Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
ОМИР, „ИЛИАДА“

 

1. „Илиада“ е лирическа поема. – 1 т. 
      А) Вярно
      Б) Грешно

2. Епосът се появява по време на: – 1 т.
      А) Легендарната епоха
      Б) Митологичната епоха
      В) Микенската епоха
      Г) Геометричната епоха

3. Литературният епос наследява епическата традиция от народния епос. – 1 т.
      А) Грешно 
      Б) Вярно

4. Посочи верните твърдения за епоса. – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) Той разказва за срамни събития.
      Б) Той има за цел да разказва значими събития.
      В) Описаният период може да бъде с по-голяма продължителност.
      Г) Той отразява създаването на божествения свят.

5. Посочи два отговора. За Троянската война е вярно, че... – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) според историците Троянска война не е имало
      Б) на основата на митовете за Троянската война е създадена поемата „Илиада“
      В) причина за Троянската война е хубавата Елена
      Г) военните действия обхващат период от 50 години

6. Поемата на Омир разказва за: – 1 т.
      А) военните действия по време на Троянската война
      Б) ужаса на войната
      В) гнева на Ахил
      Г) историческите последици от войната

7. Кой е основният проблем, поставен в поемата „Илиада“?– 1 т.
      А) за гибелта на Троя
      Б) борбата за любовта
      В) за войната и победата
      Г) за наранената чест и достойнство

8. Посочи НЕВЕРНИТЕ твърдения за епоса. – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) Той е първият литературен род.
      Б) Няма записани творби, представителни за този литературен род.
      В) В него се използват устойчиви конструкции.
      Г) Творбите на епоса са в основата си легенди и предания.

9. Защо поемата „Илиада“ е разделена на 24 части? – 1 т.
      А) Защото героите в нея са 24 на брой.
      Б) Защото толкова са буквите в старогръцката азбука.
      В) Защото е писана в продължение на 24 месеца.
      Г) Защото толкова са гръцките богове.

10. Как завършва поемата „Илиада“? – 1 т.
      А) С опожаряването на Троя.
      Б) С превземането на Троя.
      В) С погребението на Хектор.
      Г) С убиването на Хектор.

11. Подреди в правилен ред сюжета на „Илиада“. – 4 т.
     ПОДРЕДИ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ГОРЕ НАДОЛУ ТУК:……………………………..
      1. Ахил изпраща майка си да поиска помощ от Зевс, за да бъде изпратено поражение над гърците.
      2. Патрокъл слага доспехите на Ахил, но Хектор го убива.
      3. Ахил се скарва с Агамемнон и му връща Хризеида, но Агамемнон взема Бризеида.
      4. Бог Аполон изпраща мор на ахейците като наказание затова, че Хризеида е пленена.

12. Попълни празните места с някои от посочените думи. – 3 т.
      поведението, държанието, възпитанието, обноските, рамка, еталон, образец , 
вдъхновят, засрамят, поучат
      В центъра на поемата „Илиада“ е поставено..............................................  на герои, които са се превърнали в............................................................ за поведение. Това е с ясната идея, че останалите трябва да се ..................................................  от тях.

13. Довърши твърдението: – 1 т.
      „Илиада“ означава................................

14. Попълни празните места. – 3 т.
       Поемата „Илиада“ е песен за  ………………………………………….  . Тя е създадена през  ……………………………….век пр. Хр. Първите писмени записи на поемата се появяват през  ………………………………. век пр. Хр.

15. Попълни липсващите думи. – 4 т.
      Освен литературен има и  ………………………………….…  епос. Той се поделя на други два.  ………………………………….епос отразява създаването на  ………………………….. , докато  ………………………………. епос се занимава с героическата митология.


 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ

1. Б) Грешно
2. Г) Геометричната епоха 
3. А) Грешно
4. 
   Б) Той има за цел да разказва значими събития. 
   В) Описаният период може да бъде с по-голяма продължителност.
5.
   Б) на основата на митовете за Троянската война е създадена поемата „Илиада“ 
   В) причина за Троянската война е хубавата Елена 
6. В) гнева на Ахил
7. Г) за наранената чест и достойнство
8. 
   Б) Няма записани творби, представителни за този литературен род.
   Г) Творбите на епоса са в основата си легенди и предания. 
9. Б) Защото толкова са буквите в старогръцката азбука.
10. В) С погребението на Хектор. 
11. – 4, 3, 1, 2
     4. Бог Аполон изпраща мор на ахейците като наказание затова, че Хризеида е пленена. 
     3. Ахил се скарва с Агамемнон и му връща Хризеида, но Агамемнон взема Бризеида. 
     1. Ахил изпраща майка си да поиска помощ от Зевс, за да бъде изпратено поражение над гърците. 
     2. Патрокъл слага доспехите на Ахил, но Хектор го убива.
12. В центъра на поемата „Илиада“ е поставено поведението на герои, които са се превърнали в образец за поведение. Това е с ясната идея, че останалите трябва да се поучат от тях.
13. Троя 
14. Поемата „Илиада“ е песен за троянската война. Тя е създадена през осми век пр. Хр. Първите писмени записи на поемата се появяват през 6 век пр. Хр.
15. Освен литературен има и  фолклорен епос. Той се поделя на други два. Митологичният епос отразява създаването на света, докато героическият епос се занимава с героическата митология.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave