Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас  
ОБОБЩЕНИЕ
(ПРОСВЕЩЕНИЕ, РОМАНТИЗЪМ, РЕАЛИЗЪМ, МОДЕРНИЗЪМ)

 

1. Векът на Просвещението е:
      А) 17. век;                            
      Б) 16. век;                               
      В) 19. век;                            
      Г) 18.век.

2. Какъв е жанрът на „Пътешествията на Гъливер"?
      А) пътепис                          
      Б) епистоларен роман           
      В) авантюрен роман           
      Г) повест

3. Основната характеристика на романтическия човек е:
      А) чувствителен и свободолюбив;                               
      Б) разумен и отговорен;
      В) смирен и богопослушен;                                          
      Г) самотен. 

4. Какво ни показват глава трета и глава осма от романа в стихове „Евгений Онегин“?
      А) погрешния избор на главния герой, дължащ се на неправилните ценности, към които се придържа;
      Б) скуката, която изпитва главният герой, дължаща се на разминаването между високия му човешки идеал и дребнавостта на обществения живот;
      В) трагичната съдба на героя, дължаща се на играта на слепия случай;
      Г) любовта му към природата.

5. Реализмът се появява през:
      А) началото на 20. Век;                                                
      Б) началото на 19. век;
      В) края на 19. век;                                                         
      Г) средата на 19. век.

6. Типични жанрове на реалистичната литература са:
      А) ода и трагедия;                                                        
      Б) епопея, идилия, сатира;
      В) социален роман, повест, разказ;                            
      Г) лирика и драма.

7. Разказвачът в „Дядо Горио“:
      А) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      Б) се намесва в действието с коментари, изводи и съждения;
      В) се опитва да разкрие собствените си преживявания;
      Г) няма разказвач.

8. Коя е най-страшната последица от властта на парите, изобразена в „Дядо Горио“?
      А) парите са причина за извършване на престъпления;             
      Б) парите създават социално неравенство;
      В) парите унищожават истинските човешки стойности;          
      Г) парите правят човека щастлив.

9. Разказвачът в „Мадам Бовари“:
      А) се намесва с коментари, изводи и съждения;   
      Б) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      В) се проявява като непосредствен свидетел на действието;
      Г) е активен герой.

10. Какво ни показва романът „Мадам Бовари“?
      А) желанието да се преодолее деспотизмът на обществото;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи;           
      В) падението на една жена със съмнителен морал;
      Г) споделената любов.

11. Основната социална роля на писателя модернист е:
      А) гений, създател на нови художествени светове;                           
      Б) борец за социална справедливост;
      В) аутсайдер и бохем;                                                                           
      Г) герой на своето време.

12. Лирическият мотив в „Сплин“ е свързан с/със:
      А) смъртта и отчаянието от липсата на надежда;                             
      Б) мечтите за по-добър живот;
      В) идеята за разума като основна характеристика на човека;         
      Г) любовта.

13. Кой е основният конфликт в „Есенна песен“?
      А) противоборството между деспотизма и желанието на човека да бъде свободен;
      Б) несъвпадението между желанието на човека да има свое място в света и реалността, която го люшка насам-натам;
      В) противоречието между интересите на различните обществени класи;
      Г) противоречието между любов и омраза.

14. Мотивът "лист отбрулен" е въведен в поезията на:
      А) Артюр Рембо;                
      Б) Пол Верлен;           
      В) Шарл Бодлер;             
      Г) Жан Мореас.

15. Основната идея на символистическата поезия е свързана с/със:
      А) смелостта да мислиш със собствената си глава;
      Б) желанието за разкрепоставяне на човека от закостенелите норми;
      В) трагичното несъответствие между желания и реалния свят;
      Г) любовта към ближния;

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – В; 3 – А; 4 – А; 5 – Г; 6 – В; 7 – Б; 8 – В; 9 – Б; 10 – Б; 11 – В; 12 – А; 13 – Б; 14 – Б; 15 – В; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave