ТЕСТ № 16
по български език - 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. - 4.
Лястовицата според народното предание е произлязла от невеста. Тя била много срамежлива и говяла*  пред свекъра и свекърва си повече от три години. Всички я смятали за няма и затова решили да потърсят нова снаха. Довели втората жена вкъщи и преди да й облекат булчински дрехи, срамежливата невяста проговорила за първи път. Тя проклела всички и литнала през комина нагоре. Свекърът се опитал да я хване за полите, но в ръцете му останали само гайтаните. Затова на лястовицата опашката е разцепена. След този случай невестите престанали да говеят толкова дълго време.
В Родопската област децата изработват на Баба Марта малки лястовички от лесково дърво, които въртят с помощта на въженце. С тях обикалят по къщите и приветстват стопаните с настъпващата пролет. Изпълняват специални обредни песнички - пожелание за здраве и благополучие. Даряват ги с яйца, кравайчета и сушени плодове.
Соларната**  символика на лястовицата прозира ясно във фолклорния мотив за женитбата на Слънцето. Младата невеста Грозданка не проговорила до 7 или 9 години. Тогава небесното светило решило да се ожени за Деница. Нещастната Грозданка помолила Господ да я превърне в лястовица.
Всеобщо е суеверието, че местата, където лястовица е свила гнездо, не могат да бъдат омагьосани. В къща с лястовиче гнездо има щастие и изобилие. Лястовица не бива да се хваща и убива, защото ще умрат родителите на злосторника. С лястовичи гнезда се развалят магии за омраза. Гнездата се използват и в народната медицина като лек срещу безплодие.
Речник: *говяла - във фолклора означава обет за мълчание като израз на почит от страна на младата невеста към свекър, свекърва, кум и др., докато в религиозната практика думата е свързана с постенето или изобщо с отказ от ядене:
 **соларна - слънчева.

1. Коя е темата на текста?
а) Лястовицата;
б) Символика на лястовицата;
в) Лястовицата във фолклорно-митологичните представи на българина;
г) Лястовицата в обредите на българина.

2. В трети абзац Слънцето е изписано с главна буква, защото:
а) древните хора свързват появата му със смяната на сезоните;
б) е наименование на астрономически обект;
в) е извор на живот за планетата Земя;
г) образът му е олицетворен - представен е като човешко същество.

При коя от двойките думи има отношение както при двойката (3.-5.)?
3. лястовица - орел:
а) сова - чучулига;
б) щъркел - рибар;
в) сврака - бухал;
г) лебед - сокол.

4. прелитам - отлитам:
а) светвам - просветвам;
б) показвам се - изчезвам;
в) пробягвам - избягвам;
г) появявам се - скривам се.

5. птица - гнездо:
а) дом - човек;
б) люлка - дете;
в) катерица - хралупа;
г) вода - риба.

6. Кое е правилното тълкуване на фразеологичния израз като кукувица?
а) снася яйца в чуждо гнездо;
б) предвестница на пролетта;
в) живее самотно;
г) изоставя децата си.

7. В кой ред НЕ е нарушен правописът на отрицателните форми на думите?
а) нехая, неправда, не говяла;
б) ненавиждам, немога, няма да виждам;
в) не желаещ, непеел, не трая;
г) неще искам, не голям, не знаейки.

8. В кой ред НЕ е спазено правилото за употреба на главна буква?
а) баба Марта;
б) Малък Сечко;
в) Голяма Богородица;
г) сърдит Петко.

9. В кой ред е нарушено правилото за употреба на бройната форма при съществителните имена от м. р.?
а) два празници;
б) пет от делниците;
в) няколко сокола;
г) колко орела.

10. В кой ред деепричастните форми са образувани правилно?
а) паднейки, разхождайки се, свирейки;
б) мечтаейки, викайки, мирувайки;
в) плачейки, скокнейки, скривайки;
г) зовейки, разказвайки, обикнейки.

11. Колко пунктуационни знака са пропуснати в изречението?
Селската и градската лястовица строят гнездата си от размекната с лепливата им слюнка глина укрепват ги с треви и косми най-вече по зидовете (под стрехите твърде често и в помещения) скалната лястовица в скални пукнатини крайбрежната лястовица в дупки по стръмни брегове.
а) две запетаи, две точки и запетаи и две тирета;
б) четири запетаи и две тирета
в) пет запетаи;
г) три запетаи и две тирета.

12. В кое от изреченията грешката е в пунктуацията на обособена част?
а) Докато в египетската митология лястовицата е смятана за свещена птица на богиня Изида то в гръко-римските представи я свързват с образа на Афродита/ Венера.
б) Един текст от египетска пирамида възпява лястовиците, като „неугасващи полярни звезди“, литнали над Дървото на живота.
в) В християнството образът на лястовицата се свързва с превъплъщението и възкресението - една по-стара представа за вечно умиращата и възкръсваща природа взаимствана от езическата култура.
г) Древните японци тълкували образа на лястовицата противоречиво: те го свързвали с изневярата, но освен това и с привързаност към дома както и с майчинските грижи.

В кое от посочените изречения е допусната пунктуационна грешка (13.-14.)?
13. 
а) Образът на бялата лястовица, олицетворение на надеждата на героите за изцеление, прелита като красиво видение в разказа „По жицата“ на Йовков.
б) Въпреки, че сам не вярва в съществуването на бялата лястовичка, Моканина търси убедителен начин да вдъхне вяра в сърцата на другите.
в) Бялата лястовица според наивната народна представа символизира всевластната сила на доброто, съчетало в себе си надеждата за изцеление от всички болести, за спасение от страданието, за избавление от смърт.
г) Образът на бялата лястовица разколебава представата за света на възможното и невъзможното, земното и божественото, видимото и невидимото.

14. 
а) Гунчо не вярва в съществуването на бялата лястовичка, затова пита Моканина дали е виждал и чувал за нея.
б) С надежда другоселецът пита Моканина дали е виждал птичката, дали е чувал за нея.
в) На въпроса на Гунчо дали е виждал бялата птица, Моканина чистосърдечно и искрено отговаря, че това не му се е случвало.
г) Добруджанецът се заглежда и едва сега забелязва колко много лястовици са накацали по телеграфните жици.

15. Повторенията в изреченията:
Лястовиците са около 80 вида, разпространени по цялата суша, без вечнозаледените области; най-много видове се срещат в Африка. В България живеят пет вида прелетни лястовици, които зимуват в Африка: селска лястовица, градска лястовица, крайбрежна лястовица, скална лястовица и червенокръста лястовица.,
са допустими, защото:
а) изпълняват експресивна роля;
б) пишещият не разполага с достатъчно синонимни варианти;
в) означават термини;
г) сферата на общуване не е официална.

 


ОТГОВОРИ НА ТЕСТА
1 .в; 2.г; 
З.г - лебед - сокол отговаря по смисъл на лястовица - орел, защото аналогията се гради на връзката прелетна - граблива птица, 
4.в - пробягвам - избягвам отговаря по смисъл на аналогията прелитам - отлитам; 
5.в - катерица - хралупа отговаря на аналогията птица - гнездо; 
6.в; 7.а; 
8.а - прав. Баба Марта, защото имената на празниците се изписват в главна буква; 
9.а - прав. два празника; 
10.б - деепричастията са образувани от глаголи от несвършен вид; 
11. а - прав. Селската и градската лястовица строят гнездата си от размекната с лепливата им слюнка глина, укрепват ги с треви и косми най- вече по зидовете (под стрехите, твърде често и в помещения); скалната лястовица - в скални пукнатини; крайбрежната лястовица - в дупки по стръмни брегове.; 
12.в - прав. В християнството образът на лястовицата се свързва с превъплъщението и възкресението - една по-стара представа за вечно умиращата и възкръсваща природа, взаимствана от езическата култура.; 
13.б- прав. Въпреки че сам не вярва в съществуването на бялата лястовичка, Моканина търси убедителен начин да вдъхне вяра в сърцата на другите.; 
14.в - прав. На въпроса на Гунчо, дали е виждал бялата птица, Моканина чистосърдечно и искрено отговаря, че това не му се е случвало.; 
15.в.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave