Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
МЕСТОИМЕНИЯ

 

 

1. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Хъшовете неотменно помнят техния дълг към родината и следват своята „света длъжност“.
      Б) В последните мигове от живота си Странджата говори за битките в Балкана, за неговия четнически живот.
      B) Героите черпят сили от спомените им за славното минало и от надеждата, че „ги помни народът“.
      Г) Хъшовете са представени в два плана - като мъченици и като герои, посветили живота си на България.

2. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Въпреки че не знаех какво да правя в тази сложна ситуация, не разкрих пред никой тревогите си.
      Б) Идеализмът на възрожденците намира ярка изява в разбирането, че ничии интереси не са по-важни от народните.
      B) Терзан от чувство за вина, трогнат от великодушието й, все пак не можеше да повярва – тя му прощава, тя, която си няма никой на света.
      Г) Не се надяваше някой да му каже добра дума, не искаше никаква милост от никой, най-вече от някогашните си познайници.

3. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Дълго беше живял на този свят и едно знаеше със сигурност: че на комуто каквото е писано, това му се случва.
      Б) Неговите научни интереси дълго време са свързани с развоя на старобългарския и старогръцкия език.
      B) Наказаха треньора, чийто атлети бяха уличени в употреба на допинг на последното състезание, което очакваха с толкова надежди.
      Г) В началото на часа в стаята бяха само десет ученика, което смути младия учител, влязъл в първия си учебен час.

4. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Получих автограф от писателя, чиито романи са преведени в много страни и успехът им е безспорен.
      Б) Ораторът сподели неговите виждания за развитието на общината в следващите няколко години.
      B) Когато ученикът влезе в кабинета по биология, не видя никой и се учуди къде са съучениците му.
      Г) Напрегнатото сюжетно действие и диалогът, който въздейства емоционално върху читателите, е основната причина за успеха на романа.

5. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) След дълги и тежки години на изгнаничество в „тежка чужбина“ героят най-сетне се завръща в родния му дом.
      Б) Бунтовникът изпитва любов и признателност към своята майка, която го е родила „със сърце мъжко, юнашко“.
      B) Той постъпва така, както му диктува неговата съвест, и отказва да се съобразява с конюнктурата.
      Г) Житейският избор, който човекът е способен да направи, е свидетелство за нравствената му същност.

6. В кое изречение има НЕПРАВИЛНО употребено местоимение?
      A) Никого не ангажирам с мнението си и не искам никой да ме поучава.
      Б) Известно е, че за никой не е изненада моето мнение.
      B) Известно е, че никой не е съгласен с моето мнение.
      Г) Известно е, че мнението ми не интересува никого.

7. В кое изречение е допусната двусмислица вследствие на употребата на местоимение?
      A) Пациентът вярваше безусловно на своя лекуващ лекар, който веднъж вече бе спасил живота му.
      Б) Треньорът работеше за подготовката на неговия възпитаник последователно и всеотдайно.
      B) Първото нещо, което направи шампионът след награждаването, беше да благодари на своя треньор.
      Г) Първият, на когото шампионът благодари след награждаването, беше неговият треньор.

8. Къде са посочени правилните местоимения, с които трябва да се попълни изречението?
      Без да бързате, искам да си помислите – виждате ли в класа ……………………, ……..…………. всички харесват, …………………………. да бъде избран да ви представлява?
      A) някой, когото, които
      Б) някой, който, когото
      B) някого, който, който
      Г) някого, когото, който

9. Къде са посочени правилните местоимения, е които трябва да се попълни изречението?
      ……………………….. според вас трябва да заеме поста на председателя, ……………………….. се освободи преди седмица?
      А) кого, който    
      Б) кой, когото    
      В) кой, който
      Г) някой, който

10. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?
      Двата (А) спътника (Б) на пострадалия (В) човек не знаеха към кой (Г) да се обърнат за съдействие в тази тежка ситуация.

11. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?
      Някой (А) метали – сребро, злато и алуминий (Б) например, са добри проводници на електрическият (В) ток, които (Г) представлява насочено движение на свободни електрони.

12. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
      В разказа си (А) авторът (Б) убедително изгражда образа (В) на неговия (Г) герой.

13. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
      Запознай се с човека (А), за който (Б) толкова съм ти говорил (В), и с неговия (Г) приятел.

14. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
      Генералът (А), чийто (Б) войници превзеха укреплението, влезе в града (В), възседнал гордо коня си (Г).

15. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
      Потърсете някой (А) от преподавателите, който (Б) да ви запознае с новите критерии (В) за оценяване на кандидат-студентите (Г).

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Г; 2. Б; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. Г; 9. В; 10. В; 11. Б; 12. Г; 13. Б; 14. Б; 15. А

@bgmateriali.com

Изтеглиsave