ТЕСТ № 10
по български език - 8 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 .-4.
Загадката му се крие във вековете. То включва най-доброто от самурайските бойни изкуства, но и медицина, фармакология, психология, механика, пиротехника, будизъм, магия, хипноза, спорт и умения от много други области. Първите сведения за бойното изкуство нинджуцу датират от 500-600 г. преди Христа. Както повечето източни бойни изкуства, и то възниква в древен Китай. В Япония е пренесено през VII-VIII век. В наши дни то не само че не е изчезнало, но изживява нещо като възраждане под булото на тайнствеността.
Според поверието нинджите могат да стават невидими, да проникват през стени, да се катерят по отвесни скали, да се движат с непостижима за човека скорост, да дишат под вода, да убиват врага от разстояние, да се освобождават от вериги и какво ли не още. Невероятно острият слух им позволява да подслушват тайни разговори, а котешкото зрение - да виждат и в непрогледен мрак. Тези качества не са плод на народната фантазия, както би могло да се помисли, а следствие на една невероятна тренировка от най-ранно детство до края на живота им. Нинджуцу, което може да се преведе като „ изкуството да бъдеш търпелив", „изкуството на изчезването“ или „ изкуството да бъдеш невидим", е едно от най-трудните и загадъчни бойни изкуства.

1. В текста липсват сведения за:
а) произхода на нинджите;
б) името на бойното изкуство;
в) уменията на нинджите; 
г) семейното положение на нинджите.

2. Кой от преводите на бойното изкуство не е посочен в текста?
а) Нинджа- изкуството да бъдеш търпелив
б) Нинджа - изкуството на изчезването
в) Нинджа - изкуството да бъдеш невидим
г) Нинджа - изкуството да се биеш

3. Текстът е:
а) научен;
б) публицистичен;
в) научно-популярен;
г) художествен.

4. Текстът е предназначен за:
а) любители на източните бойни изкуства;
б) инструктори по източни бойни изкуства;
в) любознателни всезнайковци;
г) тайни организации, занимаващи се с бойни изкуства.

5. Коя от посочените области в текста е научна?
а) фармакология;
б) будизъм;
в) магия;
г) спорт.

6. С коя дума може да се замести подчертаната?
В наши дни изкуството нинджа се възражда под булото на тайнствеността.
а) мнителността;
б) загадъчността;
в) призрачността;
г) притворността.

7. Коя дума НЕ е подходящ синоним на подчертаната?
Нинджите били обединени в общи кланове.
а) обединения;
б) групировки;
в) класове; 
г) организации.

В коя от посочените думи е допусната правописна грешка? (8.-12.)

8. В Япония нинджуцу започва да прониква в началото на новата ера, но реални (а) сведения за съществуването на тайнствени (б) планински общности (в) се проследяват не по рано (г) от VII-VIII век.

9. Нинджа тренират и традиционните (а) народни бойни изкуства - стрелба с лък, фехтовка (б) с меч и бой с копие, но ги приспособяват към спепиялните (в) си акции (г).

10. В редовете на нинджите влизали още сохей - войнстващи (а) монаси, ямабуши - планински воини (б), които често били в комфликт (в) с властите и били непрестанно (г) гонени.

11. Коварни са и бамбуковите пръчки, наглед (а) безопасни (б), които крият във вътрешноста (в) си верига с тежест на единия край и с оловен куб (г) в другия.

12. След Втората (а) световна война специалните разузнавателни (б) служби на американската укупационна (в) армия издирват и изнасят от Япония много трактати (г) на класическите школи по нинджуцу.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? (13.-15.)

13. 
а) Най-добрите шпиони, използвани от китайците са несъмнено нинджите.
б) Предците на нинджа са самураи наемници без господари, хора извън закона, чиито кланове били разпръснати из цяла Япония.
в) Всеки един от клановете, които през VII век наброявали цифрата 70, имал свои характерни методи, пазени в дълбока тайна.
г) Необходими били множество и различни йога упражнения, за да стане нинджата господар на тялото и да го развива до пълния му потенциал.

14.
а) Освен лесно сглобяемия лък изобретение на нинджите е телескопичното скъсено колие, използвано по нетрадиционен начин.
б) В края на дръжката, която е сгъваема, е закрепван меч или друго специално острие.
в) Някои от остриетата, комбинирани с друго оръжие са изстрелвани със скрити пружини.
г) Нинджите владеят техники, с които изваждат меча с невероятна скорост.

15. 
а) От всяко положение и на различни разстояния, на светло и на тъмно нинджите хвърлят дисковете ловко, с особено движение на китката, придавайки им въртеливо движение.
б) Противникът често забелязва летящата към него смърт, когато вече е твърде късно.
в) Веригите или въжетата, които имат въртелива тежест на единия край и двойно метално острие на другия са специфично оръжие на нинджите.
г) Начините на тренировка, както и цялата организация на нинджа, са пазени в дълбока тайна и се предават от поколение на поколение.

Колко пунктуационни знака съдържа изречението? (16.-18.)

16. Пословичната ловкост основаваща се на познанията на нинджите по практическа психология се допълва от умението им да из-ползват най-подходящото от многобройните средства за катерене котви сгъваеми стълби специални обувки куки и др. които при нужда можели да бъдат използвани и като оръжие.
а) едно двоеточие и пет запетаи;
б) едно двоеточие и шест запетаи;
в) шест запетаи;
г) седем запетаи.

17. Обучавали младия нинджа на търпение той трябвало да се научи да седи с часове неподвижен или да прекарва под водата часове наред дишайки през бамбукова тръба или през кухата ножница на меча си да се слива със сенките да овладее неподвижна стойка до такава степен че да го смятат за статуя.
а) пет запетаи;
б) шест запетаи;
в) едно двоеточие и четири запетаи;
г) едно двоеточие и пет запетаи.

18. Оръжейният арсенал на владеещите нинджуцу е много богат стъклени бамбукови или други тръби за дишане под вода ножове ками и куки завързани за вериги метални боксове стрели звездообразни метални дискове и безброй други познати и най-вече непознати приспособления за водене на бой.
а) едно двоеточие и четири запетаи;
б) едно двоеточие и пет запетаи;
в) едно двоеточие и шест запетаи;
г) едно двоеточие и седем запетаи.

19. Местоименията нямат форми за:
а) лице;
б) род;
в) число;
г) време.

20. Личните местоимения нямат форми за:
а) лице;
б) число;
в) определеност;
г) падеж.

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА
1.г; 2.г; З.б; 4.в; 5.а; 6.б; 7.в; 
8.г-прав. по-рано; 
9.в - прав. специалните; 
10.в - прав. конфликт; 
11.в - прав. вътрешността; 
12.в - прав. окупационна; 
13.а - прав. Най-добрите шпиони, използвани от китайците, са несъмнено нинджите.; 
14.в. - прав. Някои от остриетата, комбинирани с друго оръжие, са изстрелвани със скрити пружини.;
15.в - прав. Веригите или въжетата, които имат въртелива тежест на единия край и двойно метално острие на другия, са специфично оръжие на нинджите.; 
16.б - прав. Пословичната ловкост, основаваща се на познанията на нинджите по практическа психология, се допълва от умението им да използват най-подходящото от многобройните средства за катерене: котви, сгъваеми стълби, специални обувки, куки и др., които при нужда те можели да бъдат използвани и като оръжие.; 
17.в - прав. Обучавали младия нинджа на търпение: трябвало да се научи да седи с часове неподвижен или да прекарва под водата часове наред, дишайки през бамбукова тръба или през кухата ножница на меча си, да се слива със сенките, да овладее неподвижна стойка до такава степен, че да го смятат за статуя.; 
18.г- прав. Оръжейният арсенал на владеещите нинджуцу е много богат: стъклени, бамбукови или други тръби за дишане под вода, ножове, ками и куки, завързани за вериги, метални боксове, стрели, звездообразни метални дискове и безброй други познати и най-вече непознати приспособления за водене на бой.; 
19.г; 
20.в (изключение АЗ-ът при литературен анализ).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave