Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
МИТОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

1. Митовете са: - 1 т.
      A) съвременни разкази
      Б) народни приказки
      B) литературни произведения
      Г) свещени текстове

2. От Хаос произлизат: - 1т.
      A) Гея и Уран
      Б) Гея и Ерос
      B) Рея и Кронос
      Г) Рея и Тартар

3. В коя двойка думи противопоставянето е свързано с представата за пространство? - 2 т.
      A) бързо – бавно
      Б) добро – зло
      B) горе – долу
      Г) минало – настояще

4. Как Кронос сваля от власт Уран? - 1 т.
      A) с коварство и измама
      Б) в честен двубой
      B) с помощта на братята си
      Г) с помощта на майка си

5. Кой бог древните гърци наричат „Милостивий“? - 2 т.
      A) Уран
      Б) Зевс
      B) Ерос
      Г) Кронос

6. Кое твърдение НЕ е вярно? - 2 т.
      A) Митовете обясняват Сътворението на света.
      Б) Митовете се разпространяват само чрез устен разказ.
      B) Древните хора вярват, че времето се движи в кръг
      Г) Митовете са свещени текстове.

7. Наименованието Библия идва от гръцки език и означава: - 1 т.
      А) Бог 
      Б) знание
      В) книги
      Г) мъдрост

8. В коя двойка думи противопоставянето е свързано с представата за пространство според Библията? - 2 т.
      A) тяло – душа
      Б) светлина – мрак
      B) ден – нощ
      Г) небе – земя

9. Бог създава жената от: - 1 т.
      A) реброто на Адам
      B) душата на Адам
      Б) собственото си дихание
      Г) светлината на слънцето

10. В християнската религия змията се свързва с представата за: - 1 т.
      A) трудолюбието и почтеността
      Б) завистта и злото
      B) благодарността към Бог
      Г) любовта към човека

11. Адам опитва от плода на познанието, защото: - 1 т.
      A) не обича своя Създател
      Б) вярва само на себе си
      B) е изкушен от жената
      Г) иска да стане повелител на Едем

12. Кое твърдение НЕ е вярно? - 2 т.
      A) Бог заселва Адам и жената в градината Едем.
      Б) В Едем всички животни живеят в мир помежду си.
      B) Бог не дава на своите създания възможността за свободен избор.
      Г) Бог изгонва първите хора от градината Едем.

13. Докажете с два примера, че „Произходът на боговете“ е мит. - 3 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Кронос се възцарява на бащиния си престол, след като: - 1 т.
      А) победил Уран в честен двубой 
      Б) Уран го посочил за свой наследник
      В) с измама и коварство заграбил властта
      Г) братята и сестрите му го подкрепили в борбата срещу Уран

15. Свържете боговете, които са съпрузи. - 3 т. 
      А) Уран -…                                1.Хера
      Б) Кронос -…                            2.Рея
      В) Зевс  -…                               3.Гея 

16. Кое твърдение НЕ е вярно? - 2 т.
      A) Боговете живеят на високия Олимп, скрити от погледите на хората.
      Б) Зевс е повелител на земята и небето, на боговете и хората.
      B) Когато Зевс е гневен, над Олимп се разразява буря.
      Г) Хадес е бог на подземното царство, а Посейдон – на морето.

17. Според библейския разказ в началото съществува: - 1 т.
      А) Хаос
      Б) светлината
      В) Богът
      Г) звездите

18. Каква е ролята на богинята Тюхе в живота на хората? - 6 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 


Отговори на теста от Вариант 1 - 33 точки:
1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-Б; 6-Б;7-В; 8-Г; 9-А; 10-Б; 11-В; 12-В;
13. „Произходът на боговете" е мит, защото:
– обяснява как са се появили Земята, Небето, денят, нощта и т.н.;
– древните гърци са вярвали, че разказаното в мита е истина; митът е свещен текст.
14-В;
15. Уран – 3; Кронос – 2; Зевс – 1;
16-В; 17-В;
Примерен отговор:
18. Според древните гърци от Тюхе зависи благоденствието на хората, защото тя изсипва от рога на изобилието своите дарове (зърно, плодове, мед…). С богинята Тюхе древните си обясняват също бедността и нещастието на смъртните, тъй като Зевсовата дъщеря може да се отвърне и да им покаже, че светът, в който живеят, е променлив и нестабилен.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave