Зад.1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи. 

 

1. симбиоза                         12.осиротели                     23. кентавар

2. опаковъчен                     13. находка                      24. омаловажен

3. плагиятство                     14. превърженици           25. няколкоминутен

4. менует                             15. изстребител               26. фоерверки

5. уразмерявам                    16. технологии                27. съкровенно

6. стажант-фармацефт          17.наум                            28.корумпиран

7.ешафод                             18.шестседмичен            29.тахан-халва

8.принебрегнат                     19.егзалтация                  30.речитатив

9.спазъм                              20.накълцвам                  31.замръзен

10.ще изтъчат                      21.мъждукащ                  32.нечуващ

11.невъзтановим                  22.обезпокоен                 33.безспирен

Зад.2. Кое от изброените географски понятия е написано правилно?

а/ Магеланов проток   

б/ Черна Гора

в/ одринска Тракия

г/ Черни осъм

Зад.3. В кое от изреченията има граматична грешка?

а/ Не обичам много американските филми, обаче само такива дават по кината.

б/ Филма “Двете кули” още не съм ги гледал и не мога нищо да кажа за качествата му.

в/ Защо не затваряш вратата?

г/ Чужд език не може да се научи идеално за няколко месеца.

Зад.4.В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?

а/ Госпожице, бихте ли ми услужила с линията си?

б/ Госпожице, Вие единствена бяхте любезни с мен.

в/ Госпожице, сега можете необезпокоявана да се приберете.

г/ Госпожице, дошла сте неподготвена и този път.

Зад.5. Попълнете празните места с правилната форма на думите:

а/ членна форма / за пълен или за кратък член в ед. ч./:

Прочетох ________________публикуван във вестника откъс.

б/ местоимение

Това е човекът, за __________който ти разказах.

в/ съществителното име

Всеки клас трябва да излъчи по няколко___________ участник.

Зад.6. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешна?

Възпитаният /а / човек умее да контролира реакциите си, да здържа / б / гнева и възторга си, да възспира / в / прибързаните си оценки, спонтанните си въпроси и възклицания / г /.

Зад.7. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

а/ Предизвикателствата на новото време подтикват човек да търси и да открива нестандартни решения.

б/ Прекалено амбициозният човек често се чувства подтиснат, защото обикновено не приема загубите.

в/ Удовлетворението от добре свършената работа подържа самочувствието на човек.

г/ Мнителният човек трудно се поддава на убеждаване, защото е склонен да подозира другите в непочтеност.

Зад.8.В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка?

а/ двайсет дневна   б/ двайсет- дневна    в/ двайсетдневна  г/ 20 дневна

Зад.9. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

а/ Ще говоря с нея,въпреки че не е моя работа.

б/ Той ми позвъни точно, когато излизах.

в/ Не ги съветвам освен ако не ме попитат за нещо.

г/ Не ти се обадих, защото нямах свободно време.

Зад.10. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?

а/ Той се смее, като се държи за корема.

б/ Той се смее, като побъркан.

в/ Като не знаеш мълчи!

г/ Следващите няколко часа минаха, като в мъгла.

Зад.11. В текста има 10 пропуснати запетаи. Поставете ги.

Панагюрското златно съкровище датирано към края на IVв. и началото на III в. преди новата ера е намерено през 1949 г. на два километра южно от Панагюрище. То се състои от девет златни ритуални съда. От надпис върху фиала е установено че съдовете са изработени в град Лампсакос който се намирал на Дарданелите.

Украсата на ритоните изобразява митологични сцени свързани с известни герои от древността. На един от ритоните е изобразен тържественият пир в чест на сватбата на Дионис със критската принцеса Ариадна а други три изобразяват глава на амазонка.

Най-интересен е големият амфоровиден съд чиито дръжки са оформени като борещи се помежду си кентаври а двете отверстия за изливане на виното намиращи се в основата на съда са оформени като негърски глави.

Зад.12. В кой ред има допусната правописна грешка? 

а/ сграбчвам, сграда, здание

б/ живели, бели, стояли

в/ текъл, казал, рекъл

г/ вестник, словестност, местност

 

Отговори:

1. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33

2. а

3. б

4. г

5. а- публикувания, б- когото, в- участници

7. в

8. в

9. в

10.в

11. съкровище, ера, установено, Лампсакос, сцени, пир, Ариадна, съд, кентаври, виното,

12.г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave