Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

ТЕСТ
НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
(Трета и пета глава) Вариант 2


1. Поводът за речта на Странджата е спречкването между:    1 т.
   A) Димитрото и Мравката 
   Б) Мравката и Македонски
   B) Македонски и Димитрото 
   Г) Бръчков и Македонски

2. В своето слово Странджата НЕ противопоставя:    1 т.
   A) миналото и бъдещето на хъшовете 
   Б) настоящето и миналото на хъшовете
   B) настоящето и бъдещето на хъшовете 
   Г) страданието и героизма на хъшовете

3. Посочете два момента от речта на Странджата, в които се говори за настоящето на хъшовете.    2 т.

     Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Посочете два цитата от трета глава, разкриващи въздействието на речта на Странджата върху Бръчков.    2 т.

     Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Посочете две качества на Странджата, разкрити в трета и в пета глава на повестта „Немили-недраги".    2 т

     Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Загасналото огнище в кръчмата (V глава) насочва към идеята за:    1 т.
   A) обител на съзаклятници 
   Б) братско гнездо
   B) разруха и гибел
   Г) разруха, но и оптимизъм

7. С кое от следните твърдения НЕ може да бъде продължено изречението?    1 т.
Смъртта на Странджата е мъченическа поради....
   A) съзнанието, че младото поколение ще продължи борбата
   Б) съзнанието за неизпълнения докрай дълг към отечеството
   B) физическите страдания 
   Г) потискащата обстановка

8. Какво подарява умиращият знаменосец на младия Бръчков?    1 т.
   A) къс от старо знаме и пистолет, с който е стрелял срещу тираните
   Б) къс от старо знаме и мемоара на Революционния комитет
   B) сабята, с която се е бил, и мемоара на Революционния комитет
   Г) сандък, пълен с пари и ценни книжа

9. Кое твърдение НЕ е вярно?   2 т.
   A) Бръчков остава край смъртния одър на Странджата, защото очаква благодарност и материална сигурност.
   Б) Странджата завещава на Бръчков скъпи реликви, които са го свързвали с борбата.
   B) В своето слово Странджата откроява пред хъшовете техния дълг към отечеството.
   Г) Речта на Странджата връща достойнството на обезверените хъшове. 

10. Кое твърдение е вярно за трета и пета глава от повестта „Немили-недраги"?    2 т.
   А) Пета глава започва с възторга на хъшовете от речта на Странджата.
   Б) Трета глава започва с разпределянето на ролите за предстоящото представление. 
   В) Бръчков остава при Странджата в пред смъртните му мигове, защото е идеалист, загрижен за своя духовен баща.
   Г) Странджата завещава на Бръчков всичките си пари и материални ценности.

11. Как въздейства словото на Знаменосеца върху хъшовете?     10 т.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

Отговори:
1-а; 2-а;
3. Например: Първи: в настоящето героите са непризнати. Втори: гладуват и се скитат по чуждите места. 
4. Например: Първи: „Бръчков цял трепереше от умиление и възторг". Втори: „Очите на Бръчков светеха, бузите пламтяха".
5. Например: Първо: жертвоготовност за свободата. Второ: твърдост пред страданията.
6-в; 7-а; 8-б; 9-а; 10-в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave