ТЕСТ - 1
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
Стани, стани, юнак балкански. Вятър ечи, Балкан стене.

(Вариант 1)

1. „Стани, стани, юнак балкански“ е: – 1 т.
а) разказ
б) стихотворение
в) народна песен
г) приказка

2. Посочете две доказателства, че в „Стани, стани, юнак балкански“ лирическият говорител се стреми да разбуди българското самосъзнание. – 2 т.
Първо: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Второ: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Авторът на „Вятър ечи, Балкан стене“ е: – 1 т.
а) Иван Вазов
б) Любен Каравелов
в) Добри Чинтулов
г) Христо Смирненски

4. Кой образ е от „Вятър ечи, Балкан стене“? – 1 т.
а) сълзи кървави
б) мъжко сърце
в) добър пример вземете
г) да си прославим имената 

5. Посочете два образа от „Стани, стани, юнак балкански“, свързани с робството. – 2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Втори: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от „Вятър ечи, Балкан стене“, свързани с призива за борба. – 2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Втори: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. Кой израз е с преносно значение? – 1 т.
а) българско име
б) знаме да развие
в) тънка сабя
г) робство и тиранство

8. Кой проблем НЕ е разгърнат в „Стани, стани, юнак балкански“? – 1 т.
а) робското търпение
б) освобождението на отечеството
в) обединението на всички достойни българи
г) красотата на родната природа

9. Кое твърдение е вярно за „Стани, стани, юнак балкански“? – 2 т.
а) Лирическият герой е родолюбив българин, който не се примирява с робската си съдба.
б) Творбата звучи тъжно, защото в него е изобразена робската действителност.
в) Лирическият говорител е юнак, който с тръба призовава сънародниците си на борба.
г) В творбата не е изобразена робската действителност.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Вятър ечи, Балкан стене“? – 2 т.
а) Текстът е оформен като обръщение на юнака към достойните българи.
б) Призивът „всички на оръжие“ се повтаря във всяка строфа на творбата.
в) Образът на съня означава примирение с тиранията.
г) Тънката сабя и знамето са образи, свързани с борбата за свобода.

11. Как е постигнат призивният характер в „Стани, стани, юнак балкански“? – 10 т.
...……………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. -Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. - Отличен
 

Отговори: 1-б – 1т. 
2. Например: - 2т. Първо – Призовава българите да се пробудят от дълбокия сън. 
                               Второ – Призовава българите да вземат пример от другите славянски племена и да прославят имената си.  
3-в; - 1т. 
4-б; - 1т. 
5. Например: - 2т.       Първи: - „сълзи кървави“       
                                     Втори: - „ний много претърпяхме“ 
6. Например: - 2т.       Първи: - „с тръба зове свойте братя: / всички на оръжие“ 
                                     Втори: - „доста робство и тиранство, / всички на оръжие“ 
7-в; - 1т. 
8-г; - 1т.
9-а; - 2т. 
10-б; – 2т. 
11 - текст

@bgmateriali.com

Изтеглиsave