Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

ТЕСТ
НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
(Първа и втора глава) Вариант 2

 

1. В първата глава на „Немили-недраги“ хъшовете разговарят за:    1 т.
   A) юначните битки и славните подвизи в миналото
   Б) скиталчеството, глада и изпитанията в настоящето
   B) останалите в родните домове близки
   Г) носталгията си по изгубеното отечество

2. В описанието на кръчмата на Знаменосеца НЕ са откроени знаците на:    1 т.
   A) несретата и героизма
   Б) презрението и равнодушието
   B) свободолюбието и мизерията 
   Г) страданието и патриотизма

3. Посочете два елемента от характеристиката на Македонски.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Посочете два примера за мизерията в предметната обстановка в кръчмата на Знаменосеца.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Посочете два образа на „чуждото" в първите две глави от „Немили-недраги".   2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Кой цитат НЕ е откъс от портретна характеристика?    1 т.
A) Той често пресичаше говорещия, като викаше високо и кашляше.
Б) дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада
B) челото му, въз което личеха зарасли рани
Г) млад человек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице, бръснато

7. Изразът „бледолик, болнав, сух като скелет човек" е част от портретната характеристика на:    1 т.
A) Странджата 
Б) Македонски
B) Хаджият 
Г) Попчето

8. В кой ред са свързани правилно герой и цитат, който го характеризира?    1 т.
A) Странджата - „той бил войвода на някаква хайдушка чета в Македония“
Б) Македонски - „Той често пресичаше говорещия, като викаше високо и кашляше“
B) Попчето - „той искаше да вкуси от сладостта на неизвестното и новото“
Г) Бръчков - „беше забравил да вземе и пари за разноски“

9. Кое твърдение НЕ е вярно?    2 т.
A) Някои от героите на повестта „Немили-недраги" имат прототипове.
Б) В повестта „Немили-недраги“ има автобиографични елементи.
B) Повествованието в „Немили-недраги“ се води от лирически говорител.
Г) Повествованието в „Немили-недраги“ се води от повествовател.

10. Кое твърдение е вярно за първите две глави от повестта „Немили-недраги“? 2 т.
А) Първа глава започва с описание на предметната обстановка в кръчмата на Странджата.
Б) Хаджият и Попчето са представени като най-младите и жизнерадостни хъшове.
В) В сюжетите на картините в кръчмата на Странджата оживява светът на миналите героични битки.
Г) Бръчков лъже Македонски в играта на карти, защото е забравил да си вземе пари за разноски.

11. Как хъшовете се спасяват от презрението и отчуждението в чуждия свят?    10 т.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

Отговори:
1-а; 2-б;
3. Например: Първи: с лукави и дръзки очи. Втори: знае се, че е предвождал чета в Македония. 
4. Например: Първи: опушената и полуразбита лампа. Втори: топлият и задушлив от цигарите и евтините питиета въздух.
5. Например: Първи: мрачната, студена и неприветлива Браила. Втори: богатството и великолепието на чуждия град, недостъпни за хъшовете.
6-а; 7-а; 8-г; 9-в; 10-в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave