Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ОПИСАНИЕТО, ПОВЕСТВОВАНИЕТО И РАЗСЪЖДЕНИЕТО В ТЕКСТА

 

      1. Кой от редовете не представя някой от видовете текст?
           А) размисъл
           Б) повествование
           В) описание
           Г) разсъждение

      2. В текст описание може да има засилена употреба както на прилагателни, така и на съществителни имена.
           А) Вярно
           Б) Грешно

      3. За кой вид текст е характерна употребата на множество глаголи, изразяващи развитие на действието?
           А) за текст разсъждение
           Б) за текст на обява
           В) за текст повествование
           Г) за текст описание

      4. Текстът разсъждение съдържа помощни думи като „защото“, „поради което“, „тъй като“.
           А) Грешно
           Б) Вярно

      5. В повечето случаи засилената употреба на глаголи придава динамика на текста.
           А) Вярно
           Б) Грешно

      6. Кой ред съдържа само особености, характерни за текста повествование?
           А) съдържа твърдения и доказателства; има засилена употреба на глаголи; честа употреба на сложни думи
           Б) представя действия и случки; има засилена употреба на сложни думи; логически връзки
           В) изобразява качества на предмети; има засилена употреба на съществителни имена и прилагателни
           Г) разказва за действия и случки; има засилена употреба на глаголи; отличава се с динамичност

      7. Един текст може да съчетава елементи на описание, на повествование и на разсъждение.
           А) Вярно
           Б) Грешно

      8. Попълни празните места с подходящите термини. Можеш да избираш от: описание, размисъл, разсъждение, повествование, преразказ, съчинение.
          „Не мога да разбера какво не ви е ясно от новия урок. Когато има много глаголи, значи текстът е ………………………. , а когато има много прилагателни – текстът е  …………………. Ако пък текстът звучи като да е създаден от някой професор, значи е текст ……………………….“ – ядосано обясняваше Калина след училище.

      9. Кой вид текст е най-подходящ за създаването на обява за продажба на кола?
           А) съчинение по преживяно
           Б) текст разсъждение
           В) текст описание
           Г) текст повествование

      10. Когато коментаторът на футболен мач излага ставащото на терена, той създава текст разсъждение.
           А) Грешно
           Б) Вярно

      11. Свържи всеки вид текст с характерните за него особености.
           А) текст разсъждение – ……….
           Б) текст повествование – ………..
           В) текст на обява – ………..
           Г) текст описание – ………..

           1. съдържа доказателства
           2. засилена употреба на глаголи
           3. засилена употреба на съществителни и прилагателни имена
           4. съществителни имена, прилагателните имена и заповедни глаголи

      12. Кои твърдения за употребата на текст описание, текст повествование и текст разсъждение са верни? 
          ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

           А) и трите вида текст могат да се използват самостоятелно
           Б) само текст описание и текст повествование могат да се използват съвместно
           В) трите вида текст не могат да се използват самостоятелно
           Г) и трите вида текст могат да се използват съвместно

      13. Какъв е видът на текста?
          В творчеството на художника ясно могат да се разграничат два периода. Първият е озаглавен „Жълт период“, тъй като тогава почти всички картини са рисувани в топли златисти цветове. Вторият е наречен „Зелен период“, защото тогава той рисува предимно зелени, разлистващи се растения.

…………………………………………………

      14. Повече глаголи или повече прилагателни съдържа текстът?
          Катерина отиде на планина за пръв път, когато навърши крехките седем години. Тогава я заведе баща й , който е запален планинар. От тогава до сега те ходят заедно поне два пъти в годината и се наслаждават на природата.

Текстът съдържа повече ……………………..

      15. Посочи коя част от текста е в ролята на твърдение и коя – в ролята на доказателство.
          Милена е отличник по история. Тя има грамота от общината, защото получи трудно изкарана, но заслужена шестица на олимпиадата миналия месец.

          Изречението "Милена е отличник по история." е в ролята на ………………………., а "защото получи трудно изкарана, но заслужена шестица на олимпиадата" се явява …………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА:
1. А); 2. А); 3. В); 4. Б); 5. А); 6. Г); 7. А); 8. повествование, описание, разсъждение; 9. В); 10. А);
11. А) – 1, Б) – 2, В) – 4, Г) – 3; 12. А), Г); 13. разсъждение; 14. глаголи, 15. твърдение, доказателство

@bgmateriali.com

Изтеглиsave