ПРИМЕРЕН ТЕСТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас

 

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор?
а)стихотворение - поема
б) роман - писател
в)училище - учител
г)палка - диригент

2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?
а)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.
б)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса съдържа химическо вещество, за което се смята, че понижава кръвната захар.
в)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество, за което се смята, че понижава кръвната захар.
г)Сърцевината на дървото от, което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.

3. Къде е допусната грешка?
Новият (1) уред комбинира въздействието (2) на три различни методи (3) - електростимулация (4), точков и обикновен масаж.
а)(1)
б)(2)
в)(3)
г)(4)

4. Какво означава подчертаният израз?
Всичко това, което се изписа по вестниците, е само димна завеса.
а)има за цел да прикрие истинския проблем
б)журналистически похват
в)несполучливо сравнение
г)разказ за военни действия

5. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а)Миналия сезон доминираха предимно черното и сивото, които замениха шаренията, властвала преди две години.
б)Черният и сивият цвят смениха пъстротата, която властваше по пистите допреди две години.
в)И през този сезон черното и сивото ще бъдат отново на мода.
г)Черният цвят, който се наложи над шарените екипи ще бъде на мода и този сезон.

6. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката фирма - директор?
а)сграда - портиер
б)република - монарх
в)училище - учител
г)магазин - управител

7. Къде е допусната правописна грешка?
а)те видели
б)те презсекли
в)те разсели
г)те мълчали

8. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Няма да говорим за безсилието (1) на режисьора (2), нито за безпомощния (3) актьорски състав - срама (4) си е за тях.
а)(1)
б)(2)
в)(3)
г)(4)
9. Посочете вярното твърдение.

В изречението "Китаристът беше изключително популярен в страната си макар, че не се стремеше към известност."
а)запетаята е правилно поставена пред подчинителен съюз.
б)не се пише запетая никъде.
в)запетаята неправилно разделя сложен съюз.
г)няма пунктуационна грешка.

10. Какво означава подчертаният израз?
"Директорът уволни конкретния виновник за аварията и така си изми ръцете."
а)погрижи се за личната си хигиена
б)наказа виновния
в)сплаши останалите служители
г)освободи се от отговорност

11. Къде е допусната правописна грешка?
а)ще изпека
б)ще облеча
в)ще пресека
г)ще скоча

12. Какво означава подчертаният израз?
"Полицаят отговори, че законът му връзва ръцете."
а)улеснява задачата му
б)е най-важен за него
в)забавя работата му
г)ограничава действията му

13. Отбележете коя е неправилно изписаната дума.
а)оттървавам се
б)оттласквам се
в)оттеглям се
г)оттичам се

14. Посочете вида на грешката в изречението.
Аз ми се струва, че той греши.
а)граматична
б)пунктуационна
в)правописна
г)лексикална

15. Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението.
Мина му през ума, че лесно няма да се справи.
а)Убеден е
б)Не знае
в)Помисли
г)Сигурен е

16. Кое от изреченията е сложно съставно?
а)Баба Илийца действително бързаше да стигне по-скоро манастира.
б)На гърдите й стоеше полуживо двегодишното й внуче, сираче, което бе болно от две недели насам.
в)Не помогнаха бабешки лекове, ни баянета, ни попът селски.
г)Остана й най-после надеждата на света Богородица.

17. Коя дума е противоположна по значение на думата "вързан"?
а)превързан
б)развързан
в)завързан
г)навързан

18. Определете с какво може да се замени подчертания израз, без да се промени смисълът на изречението.
Той е човек планина.
а)едър човек
б)груб човек
в)безстрашен човек
г)непреклонен човек

19. В кое изречение с глагола се означава повтарящо се действие?
а)Ще купя билети за кино.
б)Стадионът се напълни с хора.
в)Иван ходеше на тренировки.
г)Той няма да участва в състезанието.

20. Коя дума е синоним на думата съдба?
а)минало
б)бъдеще
в)късмет
г)участ

21. Определете пропуснатия израз в изречението.
Цар Симеон, ... на княз Борис, застава начело на българската държава през 893 г.
а)син
б)бил син
в)е син
г)чийто син

22. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Той не знаеше (1) как да им съобщи (2), защото вестта (3) дойде съвсем не очаквано (4) за него.
а)(1)
б)(2)
в)(3)
г)(4)

23. Коя от думите е излишна в синонимното гнездо?
а)горестен
б)тъжен
в)самотен
г)скръбен

24. Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението.
Хранейки се с различни части на дърветата, животните нанасят значителна вреда в горите и овощните градини.
а)Въпреки че се хранят
б)Като се хранят
в)Хранени
г)Хранили

25. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Една лятна привечер (1) старата мечка откри диви пчели, чийто (2) медни пити бяха скрити (3) в хралупата (4) на висока липа.
а)(1)
б)(2)
в)(3)
г)(4)

26. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а)Атанас Узунов обяви нова система за работата на реферите, която ще бъде прилагана до края на първенството.
б)Съдиите, които ще бъдат ангажирани в мачовете от висшата лига ще се съберат на лагер в деня преди мача.
в)Избран е вече окончателният вариант за трасе на ралито, което ще се проведе за първи път в планината.
г)Главен спонсор на състезанието остава "Леголас", като в момента се преговаря и с други рекламодатели.

27. Определете пропуснатите изрази в изречението.
Докато ... войни, ... сираци.
а)имаше, има
б)беше имало, ще има
в)има, ще има
г)ще има, има

28. Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението.
Кубрат е владетел, разбрал цената на единството и свободата.
а)защото е разбрал
б)макар че е разбрал
в)който е разбрал
г)тъй като е разбрал

29. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Старият (1) щъркел растърсил (2) криле, огледал (3) небето и събрал (4) неколцина от младите щъркели.
а)(1)
б)(2)
в)(3)
г)(4)

30. В коя дума има правописна грешка?
а)седат
б)мълчат
в)вървят
г)плетат
 

 

 

Отговори:

1. б); 2. в); 3. в); 4. а); 5. г); 6. г); 7. б); 8. г); 9. в); 10. г); 11. б); 12. г); 13. а); 14. а); 15. в); 16. б); 17. б); 18. а); 19. в); 20. г);

21. а); 22. г); 23. в); 24. б); 25. б); 26. б); 27. в); 28. в); 29. б); 30. а);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave