Име .................................. Фамилия .........................................................

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 5 клас  
„СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО“

 


      1. Изречението „На ханчето край шосето един по един пристигнаха тримата другари ловци, уморени, съсипани.“ е: 
          А) съобщително, просто    
          Б) съобщително, сложно
          В) подбудително, сложно

       2. В кое изречение запетаите са поставени правилно? 
          А) Спомняше си времето, когато той беше беден но беше млад, и беше щастлив.
          Б) Спомняше си времето, когато той беше беден, но беше млад и беше щастлив.
          В) Спомняше си времето когато той беше беден, но беше млад и беше щастлив.

      3. В изречението „Затворените безлюдни къщи тъжно и глухо немееха.“
          А) има една дума с преносно значение
          Б) има три думи с преносно значение 
          В) всички думи са с пряко значение

      4. В кое изречение НЯМА грешки при членуването? 
          А) Стария свещеник бе дошъл в манастира още като младеж.
          Б) Старият свещеник бе дошъл в манастирът още като младеж.
          B. Старият свещеник бе дошъл в манастира още като младеж.

      5. В кой ред НЯМА прилагателно име? 
          А) там отгоре      
          Б) гореща вяра
          В) вечерно сияние

       6. В кой ред всички глаголи са записани вярно? 
          А) тичаме, береме    
          Б) возиме, мързелуваме
          В) отиваме, украсяваме

      7. В кой ред е допусната грешка? 
          А) соленоводен        
          Б) синьозелен        
          В) плодороден 

      8. В кое изречение НЯМА глагол? 
          А) Отлетяха птиците на юг.
          Б) Жълти листи рони всеки бук.
          В) Ето го – най-високият връх в Рила!

      9. В кое глаголно време са глаголите в изречението „В кръчмата имаше само двама-трима селяни, които се обърнаха, както седяха, и го загледаха.“
          А) минало време    
          Б) сегашно време    
          В) бъдеще време

      10. В кой ред думите НЕ са сродни? 
          А) кон – конюшня    
          Б) кон – консул    
          В) кон – конник

      11. Кои думи са подлог и сказуемо в изречението „На ханчето край шосето пристигнаха ловците.“
          А) ханчето, шосето     
          Б) ловците, пристигнаха         
          В) на ханчето, пристигнаха

      12. В коя редица от думи има само числителни редни имена? 
          А) седем, осем    
          Б) седем, осми    
          В) седми, осми

       13. В кой ред всички думи имат представка? 
          А) набеждавам, навестявам
          Б) пея, изобразявам
          В) празнувам, преварвам

      14. В кой ред думите са антоними?
          А) любезен – вежлив         
          Б) оскъден – изобилен    
          В) срамежлив – боязлив 

      15. В кое изречение НЯМА допуснати правописни грешки? 
          А) Птичките от околните дървета трепнали с криле и зачуруликали.
          Б) Тръгнало гуштерчето по тревата надоло към реката.
          В) Патето мина през градината, презкочи вадичката, провря се пот оградата и излезе на поляната.

      16. Какво съдържа този откъс? 
          „Хаджи Ахил днес е на 66 години; ръст повече висок, отколкото среден; очи тъмносиви, проницателни, в постоянно движение и често с поглед иронически; лицето му е широко и почти четвъртито по причина, че двете бузи малко по-горе от линията на брадата увисват и придават някаква приятна симетрия на образа.“ 
          А) описание на обстановка 
          Б) портретно описание на герой 
          В) разсъждение

      17. Какво е олицетворение? 
          А) художествено определение на предмет или явление
          Б) сравняване на предмети, лица или явления
          В) приписване на човешки качества на животни, природни явления и предмети 

      18. В кой ред НЯМА сравнение? 
          А) пек и горещина като в пустиня        
          Б) студената и бистра вода като сълза    
          В) печално поклати глава, като въздъхна

      19. Легендата е: 
          А) кратка поучителна история
          Б) разказ за невероятна случка с историческа основа
          В) кратък израз, предаващ народна мъдрост

      20. В кой ред са написани имената само на български автори? 
          А) Иван Вазов, Ангел Каралийчев    
          Б) Асен Разцветников, Шарл Перо
          В) Ханс Кристиан Андерсен, Леда Милева

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. А); 2. Б); 3. Б); 4. В); 5. А); 6. В); 7. Б); 8. В); 9. А); 10. Б); 11. Б); 12. В); 13. А); 14. Б); 15. А); 16. Б); 17. В); 18. В); 19. Б); 20. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave