ТЕСТ № 22
по български език - 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 .-4.
Нито риба, нито месо! Хайверът, и по-специално този от белуга, обърква със своята двойственост, поразява със своя несравним вкус и с лукса, предизвикан от появата му на трапезата. В компанията на шампанското, което отдавна е престанало да ни нашепва, че при Сътворението на света виното е било само гроздов сок, а хайверът - яйца от риба, тази глезотия има славата на най-нестандартното средство за съблазън. Човекът е този, който е дал стойност на съчетанието на двете вкусови вълшебства.

Хайверът се цени от векове насам и следите му могат да бъдат открити в историята и литературата на много страни. Макар да е бил обичайна, дори популярна храна в Иран и в бившия Съветски съюз през 20-те години на миналия век, по широкия свят той винаги е бил смятан за лукс заради необикновено финия си вкус и изискан аромат. Братята Патросян, които се установяват в Париж след революцията от 1917 г. в Русия, превръщат деликатните малки зрънца в изискано блюдо. И до днес техните наследници държат монопола на търговията с това черно злато, чието присъствие е доказателство за лукс и финес. Затова, преди да придобие популярност, хайверът е бил завоевание на висшето общество в йерархията на класите.

1. Кой от изразите е използван в текста като означение на хайвера?
а) несравнимият вкус;
б) истински лукс;
в) това черно злато;
г) един продукт на зърна.

2. Кое заглавие най-пълноценно отговаря на информацията в текста?
а) Хайверът - този истински лукс
б) Най-нестандартното средство за съблазън
в) Най-скъпото блюдо в света
г) Хайверът - завоевание на висшето общество

3. Кое твърдение според текста е вярно?
а) В компанията на виното тази глезотия има славата на най-нестандартното средство за съблазън.
б) Хайверът е обичайна и дори популярна храна в Ирак и в бившия Съветски съюз.
в) Човекът е този, който е дал стойност на съчетанието на двете вкусови вълшебства - хайвер и шампанско.
г) Братята Патросян, които са емигрирали от Русия във Франция, превръщат деликатните малки зърна в изискано блюдо.

4. За кого е предназначена информацията в текста?
а) за гастрономи;
б) за кулинари;
в) за любознателни читатели;
г) за ученици от училища с профил „обществено хранене".

5. Коя от посочените думи е контекстов синоним на подчертаната в изречението?
И макар че изкуственото отглеждане в бъдеще ще заема по-голямо място, хайверът едва ли ще стане по-достъпен.
а) по-евтин;
б) по-лесен;
в) по-възможен;
г) по-достижим.

6. Коя от посочените думи е синоним на подчертаната в изречението?
Нелегално добитият хайвер се превозва с кораб или автобус, което понижава качеството му.
а) добавеният;
б) полученият;
в) търсеният;
г) откритият.

7. С коя от синонимните думи можем да заменим подчертания израз в изречението?
Единствен Иран засега прави опити да опази ценните видове, от които се получава най-качественият хайвер.
а) изследва;
б) проверява;
в) се опитва;
г) проучва.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (8.-11.)

8. Белугъта (а), която е най-търсеният и рядак (б) вид, обикновенно (в) съставлява не повече от 5 % от улова (г).

9. Добитият от бракониерите хаивер (а) обикновенно (б) е некачествен (в), защото в повечето случай (г) той е повреден още при обработката.

10. Поради транспортирането с корап (а) или афтобус (б) нелегално добитият хайвер, пристигнал до мястото на предназначението си, се е превърнал във вмирисана (в) смес, която в най лошия (г) случай може да бъде токсична.

11. По време на Панаира на салатите през лятото на 2004 година жителите и гостите на британското университетско гратче (а) Оксфорт имаха възможнос (б) да опитът (в) най-скъпата салата в света, предложена от местните (г) рибни ресторанти.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (12.-13.)

12. Един добър хайвер, добит от официялен (а) източник (б), трябва да бъде експедиран във възможно (в) най-кратки (г) срокове и при температури между минус 4 и минус 2 градуса.

13. Нищо неподозираща (а) и безащитна (б), есетрата бива улавяна, когато се издига на повърхността (в), за да снесе яйцата си в близост (г) до брега.

14. Поправете всички допуснати грешки в изреченията. В кое от тях няма грешка при членуването на дума от м.р., ед.ч.?
а) Причината за ограниченото производство на хайверът е, че дори и отгледана при изкуствени условия една женска може да има яйца, след като стане на поне 8-10 години.
б) Освен намазан върху блини или върху препечена филийка, хайвера се яде и с лъжичка, но не и сребърна, защото вкусът му бързо оксидира.
в) Салатата, чиято порция струва 1000 долара и се явява най-скъпото блюдо в света, е приготвена от хайвер на белуга, произвеждан само в Иран.
г) В Иран живеят екземпляри на възраст над 100 години, от които се получава и най-качествения продукт.

В кое изречение са допуснати пунктуационни грешки? (15.-16.)

15. 
а) Смятан за най-фин, но и за най-скъп, хайверът от белуга (4000 евро) има твърди яйца, лъскави, големи и на цвят от тъмно до светлосиви.
б) Императорската или иранската есетра, която е златиста на цвят, е била високо ценена от руските или иранските управляващи династии.
в) Най-добрият хайвер, с основни производители Русия и Иран е този от есетра чиито златистокафяви яйца са средно големи, с правилна форма, твърди, с изразено йодиран вкус.
г) Хайверът, приготвен от малката есетрова риба севруга, не е с толкова подчертано изразен вкус на мъничките светлосиви яйца.

