ТЕСТ - 1
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
Стани, стани, юнак балкански. Вятър ечи, Балкан стене.

(Вариант 2)

1. „Вятър ечи, Балкан стене“ е: – 1 т.
а) разказ
б) стихотворение
в) народна песен
г) приказка

2. Посочете две доказателства, че във „Вятър ечи, Балкан стене“ лирическият говорител се стреми да разбуди българското самосъзнание. – 2 т.
Първо: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Второ: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Авторът на „Стани, стани, юнак балкански“ е: – 1 т.
а) Иван Вазов
б) Любен Каравелов
в) Добри Чинтулов
г) Христо Смирненски

4. Кой образ е от „Стани, стани, юнак балкански“? – 1 т.
а) мъжко сърце
б) с тръба зове
в) сам юнак на коня
г) Догде е мъничка змията 

5. Посочете два образа от „Вятър ечи, Балкан стене“, свързани с робството. – 2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Втори: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от „Стани, стани, юнак балкански“, свързани с призива за борба. – 2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Втори: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. Кой израз е с преносно значение? – 1 т.
а) сабите си запашете
б) народа отомански
в) да светне нашата земя
г) много претърпяхме

8. Кой проблем НЕ е разгърнат във „Вятър ечи, Балкан стене“? – 1 т.
а) примирението с робството
б) борбата за свобода
в) славянската взаимопомощ
г) обединението на българите

9. Кое твърдение е вярно за „Вятър ечи, Балкан стене“? – 2 т.
а) Ечащият вятър и стенещият Балкан се свързват с мълчаливото примирение с робството.
б) В творбата са противопоставени образите на змията и на лъва.
в) В произведението е внушена мисълта за славянската солидарност.
г) За заглавие на творбата служи първият й стих.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Стани, стани, юнак балкански“? – 2 т.
а) Творбата събужда чувства на патриотизъм, на човешка гордост и достойнство.
б) Призивът „всички на оръжие“ се повтаря във всяка строфа на творбата.
в) Образът на съня е свързан с бездействието на българския народ.
г) Лирическия говорител в творбата е родолюбец с чувство за човешко достойнство и чест.

11. Какви качества притежава юнакът от „Вятър ечи, Балкан стене“? – 10 т.
...………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. -Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. - Отличен

Отговори: 1-б – 1т. 
2. Например: - 2т. Първо – С тръба зове българите да се събудят от дълбокия сън. 
                              Второ – Призовава всички, които носят българско име.  
3-в; - 1т. 
4-г; - 1т. 
5. Например: - 2т.       Първи: - „от сън се събуждайте“       
                                      Втори: - „робство и тиранство“ 
6. Например: - 2т.        Първи: - „да си развием знамената“ 
                                      Втори: - „Догде е мъничка змията, / елате да се съберем“ 
7-в; - 1т. 
8-в; - 1т. 
9-г; - 2т. 
10-б; – 2т. 
11- текст

@bgmateriali.com

Изтеглиsave