Прочетете текста и отговорете на въпроси: 1 - 5

—  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш!
—  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър.
—  Все едно, че нищо не си чул.
—  Така ще бъде! Казвай!
—  Снощи изгубих на комар много пари. Ама те не бяха мои. Взех ги от чекмеджето на занаятчията. Моля ти се, заеми ми триста гроша, да ги поставя, откъдето съм ги взел. Ако ми направиш това добро, никога няма да те забравя.
—  Това ли е тайната?
—  Това е!
—  Все едно, че нищо не съм чул! Нали обещах! Сбогом!

1. Кое заглавие е най-подходящо за текста:
а. Крадецът
б. Тайна
в. Комарджията
г. Хитър Петър не иска да дава заем на никого

2. Кое твърдение не е вярно според текста:
а. Хитър Петър не дава пари, защото преценява, че на комарджията не може да се има доверие.
б. Хитър Петър държи на думата си, че все едно нищо не е чул.
в. Комарджията е непочтен човек и Хитър Петър разбира това.
г. Хитър Петър не дава пари, защото е скъперник.

3. В приказката е използвано:
а. природно описание
б. диалог
в. авторски коментар
г. портретно описание

4. С коя народна мъдрост не може да се свърже  приказката:
а. Който много говори, много греши.
б. На крадец и сламка не давай.
в. Бързо мисли, малко говори.
г. Догде се мъдро намъдрува, лудото се налудува.

5. С коя дума не може да бъде характеризиран Хитър Петър:
а. мъдър
б. наивен
в. остроумен
г. прозорлив

6. В коя от думите е допусната правописна грешка:
а. радостно
б. опастно
в. словесно
г. чудесно

7. В коя от думите не е допусната правописна грешка:
а. нежелателен
б. не описуем
в. недоказва
г. не достатък

8. В кое изречение членуването е правилно:
а. Корабът пореше океанът, а екипажа се взираше в далечината - там беше брега, към който пътуваха повече от месец.
б. Корабът пореше океана, а екипажа се взираше в далечината - там беше брега, към който пътуваха повече от месец.
в. Корабът пореше океана, а екипажът се взираше в далечината - там беше брегът, към който пътуваха вече от месец.
г. Кораба пореше океана, а екипажът се взираше в далечината - там беше брегът, към който пътуваха вече от месец.

9. В кое изречение е допусната грешка:
а. Никой не се обажда тази вечер у тях.
б. За никой няма да питам, познавам добре тези хора.
в. Искам да ми кажеш чия е тази кутия.
г. Всеки иска да спечели наградата, която е обявена.

10. В кое изречение думата точно е наречие:
а. Казах точно на теб да изтриеш дъската.
б. Тя работи точно и на нея може да се разчита.
в. Искам да си купя точно тази картина.
г. Не съм съгласен с твоето мнение точно, останалите са по-приемливи.

11. В кой ред има само неизменяеми части на речта:
а. нагоре, мишленце, под
б. скокна, прелетя, падна
в. и, или, за да
г. път, но, пред

12. В кой ред има само изменяеми части на речта:
а. олеле, страх, страхлив
б. но, плахо, в
в. скачане, скочиха, скок
г. там, тук, долу

13. В кой ред е допусната пунктуационна грешка:
а. хър-мър
б. ехооо
в. цигу мигу
г. леле-мале

14. Кое междуметие ще поставите на празното място (Запишете отговора с думи.):
Селото се огласи от едно продрано „…………….”, с което новакът събуждаше от курника всички съседи.

15. Допълнете поговорката с подходящо междуметие (Запишете отговора с думи.):
Народът казва: „…………………къща разваля.

 

 

Отговори: 1.б, 2.г, 3.б, 4.г, 5.б, 6.б, 7.а, 8.в, 9.б, 10.б, 11.в, 12.в, 13.в, 14. кукуригу (кукуригууу), 15. шушу-мушу

@bgmateriali.com

Изтеглиsave