16. 
а) Есетровите риби се въдят в изобилие в Каспийско море, но се срещат и в Черно море, както и в делтите на някои реки като Волга или Дунав, където рибата се изкачва по време на големите студове.
б) Спорен е произходът на думата хайвер: някои смятат, че идва от турската khaviar, други са на мнение, че произхожда от татарски.
в) Има и такива, които твърдят, че наименованието произхожда от Кафа пристанище в Крим.
г) Есетровите риби, от които се получава хайвер, се въдят в изобилие в Каспийско море.

В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? (17.-18.)

17. 
а) Някои учени са на мнение, че ако не се вземат сериозни мерки есетровите риби са на изчезване.
б) Есетрата се храни с планктон като дългите „мустаци" й служат за радар, за да се придвижва по повърхността на морското дъно.
в) В зряла възраст, която за моруните е от 8 до 15 години, а за белугата 20 години женската есетрова риба произвежда до 4 милиона яйца.
г) И макар че изкуственото отглеждане в бъдеще ще заема все по-голямо място, хайверът ще продължава да бъде истински лукс за трапезата на много хора.

18.    
а) Петролно замърсяване на водите в района на Баку пречи на развитието на есетровите риби, а преграждането на реките с язовирни стени не им позволява да достигнат до местата, където се възпроизвеждат.
б) В последно време тази риба е подложена на системно унищожение от бракониерите в Дагестан което води до нейното намаляване.
в) Единствен Иран засега прави опити да запази ценните видове благодарение на което иранският хайвер е с най-гарантирано качество в света.
г) При некачествения хайвер яйцата на есетрата, вместо да бъдат внимателно изведени от корема на още живата риба обикновено са смесени с кръвта на вече мъртвото животно.

19. Посочете невярното твърдение.
а) Приложението се изразява със съществително име.
б) Приложението пояснява друго съществително име.
в) Приложението стои винаги зад пояснявана дума.
г) Приложението се пише винаги разделно от поясняваната дума.

20. От кое правило за проверка ще се възползвате, за да посочите дали изразът риба белуга съдържа приложение?
а) Ако се членува първата съставка, пред вас е словосъчетание, което се пише разделно, следователно втората е приложение. Ако се членува втората съставка, пред вас е сложно съществително, което се пише с малко тире.
б) При изразите, които съдържат приложение, втората част е определение на първата.
в) Приложенията се ограждат в кавички, когато са условни названия на учреждения, улици, площади, книги, вестници, списания и т.н.
г) С начална главна буква се пишат приложенията, които са собствени имена.

 

 


ОТГОВОРИ:
1. в); 2. а); 
3. в), верните варианти: а) шампанското вместо виното; б) Иран вместо Ирак; г) „които се установяват в Париж след революцията от 1917г." вместо „които са емигрирали от Русия във Франция"; 
4. в); 5. а); 6. б); 7. в); 
8. г), верните варианти: а) белугата; б) рядък, редки; в) обикновено; 
9. в), верните варианти: а) хайвер; б) обикновено; г) случаи (множествено число); 
10. в), верните варианти: а) кораб; б) автобус; г) в най-лошия.; 
11. г), верните варианти: а) градче; б) възможност; в) да опитат; 
12. а) - прав. официален; 
13. б) - прав. беззащитна; 
14. в), верните варианти: в) Салатата, чиято порция струва 1000 долара и се явява най-скъпото блюдо в света, е приготвена от хайвер на белуга, произвеждан само в Иран.; а) Причината за ограниченото производство на хайвера е, че дори и отгледана при изкуствени условия, една женска може да има яйца, след като стане на поне 8-10 години.; б) Освен намазан върху блини или върху препечена филийка, хайверът се яде и с лъжичка, но не и сребърна, защото вкусът му бързо оксидира.; г) В Иран живеят екземпляри на възраст над 100 години, от които се получава и най- качественият продукт.; 
15. в) Най-добрият хайвер, с основни производители Русия и Иран, е този от есетра, чиито златистокафяви яйца са средно големи, с правилна форма, твърди, с изразено йодиран вкус.;
16. в) Има и такива, които твърдят, че наименованието произхожда от Кафа (пристанище в Крим). Другият начин е пояснението да се отдели със запетая или с кавички; 
17. г), верните варианти: а) Някои учени са на мнение, че ако не се вземат сериозни мерки, есетровите риби са на изчезване.; б) Есетрата се храни с планктон, като дългите „мустаци" й служат за радар, за да се придвижва по повърхността на морското дъно.; в) В зряла възраст, която за моруните е от 8 до 15, а за белугата 20 години, женската есетрова риба произвежда до 4 милиона яйца.; 
18. а), верните варианти: б) В последно време тази риба е подложена на системно унищожение от бракониерите в Дагестан, което води до нейното намаляване.; в) Единствен Иран засега прави опити да запази ценните видове, благодарение на което иранският хайвер е с най-гарантирано качество в света.; г) При некачествения хайвер яйцата на есетрата, вместо да бъдат внимателно изведени от корема на още живата риба, обикновено са сме-сени с кръвта на вече мъртвото животно.; 
19. в) - приложението може да стои и пред поясняваната дума, както при мама Снежана, дядо Петър, д-р Иванов, проф. Генов, цар Самуил, патриарх Евтимий; 
20. а).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave