Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

ТЕСТ
НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
(Трета и пета глава) Вариант 1


1. Поводът за речта на Странджата в трета глава е:    1 т.
   A) страданието на хъшовете по изгубеното отечество
   Б) мъчителните спомени на героите за техните близки
   B) копнежът на изгнаниците да се завърнат в родината
   Г) спречкването по въпроса за скъперничеството на чорбаджиите

2. След речта на Странджата в трета глава хъшовете вдигат наздравица за:     1 т.
   A) Знаменосеца и Бръчков 
   Б) Бръчков и Македонски
   B) Странджата и Македонски 
   Г) Димитрото и Мравката

3. Посочете два момента от речта на Странджата, в които се говори за миналото и за бъдещето на хъшовете.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Посочете два цитата от трета глава, разкриващи въздействието на речта на Странджата върху хъшовете.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Посочете две качества на Бръчков, разкрити в трета и в пета глава на повестта „Немили-недраги".    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Какво се случва с хъшовете, след като болестта сваля стария знаменосец на легло?    1 т.
   A) Грижат се за своя събрат и духовен баща.
   Б) Отиват да търсят помощ за своя страдащ събрат.
   B) Разотиват се, за да търсят препитание и щастие.
   Г) Връщат се в родината, за да изпълнят завета на Знаменосеца.

7. С кое от следните твърдения НЕ може да бъде продължено изречението?    1 т.
Смъртта на Странджата е героична, защото...
   A) Умира с мисълта за свободата на отечеството.
   Б) Умира, изоставен от старите хъшове.
   B) Умира, посрещайки достойно и гордо мъките на агонията.
   Г) Умира, завещавайки на младия Бръчков да продължи делото му.

8. Чувствата, които Бръчков изпитва край смъртния одър на Странджата, са:    1 т.
   A) умиление и възторг 
   Б) отчаяние и отегчение
   B) гняв и възмущение
   Г) съчувствие и благоговение 

9. Кое твърдение НЕ е вярно?    2 т.
   A) Поводът за речта на Странджата е спречкването на неговите събратя по въпроса за скъперничеството на чорбаджиите.
   Б) Речта на Странджата умиротворява и обединява хъшовете, връща им достойнството.
   B) Случайните румънски минувачи с възторг слушат патриотичната песен, която хъшовете запяват след речта на Странджата.
   Г) Запятата от хъшовете песен е израз на свободолюбивия им дух, на патриотичните им чувства.

10. Кое твърдение е вярно за трета и пета глава от повестта „Немили-недраги"? 2 т.
   A) В предсмъртния си час Странджата завещава на Бръчков да отмъсти за смъртта му.
   Б) Речта на Странджата е предизвикана от конфликта му с Петко Мравката.
   B) Основното противопоставяне в словото на Знаменосеца е просвещение - невежество.
   Г) В предсмъртния си час Странджата завещава на Бръчков да го помни и да умре за родината. 

11. Кои са основните послания към хъшовете в речта на Знаменосеца?    10 т.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

Отговори:
1-г; 2-а;
3. Например: Първи: народът помни славните битки на хъшовете в отечеството. Втори: скоро ще настъпи пак часът на борбата и саможертвата за родината. 
4. Например: Първи: „Един страшен и възторжен вик повтори най-последните думи на знаменосеца". Втори: „На всички очите бяха пламнали, светеха с пламъка на чистия патриотизъм".
5. Например: Първо: патриотична всеотдайност. Второ: грижовност.
6-в; 7-б; 8-г; 9-в; 10-г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave