ТЕСТ № 23
по български език - 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-4.
     Чували ли сте за джуджета? А за елфи? За хобити? Със сигурност. От най-стари времена по целия свят се разказват приказки за дребни хуманоиди. Те не контактуват с хората и имат магически способности. Никой досега не бе и помислял, че елфите и джуджетата може наистина да са съществували. В края на октомври 2004 г. екип от австралийски палеонтолози   изуми научната общност с невероятно откритие. При разкопките на пещера на индонезийския остров Флорес палеонтолозите попаднали на останки на човекоподобни същества, високи едва метър. Най-младият скелет бил на 12 хилядолетия, а намерените с костите каменни оръдия на труда свидетелстват за едно - че съществата не са били просто интелигентни маймуни, а разумни индивиди.
     Закърмени с приказните истории на Толкин, учените не се поколебали как да викат галено на представителите на Homo floresiensis. Хобити, разбира се. И те като Фродо от „Властелинът на пръстените“ били ниски и умни, макар че учени като професор Колин Гроувс от Австралийския национален институт смятат, че дребосъците не можели да стигнат до идеята за толкова сложни и съвършени инструменти. Все пак обемът на мозъка им бил само 380 см3.
     Кой и как е изработил спорните оръдия на труда, предстои да се изясни. Но с тях или без тях е ясно, че е открито ново разклонение в еволюцията на хоминидите.

1. Посочете най-подходящото заглавие за текста?
а) Невероятното откритие на о. Флорес
б) Произход на оръдията на труда на хобитите
в) Приказните герои оживяват
г) Събратята на Фродо от „Властелинът на пръстените"

2. Посочете кой от изводите обяснява смисъла на изречението в текста: „Най-младият скелет бил на 12 хилядолетия..."
а) индивидът е живял 12 хилядолетия;
б) човекоподобното същество е намерено преди 12 хилядолетия;
в) един от малките скелети, открит преди 12 хилядолетия, е на дете;
г) един от индивидите е погребан преди 12 хилядолетия.

3. От какво са изработени оръдията на труда на Homo floresiensis?
а) от дърво;
б) от камък;
в) от бронз;
г) от желязо;

4. С кое изречение може да бъде продължен текстът?
а) Не всички учени обаче приемат безрезервно идеята за интелигентността на Homo floresiensis.
б) Дребосъците освен това трябвало да се пазят от респектиращите комодски варани и други хищни гущери, които пъплели из Флорес.
в) Дори професор Глоувс оценява важността на събитието: „Това е откритието на века!“
г) За разлика от днешните пигмеи, изкопаните хобити не са просто малки хора, а самостоятелен вид от развитието на човека.

5. Коя от посочените думи е антоним на подчертаната в изречението?
Жителите на о. Флорес разказват за народа на „малките хора“, наричани Ебу Гого.
а) непознати;
б) неизвестни;
в) неназовани;
г) неозначени.

Коя от посочените думи е синоним на подчертаната в изречението (6. - 7.)?

6. Ако хипотезата на австралийските учени е вярна, значи поне на дузина места може да е имало хобити, изтребени от не-търпящия конкуренция Homo sapiens.
а) загадката;
б) вероятността;
в) предположението;
г) предложението.

7. Като свидетелство в подкрепа на хипотезата могат да се тълкуват многобройните приказки и легенди за дребни раси.
а) да се показват;
б) да се коментират;
в) да се разчитат;
г) да се критикуват.

8. Коя дума е антоним на останалите?
а) колос;            б) титан;             в) лилипут;            г) исполин.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка (9. -11.)?

9. В процеса на разкопките (а) учените се натъкнали на части от 6 други скелети (б), най-стария (в) от които е на 95 000 години, а най-младия (г) - на 12 000.

10. Смелите хобити се справяли с различните опасности с помоща (а) на добре изработените си оръжия от камък с 12 сантиметрови (б) дръжки, които за съвремения (в) човек изглеждат (г) като куклени играчки.

11. Не всички (а) учени обаче приемат идеята за интелигентноста (б) на Homo floresiensis, защото обема (в) на мозъка им е само 380 см3, докато на преттечата (г) Homo erektus е 900-1100 см3.

При коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка (12. -13.)?

12. Венец на творението при авсгралопитеците е „сръчният (а) човек", който (б) изработва примитивни оръдия на труда, но слиза от историческата (в) сцена поради безпереспективност (г).

13. Със своите (а) мозаци (б) от 750 куб. см представителите (в) на Homo sapiens били интелектуалците на епохата, защото правели добре обработени оръдия на труда, с които убивали, драли и разфасовали най-различни (г) вкусни животни.

В кое от изреченията грешката е свързана с пунктуацията на обособена част?

14.
а) Австралийските палеонтолози разполагат с общо 7 скелета от новообявения Homo floresiensis открит на индонезийския о. Флорес.
б) Когато започнала работа в пещерата Лиан Буа първо открили скелет на възрастна жена на около 18 000 години.
в) Научните данни сочат че представителите на вида Homo sapiens пристигнали на острова доста по-късно - преди 24 000 години.
г) Животът на малките човечета не бил приказен защото те се препитавали от лов на подходящи за ръста им дребни видове.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка (15.-16.)?

15.
а) Професор Гроувс е убеден, че оръдията на труда са изработени от Homo sapiens, но доц. Майкъл Моруд от екипа, направил откритието споделя, че в пещерата не са открити разумни същества от друг вид.
б) За да споделим радостта на палеонтолозите, ще трябва да направим разходка от историята на собствения ни вид.
в) По въпроса не е постигната пълна яснота - все пак от далечните ни предци са оцелели предимно черепи и зъби, а и учените обичат да спорят.
г) Преди 2-3 милиона години хоминидите отбелязват такъв еволюционен напредък, че чак е съмнителна достоверността му.

16.
а) Появяват се австралопитеците - същества на границата между животното и разума.
б) Високи 120-130 см, те ходели изправени и имали мозъци от по 500 куб. см.
в) Но австралопитеците, подобно на маймуните, не са прародители на човека, а само негови братовчеди.
г) Редом с австралопитеците по Земята бродили представители на рода на Homo sapiens „изправеният човек“.

В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка (17.-18.)?

17. 
а) Първите хоминиди, заслужили титлата „човек" са с ръст от 150-160 см и с тела, чиито пропорции са близки до нашите.
б) Реално ръстът на човека се е променял, което лесно можем да докажем не само от изследването на скелетите но и като се опитаме да се поберем в най-големите доспехи на рицар от Средновековието.
в) Homo sapiens заселил Африка, Европа и Азия, наследявайки неандерталците и кроманьонците.
г) Поради някаква причина, която не ни е известна, нашите предшественици - кроманьонците колонизирали света и изтребили своите братовчеди неандерталците.

18. 
а) Скелетите на хобитите доказват, че техният вид се е формирал късно - преди 800 000 години.
б) Вероятно хобитите произлизат от някои Homo erektus, които преди 1 800 000 години напуснали Африка, и поели на изток.
в) Една група достигнала о. Флорес и започнала да еволюира за да се пригоди към местните условия.
г) Процесът, при който изолирани животински видове еволюирали до умалени версии, е добре познат в науката обаче няма данни, че подобни неща са се случвали и на хоминидити.

19. Кой ред съдържа цялото съставно именно сказуемо в изречението?
Homo sapiens на този етап от историята е единственият познат разумен вид.
а) Homo sapiens на този етап;
б) на този етап от историята;
в) е единственият;
г) е единственият познат разумен вид.

20. Кое твърдение най-пълно характеризира съставното именното сказуемо?
а) комбинация от глагол без самостойно значение и име, местоимение или страдателно причастие;
б) словосъчетание, чиято първа част се образува от ограничен кръг глаголи като съм, бъда, бивам, изглеждам, казвам се, наричам се, оказвам се, излизам (= оказвам се), ставам (= превръщам се);
в) словосъчетание, чиято втора част се състои от име (съществително, прилагателно или числително);
г) словосъчетание, чиято втора част се състои от местоимение или страдателно причастие.
 
 

 

 

ОТГОВОРИ
1. а); 2. г); 3. б); 4. в); 5. в); 6. в); 7. б); 8. в);
9. а), верните варианти: б) 6 други скелета; в) най-старият; г) най-младият (проверка за в) и г) се прави, като се заменя мястото на членуваните думи с местоименията той и него); 
10. г), верните варианти: а) помощта; б) 12-сантиметрови; в) съвременния; 
11. а), верните варианти: б) интелигентността; в) обемът; г) предтечата; 
12. г) - прав. безперспективност; 
13.6) - прав. мозъци; 
14. а), верните варианти: а) Австралийските палеонтолози разполагат с общо 7 скелета от новообявения Homo floresiensis, открит на индонезийския о. Флорес.; б) Когато започнала работа в пещерата Лиан Буа, първо открили скелет на възрастна жена на около 18 000 години.; в) Научните данни сочат, че представителите на вида Homo sapiens пристигнали на острова доста по-късно - преди 24 000 години.; г) Животът на малките човечета не бил приказен, защото те се препитавали от лов на подходящи за ръста им дребни видове.; 
15.а) - прав. а) Професор Гроувс е убеден, че оръдията на труда са изработени от Homo sapiens, но доц. Майкъл Моруд от екипа, направил откритието, споделя, че в пещерата не са открити разумни същества от друг вид.; 
16.г) - прав. Редом с австралопитеците по Земята бродили представители на рода на Homo sapiens, „изправеният човек".; 
17. в), верните варианти: а) Първите хоминиди, заслужили титлата „човек", са с ръст от 150-160 см и с тела, чиито пропорции са близки до нашите.; б) Реално ръстът на човека се е променял, което лесно можем да докажем не само от изследването на скелетите, но и като се опитаме да се поберем в най-големите доспехи на рицар от Средновековието.; г) Поради някаква причина, която не ни е известна, нашите предшественици - кроманьонците, колонизирали света и изтребили своите братовчеди неандерталците.; 
18. а), верните варианти: б) Вероятно хобитите произлизат от някои Homo erektus, които преди 1 800 000 години напуснали Африка и поели на изток.; в) Една група достигнала о. Флорес и започнала да еволюира, за да се пригоди към местните условия.; г) Процесът, при който изолирани животински видове еволюирали до умалени версии, е добре познат в науката, обаче няма данни, че подобни неща са се случвали и на хоминидити.; 
19. г); 20. а).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave