ТЕСТ № 24
по български език - 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-7.
На 20 юни 356 г. пр. Хр. древният свят става свидетел на знаменателни събития. Мегаломан на име Херострат решава да остане в паметта на поколенията с нещо безподобно и запалва храма на Артемида в Ефес, превърнал се в едно от Седемте чудеса на света. Хората в светилището изтълкували първата проява на вандализъм върху културен паметник като лоша поличба, вещаеща беди за Азия. И не подозирали колко са прави. Същия ден Олимпиада, съпруга на македонския цар Филип II, родила син. Това е Александър, наречен от поколенията Велики. И има защо. Гениален пълководец, маниакално отдаден на идеята за власт в световен мащаб, той ще воюва 12 години в Азия, за да създаде огромна държава. Ще е пример за подражание на Гай Юлий Цезар и Наполеон Бонапарт, герой на средновековни романи. Ще сложи край на класическата епоха и гръцката демокрация, за да дойде елинизмът - времето на големите монархии. Човечеството ще говори един език, ще търгува свободно, ще изповядва една хибридна религия и ще превърне многобройните регионални различия в унифицирана масова култура. Следващия път, когато се заговори за глобализация, отдайте почит на основоположника Александър Велики. Този, който не заслужава да бъде пресъздаден на екрана от сладникавия Колин Ферм.

1. Коя е основната тема на текста?
а) Двете знаменателни събития
б) Раждането на Александър
в) Александър Велики
г) Примерът за подражание

2. Кое е подходящото заглавие за текста?
а) Любимец на Амон, избраник на Ра
б) Основоположникът на глобализацията
в) Самотникът Александър
г) Колин Феръл в ролята на Александър Велики

3. Понятието мегаломан означава:
а) човек, който обича изкуството;
б) мания за величие и значимост на собствената личност;
в) силно религиозна личност;
г) човек, пристрастен към огъня.

4. Изразът хибридна религия в текста означава:
а) съчетание от християнство и мохамеданство;
б) монотеизъм;
в) съчетание от няколко религии;
г) съчетание от християнство и будизъм.

5. Понятието унифицирана означава:
а) едностранна;
б) еднообразна;
в) единична;
г) уеднаквена.

6. Понятието глобализация в текста означава:
а) обединяване на група държави от една религия;
б) икономическо, политическо и търговско обединяване на света;
в) общност от народи с еднакви нрави и обичаи;
г) обединяване на държавите с помощта на Интернет.

7. С кое изречение може да бъде продължен текстът?
а) Артистът заявява, че се възхищава от играта на Анджелина Джоли в ролята на Олимпиада.
б) Артистът изпълнява сам каскадите във филма „Александър", защото смята, че те са невероятно привлекателни.
в) Затова в Америка продължават отрицателните критики за филма, като един от доводите е, че за ролята на главния герой е избран неподходящ артист.
г) В действителност Александър Македонски е политически феномен, който на 27-годишна възраст променя света.

8. Какъв е смисълът на фразеологичния израз Гордиев възел?
а) възел, завързан от цар Гордий;
б) заплетена ситуация;
в) сложен за разплитане възел;
г) решително действие.

9. В кой ред е посочена правилната подредба на изреченията, при която се получава свързан и завършен текст?
I. Александър Велики, като не можал да го развърже, го разсякъл с меча си, откъдето произлиза изразът „да се разсече Гордиевият възел".
II. Съдбата била благосклонна към обикновения земеделец Гордий. Когато станал цар, той поставил в храма колата, донесла му неочакваното щастие, и на ярема й завързал сложен възел.
III. След смъртта на царя на Фригия оракулът наредил да изберат за цар онзи, когото първи срещнат да върви с кола към храма на Зевс.
IV. Считало се, че онзи, който го развърже, ще владее цяла Азия.
а) I, III, II, IV;
б) II, I, III, IV;
в) III, II, IV, I;
г) IV, III, II, I.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (10.-12.)

10. След смърта (а) на самозванеца Артаксеркс беспорният (б) цар на Персия и света дал кратка почифка (в) на уморените войници, колкото да се ожени за местната (г) принцеса Роксана, след което повел войските си към Индия.

11. След разбиването на няколко индийски владетеля, (а) войниците на Александър видели, че в Индия има слонове и крокодили, зблъскали (б) се с будизма и разбрали, че края (в) на света не е някъде (г) около Инд.

12. В памят (а) на любимия си кон великият (б) пълководец основал поредния град - Александрия Буцефалия, след което решил да открие изплъзващия се край на света, но след 10 годишна (в) война войските му се разбонтували (г). 

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (13.-15.)

13. За да настигне по велики дела комира (а) си Ахил, Александър решил, че като порасне (б), ще завладее империята, която се простирала от Мала Азия до тайнствената (в) Индия, където бил краят (г) на света.

14. Хефестион, верният (а) приятел на пълководеца, умира и в знак на траур Александър реже косите си, гладува и кара персите да угасят (б) свещенния (в) огън - нещо, което се прави само при смъртта (г) на царя.

15. На 11 юни 323 г. Александър умира във Вавилон (а) само на 32-години (б), като причината за смъртта (в) му остава загатка (г) за поколенията.

В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? (16.-17.)

16. 
а) Заслугата на Филип II, бащата на Александър Велики, е, че е създал най-съвършената бойна единица за времето си - македонската фаланга, и с нейна помощ превърнал царството си в огромна сила.
б) Нищо не можело да спре въоръжените с дълги копия тежки пехотинци дори бойните слонове на индийските владетели, с които се сблъскал Александър по време на походите си.
в) В продължение на седем години учител на Александър Велики бил философът Аристотел, който освен че му преподавал редица науки го запознал с две книги, свързани с Персия - „История" на Херодот и „Поход" на Ксенофонт.
г) Пълководческият талант на 18-годишния Александър, на когото било поверено лявото крило на македонските войски се проявил в битката при Херонея през 338 г.

17. 
а) От радост, че е приет от египтяните като освободител, Александър основал град в делтата на Нил, който нарекъл Александрия - първия от многото, които щял да основе и да нарече на името си.
б) В битката при Гавгамела неочаквано слънчево затъмнение изплашило войската на Дарий III Кодоман, който бил изоставен на бойното поле и отново бил принуден да бяга, и да се укрива.
в) След завземането на Вавилон, Александър изпратил на Аристотел вавилонския календар, който бил най-съвършеното средство за измерване на времето до момента.
г) Първоначално качествата му увличат всички войниците го обичат и го възприемат като равен, но с времето мегаломанията на Александър взема връх и хората му го намразват.

18. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а) След бунта на войските си Александър поел по обратния път, в град Суза дал почивка на уморените войници и организирал първата масова сватба в историята, по време на която жени за персийки 10 000 свои войници.
б) Това, че Александър започнал да носи златна корона и пурпурна туника като врага си Дарий и карал всички да коленичат пред него, страшно дразнело свободолюбивите гръцки души.
в) Поради необикновената си мнителност Александър заповядал на едно пиршество да убият един от най-талантливите му генерали, само защото той заявил, че Филип е не по-малко велик от си на си.
г) След завоевателните походи на пълководеца гърците знаят повече за индийците, от своя страна те пък - повече за гърците, а римляните си водят бележки как се прави супердържава.

19. Кое е вярното твърдение?
а) Непреходните глаголи могат да образуват минали страдателни причастия.
б) Глаголите от свършен вид могат да образуват сегашни деятелни причастия.
в) Непреходен е глагол, който като сказуемо не отваря място за непряко допълнение.
г) С помощта на минали страдателни причастия се образуват формите за страдателен залог.

20. В кое изречение е употребена глаголна форма за страдателен залог?
а) Александър бил чаровен и излъчвал неизчерпаема енергия.
б) Милият му приятел Хефестион се жени за една от дъщерите на Дарий.
в) След смъртта на Александър империята е поделена от най-верните му хора.
г) Гробницата на Александър във Вавилон не е оцеляла.

 

 


ОТГОВОРИ
1.в); 2.6); З.б); 
4.в) - отговори а) и г), които сочат хибридни религии, не са верни, защото събитията са станали преди Христа и в огромната монархия господствал политеизмът; 
5.г); 6.б); 7.в); 8.6); 9.в); 
10.г), верните варианти: а) смъртта; б) безспорният; в) почивка; 
11.г), верните варианти: а) няколко индийски владетели; б) сблъскали; в) краят (проверка с местоименията той и него); 
12.б), верните варианти: а) памет; в) 10-годишна; г) се разбунтували; 
13.а) - прав. кумира; 
14.в) - прав. свещения (проверка със свещен); 
15.г) - загадка; 
16.а), верните варианти: б) Нищо не можело да спре въоръжените с дълги копия тежки пехотинци - дори бойните слонове на индийските владетели, с които се сблъскал Александър по време на походите си.; в) В продължение на седем години учител на Александър Велики бил философът Аристотел, който освен че му преподавал редица науки, го запознал с две книги, свързани с Персия - „ История“ на Херодот и „Поход" на Ксенофонт. (когато пред съюза че стои уточняваща дума, запетайката отпада); г) Пълководческият талант на 18-годишния Александър, на когото било поверено лявото крило на македонските войски, се проявил в битката при Херонея през 338 г.; 
17.а), верните варианти: б) В битката при Гавгамела неочаквано слънчево затъмнение изплашило войската на Дарий III Кодоман, който бил изоставен на бойното поле и отново бил принуден да бяга и да се укрива.; в)    След завземането на Вавилон Александър изпратил на Аристотел вавилонския календар, който бил най-съвършеното средство за измерване на времето до момента.; г) Първоначално качествата му увличат всички, войниците го обичат и го възприемат като равен, но с времето мегаломанията на Александър взема връх и хората му го намразват.;
18.в) - прав. Поради необикновената си мнителност Александър заповядал на едно пиршество да убият един от най-талантливите му генерали само защото той заявил, че Филип е не по-малко велик от сина си.; 
19.г) - примери: поробен е, победени са, забит е и т.н; а) непреходните глаголи не могат да образуват минали страдателни причастия; б) глаголите от свършен вид не могат да образуват сегашни деятелни причастия; в) непреходен е глагол, който като сказуемо отваря място за непряко допълнение; 
20.в).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave