Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА

 

1. Авторът на „Опълченците на Шипка“ е:         1 т. 
      A)  Иван Вазов    
      Б) Добри Чинтулов
      B) Христо Ботев
      Г) Любен Каравелов

2. Посочете две доказателства, че в творбата „Опълченците на Шипка“ се възхвалява подвигът на опълченците.    2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

3. Заглавието и подзаглавието на Вазовата творба НЕ дават информация за:         1 т.
      A) мястото на събитията
      Б) развоя на събитията
      B) героите
      Г) времето на събитията

4. Кой образ е от „Опълченците на Шипка“?             1 т.
      A) сам юнак на коня    
      Б) бръшлян и здравец
      B) дружините горди
      Г) свобода и смърт юнашка

5. Посочете два образа от творбата „Опълченците на Шипка“, свързани с духовното превъзходство на опълченците.    2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори:  …………………………………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от творбата „Опълченците на Шипка“, свързани с малодушието на турците.         2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

7. Кой израз НЕ е с преносно значение?           1 т.
      A) име ново, голямо, антично
      Б) сочи върха пак
      B) вълни по-нови от орди дивашки
      Г) железни си гърди

8. Кой проблем НЕ е разгърнат в „Опълченците на Шипка“?             1 т.
      A) житейският избор
      Б) борбата за свобода
      B) подвигът и саможертвата
      Г) паметта за героизма

9. Кое твърдение е вярно за „Опълченците на Шипка“?    2 т.
      A) Сравнението с Термопили е от съвременната история на Гърция.
      Б) Образът на Балкана присъства и в трите части на творбата.
      B) В епилога се откроява идеята за подкрепата, която опълченците получават от Радецки.
      Г) За заглавие на творбата служи последният й стих. 

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Опълченците на Шипка“?           2 т.
      А) Опълченците са зле въоръжени, но превъзхождат турските орди с духовната си сила.
      Б) Годината „1877 г.“ в подзаглавието се свързва с избухването на Априлското въстание.
      В) Сюлейман паша, Генерал Столетов и генерал Радецки са исторически личности.
      Г) Поетът сравнява опълченците с лъвове, за да даде израз на тяхната храброст и юначество.

11. Защо опълченците не могат да си позволят страх и малодушие?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори:
1-А;
2 – Например: Първо: лирическият говорител ги разкрива като всеотдайни, родолюбиви, жертвоготовни, храбри и ги сравнява с лъвове. Второ: подвигът им ги обезсмъртява и чрез него влизат в историята.
3-Б; 4-В;
5 – Например: Първи: „патроните липсват, но волите траят“. Втори: „щикът се пречупва – гърдите остаят“.
6 – Например: Първи: „бягат като овци“. Втори: „турците тръпнат, друг път не видели/ведно да се бият живи и умрели“.
7-Б; 8-А; 9-Б; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave