имаше лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми.

 7. Кои от изброените черти НЕ характеризират Бръчков в първа глава?    1 т.
   A) емоционален и впечатлителен 
   Б) мечтател, идеалист, ветреник
   B) поет, романтик, авантюрист 
   Г) практичен и съобразителен

 8. В кой ред са свързани правилно герой и цитат, който го характеризира?    1 т.
   A) Попчето - „почти лапак с фес“
   Б) Странджата - автор „на цяла патриотическа поема“
   B) Македонски - „носеше едно огромно, извехтяло и без копчета палто“
   Г) Бръчков - „като че гладеше космите на невидима брада“

  9. Кое от изброените отношения НЕ е представено като конфликт в повестта „Немили-недраги“?    2 т.
   A) минало - настояще 
   Б) минало - бъдеще
   B) борба - бездействие 
   Г) герои - „кокошари“

 10. Кое твърдение е вярно за първите две глави от повестта „Немили-недраги"?      2 т.
   A) Най-старият и уважаван между хъшовете е Хаджият.
   Б) Най-младият и неопитен между хъшовете е Попчето.
   B) В съня на Бръчков е отразена преситеността на героя от спокойното и осигурено съществуване в бащиния дом.
   Г) Бръчков сменя феса си с капела, за да даде израз на приобщаването си към хъшовския живот.

11. Защо хъшовете страдат в чуждата страна?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

Отговори:
1-б; 2-в;
3. Например: Първи: бледолик, сух, със зараснали рани по челото. Втори: внимателно слуша разказа за миналите битки, в които сам е участвал. 
4. Например: Първи: литографиите, представящи боевете на Хаджи-Димитровата чета. Втори: картината, на която е изобразен Странджата.
5. Например: Първи: кръчмата на знаменосеца. Втори: надписите и изображенията по кръчми и кафенета, държани от българи.
6-г; 7-г; 8-в; 9-б; 10-г.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave