Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
ОМИР, „ИЛИАДА“

 

1. Ахил и Парис са едни от най-важните герои в поемата „Илиада“. – 1 т.
      А) Грешно 
      Б) Вярно

2. Военните действия в поемата „Илиада“ започват заради „гибелния гняв“ на Ахил. – 1 т.
      А) Вярно 
      Б) Грешно

3. Посочи верните отговори: За произхода на Ахил според поемата „Илиада“ е вярно, че: – 2 т.
ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) неговата майка е богиня, а баща му е смъртен 
      Б) той е най-силният герой сред смъртните 
      В) във войната Ахил защитава целия си народ
      Г) той е любящ баща и съпруг

4. Физическата красота на Ахил е представена с много епитети и сравнения в поемата „Илиада“. – 1 т.
      А) Вярно 
      Б) Грешно

5. Посочи верните твърдения за Ахил според поемата „Илиада“. – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) Той избира смъртта в името на славата
      Б) Той знае, че ще умре безславно. 
      В) Той винаги е бил отрупван със слава.
      Г) Той не знае, че е полубог.

6. Кои твърдения определят Ахил като състрадателен човек според поемата „Илиада“? – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) Той съчувства на цар Приам за загубата му. 
      Б) Той страда за смъртта на приятеля си Патрокъл. 
      В) Той тъжи заради засегнатата му чест.
      Г) Той плаче пред майка си.

7. Посочи верните твърдения за архаичния герой. – 2 т.
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА
      А) за него войната е висша ценност 
      Б) във войната той проявява качествата на смел и доблестен воин 
      В) той е син на богове и това му позволява да има несравнима сила и смелост
      Г) той винаги е физически красив

8. Какво кара Ахил да върне обратно тялото на Хектор в поемата „Илиада“?– 1 т.
      А) съчувствието към цар Приам 
      Б) гузната съвест, че е убил човек
      В) добротата, с която е изпълнено сърцето му
      Г) болката, че е изгубил приятеля си

9. Посочи в какво се изразява разликата между Ахил и Хектор според поемата „Илиада“?– 1 т.
      А) Хектор е грижовен баща и съпруг. 
      Б) Хектор се притеснява и тревожи за родителите си.
      В) Ахил е призван да бъде най-могъщият след Зевс.
      Г) Ахил е добър син.

10. В поемата „Илиада“ за Ахил и Хектор най-важна е: – 1 т.
      А) победата 
      Б) паметта
      В) плячката
      Г) наградата

11. Попълни празните места с някои от посочените думи: – 4 т.
      Хектор, Ахил, Агамемнон, крепостта, гората, войната, битката, всички, щастието, благото, лична, особено, собствена
      ………………….  защитава родината си, града си, жените и децата в  ………….............. Това е неговата цел в името на ..............................  , а не е негова  ............................... цел.

12.Свържи правилно. – 2 т.
      А) Хектор -  …..
      Б) Ахил -      ......
      В) Ахил -      …..
      1. „божествен“, „бързоног“, „превъзходен“
      2. гневлив, отмъстителен, жесток, избухлив
      3. безстрашен герой

13. Попълни липсващите думи. – 4 т.
      Ахил е състрадателен и чувствителен. Въпреки своя  ……………………………. характер, той страда за смъртта на своя приятел  ………………….и съчувства на цар  ……………..  - бащата на  ………………….. .

14. Довърши твърдението: – 1 т.
      Отдадеността на Хектор в битката и вероятността да намери смъртта си в нея е проява на неговия нравствен........................

15. Попълни пропуснатите думи. – 3 т.
      Особено при епическия герой е, че славата му след смъртта се явява в ролята на продължение на  ……………………….. приживе. Той е пръв в  …………………… и последен напуска бойното поле. Именно епическият герой е образец за  ………………………… поведение, благородство и смелост.


 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. А) Грешно 
2. А) Вярно 
3. 
     А) неговата майка е богиня, а баща му е смъртен 
     Б) той е най-силният герой сред смъртните 
4. Б) Грешно
5.
     А) Той избира смъртта в името на славата. 
     В) Той винаги е бил отрупван със слава.
6.
      А) Той съчувства на цар Приам за загубата му. 
      Б) Той страда за смъртта на приятеля си Патрокъл.
7.
     А) за него войната е висша ценност 
     Б) във войната той проявява качествата на смел и доблестен воин
8. А) съчувствието към цар Приам 
9. А) Хектор е грижовен баща и съпруг.
10. Б) паметта
11.  Хектор защитава родината си, града си, жените и децата в крепостта. Това е неговата цел в името на всички, а не е негова лична цел.
12.
     А) Хектор – 3. безстрашен герой  
     Б) Ахил – 2. гневлив, отмъстителен, жесток, избухлив
     В) Ахил –   1.“божествен“, „бързоног“, „превъзходен“ 
13. Ахил е състрадателен и чувствителен. Въпреки своя отмъстителен характер, той страда за смъртта на своя приятел Патрокъл и съчувства на цар Приам – бащата на Хектор.
14. дълг
15. Особено при епическия герой е, че славата му след смъртта се явява в ролята на продължение на слава приживе. Той е пръв в битката и последен напуска бойното поле. Именно епическият герой е образец за доблестно поведение, благородство и смелост.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave