ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
Извличане и обработване на информация от медиен текст


1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 2 т.
Особености на медийния текст са:
а) Публикува се в средство за масова комуникация.
б) Читатели/слушатели са конкретни хора.
в) Дава отговори на въпросите кога, къде, какво се е случва.
г) Предназначен е да информира и/или да въздейства.

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 2 т.
Жанр на медийния текст е:
а) информационна бележка
б) интервю
в) разказ
г) репортаж

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 2 т.
Медийни текстове четем с цел:
а) Да се информираме за факти и събития, за да разширим познанията си.
б) Да се забавляваме.
в) Да се информираме за факти и събития, за да се подготвим по някой учебен предмет.
г) За да се подготвим за създаване на научни или на художествени текстове.

Прочетете текста и решете задачи 4 – 8.
По традиция литературният клуб „Перото“ в НДК ще посрещне екипа на „Библиотекарката“ – предаването за книжна култура в ефира на БНТ.
Поредната дискусия в Годината на детската книга ще разисква въпросите за „Детските книги и дигиталният свят“. Очакваме ви в събота (17 юни) от 16 часа в литературния клуб „Перото“.

Из печата

4. Коя е темата на текста? - 1 т.
а) Годината на детската книга
б) предстоящо събитие в клуб „Перото“, свързано с детската литература
в) „Детските книги и дигиталният свят“
г) „Библиотеката“ – предаване за книжна култура в ефира на БНТ

5. Ключовите думи в текста са: - 1 т.
а) традиция, литературен клуб, БНТ
б) Година на детската книга, събота, „Перото“
в) книжна култура, поредна дискусия, НДК
г) „Перото“, „Библиотеката“, „Детските книги и дигиталният свят“

6. Посочете вярното твърдение. - 1 т.
а) „Библиотеката“ е предаване по радиото за книжна култура.
б) Дискусията е във връзка с Годината на детската книга.
в) Събитието ще се състои в събота, на 20 юни.
г) Тема на дискусията е „Комиксите и дигиталният свят“.

7. Жанрът на текста е: - 1 т.
а) електронна обява
б) репортаж
в) информационна бележка
г) интервю

8. Текстът НЕ дава отговор на въпроса: - 1 т.
а) Какво се случва?
б) Как се случва?
в) Кога се случва?
г) Къде се случва?

Прочетете текста и изпълнете задачите след него.
Пазаруваме с нови двайсетачки
Българската народна банка (БНБ) ще пусне в обръщение емисия от нови двайсетолевки. Те ще се представят от банката и ще се пуснат на 12-ти ноември тази година. Банкнотите няма да изместят старите двайсетолевки с лика на Стефан Стамболов. Чисто новите пари ще се използват като платежно средство едновременно с банкнотите от емисия 1999 г. Парите ще се представят днес от 11 ч. в зала 108 на БНБ.

Из печата 

9. Какъв е жанрът на текста? - 1 т.
………………………………………………………………

10. Кои са термините в текста? Извадете от текста 3 термина. Кое е наложила употребата им?- 2 т.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

11. Използването на термини дава ли основание текстът да бъде характеризиран като научен? Обосновете мнението си.  - 4 т.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 


Отговори:
1-б; 2-в; 3-г; 4-б; 5-г; 6-б; 7-в; 8-б; 
9 – информационна бележка 
10 – БНБ, двайсетолевки, платежно средство;
- Термините са думи с пряко значение. Те не могат да бъдат заменени с други и затова е наложило употребата им.
 11 – НЕ. Въпреки употребата на термини текстът не е научен, защото не ни дава знания, само ни съобщава актуална новина.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave