ТЕСТ № 26
по български език - 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-4.
Човек с мустаци и обеца на ухото е вперил носталгичен поглед в десния си бицепс, на който е татуиран надпис „Свобода или смъртъ“. Плакатът на Стефан Десподов казва най-важното за „Хъшове“ - дълго чаканата постановка на Сашо Морфов в Народния театър. Има начин митовете на нацията да бъдат извадени от архива на скуката и изтупани от фалшивия патос, има начин да се четат днес Вазов и Ботев. На сцената сред браилските потайности, излезли сякаш от приказките, буйни емигранти танцуват рап и пишат на стените като графити двете свещени думи, между които е разпънат животът им - свобода или смърт.
Новият спектакъл на Морфов е като красивите играчки - дори да ги разглобиш, едва ли ще разбереш тайната им. Зрелищен, калейдоскопичен, смешен и тъжен разказ за патриотите изгнаници - бедняци и пияници, за които смъртта в името на идеята осмисля мизерното битие. В техните уста думите Отечество, Родина, Смърт, Свобода звучат автентично.
В началото виждаме сакатия Македонски да трепери пред писаря с вид на съвременно юпи. После от отвъдното му се явява младият поет Бръчков с ангелски крила на раменете и двамата отиват в света на браилските спомени.

1. Откъс от какъв жанр е текстът?
а) статия;
б) разказ;
в) съобщение;
г) репортаж.

2. Коя е темата на текста?
а) Плакатът на Стефан Десподов;
б) Юбилей на Народния театър;
в) „Хъшове" в интерпретацията на Морфов;
г) В света на браилските спомени.

3. Кое заглавие е несполучливо за текста?
а) „Хъшове" - под ритъма на рапа
б) Зрелищен спектакъл на Сашо Морфов
в) Една традиционна постановка в Народния театър
г) Постановка на „Хъшове", адресирана към младата публика

4. С кое изречение може да бъде продължен текстът?
а) Македонски, който случайно стои на пристанището тази вечер, съглежда младежа и го води да спи у Странджата.
б) Живописни сцени и картини се сменят в бърз ритъм пред очите на смаяната публика.
в) Спиро Македонски запалва турската плевня и разсича на две един турчин и една кадъна.
г) Бръчков вижда в тези хора въплъщение на една висока мисъл.

Коя е най-подходящата синонимна дума, с която можете да замените подчертаната в изречението? (5.-6.)

5. Сашо Морфов може да се гордее с интерпретацията на Вазовата класика, защото постановката му е талантлива, преживяна и премислена, професионално направена.
а) изясняването;
б) тълкуването;
в) обяснението;
г) разсъждението.

6. Руси Чанев е мъдрият знаменосец и кръчмар Странджата, който умира, изоставен от хъшовете.
а) напуснат;
б) пренебрегнат;
в) захвърлен;
г) занемарен.

С коя от предложените думи не може да бъде заменена подчертаната в изречението? (7.-8.)

7. В спектакъла има сцени, които трудно се забравят, като ключовата с представлението на „Изгубена Станка“ театър в театъра.
а) важната;
б) съществената;
в) решаващата;
г) отварящата се.

8. Спектакълът „Хъшове“, адресиран към младата публика, разказва на нейния език онези епизоди от българското минало, които подхранват националното самочувствие.
а) изпратен;
б) отправен;
в) насочен;
г) предназначен за.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (9.-11.)

9. Актьорския (а) ансамбъл (б) играе като едно цяло и същевремено (в) всеки успява да изгради уникалният (г) характер на своя герой.

10. Всички актьори (а) изглеждат напълно днешни, каквато е и историята им, а същевремено (б) са копия на онези „горещи идеялисти" (в) с много темперамент и малко разсъдак (г), за които разказва Захари Стоянов в „Записките".

11. Тяхното време е епохата „на най отчаяна (а) самуовереност (б), на дебело заблождение (в), на самохвалство и на най-висока (г) точка на патриотизъм".

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (12.-14.)

12. Режисьорът (а) се е отказал (б) от пиесата „Хъшове“ на Вазов заради нейната (в) патетика и се придръжа (г) почтително към сюжета на „Немили-недраги“, използва още текстове на Ботев и спомените на Христо Македонски.

13. Спектакълът (а) на Сашо Морфов се вписва в стогодишния (б) юбилей на първата постанофка (в), но по всичко личи, че е дете на втория век в летоброенето (г) на театъра.

14. В историята (а) на народния (б) театър това е шестата постановка на „Хъшове“, но с коренно (в) различна интерпретация (г).

В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? (15.-16.)

15.
а) Освен на сценичната адаптация Сашо Морфов е автор и на музикалната партитура, която позволява всичко от Щраус през Владко Стефановски до „Ю Ту".
б) Сценографията на Елена Иванова и на нейните трима ученици е радост за окото, и истинско постижение на сценичната механизация.
в) Трудно се забравят и тунелите в бъдещето, които се отварят внезапно - с трупове, бесилки, гарвани, дето грачат „грозно, зловещо".
г) Сред митологемите, които оживяват на сцената са и поетичните образи на Ботев.

16.    
а) Лукавият и самоуверен Македонски е Петър Попйорданов, Валери Йорданов в образа на поета Бръчков не отстъпва по нищо на опитните актьори а Хаджиев на Валентин Танев и Попчето на Захари Бахаров не могат да бъдат сбъркани с други образи.
б) След като си счупи крака по време на репетициите, Валентин Ганев, който изпълнява ролята на Владиков, играе с патерици и свири на тях като на музикален инструмент.
в) „Подписвам се под всяка дума и жест “ каза Сашо Морфов преди премиерата.
г) Хъшовете създават вечната друга България на емигрантите, които обичат родината отдалеч, тъгуват с нейните тъги, припомнят стари заслуги, освобождават я по сто пъти на ден в кръчмите, докато редуват надеждата с отчаянието.

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) За мен театърът е определена трибуна, платформа, амвон откъдето произнасят проповеди тези, които имат какво да кажат на света и живота. (К. Чапек)
б) Възобновена пиеса - възобновена любов: все нещо си е отишло. (Н. Балабанов)
в) Актьорът допълва играта си с идеята на автора и в това допълнение е неговото творчество. (В.Г. Белински)
г) Авторът пише една пиеса, актьорите играят друга, а зрителите разбират трета. (Л. Барет)

18. Кое изречение е сложно?
а) Актьорът прилича на скулптор, ваещ статуи от сняг. (Л. Барет)
б) Театърът е висша инстанция за решаване на жизнени въпроси. (А.И. Херцен)
в) Актьорите са огледало и жив летопис на своето време. (Шекспир)
г) Няма малки роли, има малки артисти. (М.С. Шчепкин)

19. Кой ред съдържа само местоименни наречия?
а) той, този, някой, тогава;
б) сега, никоя, там, онзи;
в) никак, както, кога, доколкото;
г) тя, всеки, всякога, кой.

20. Посочете невярното твърдение.
а) Местоименните наречия се изменят по форма и в изречението изпълняват служба на обстоятелствено пояснение без предлог.
б) Някои от местоименните наречия свързват главното и подчиненото изречение в сложно съставно.
в) Местоименните наречия се образуват от основи на показателни и въпросителни местоимения.
г) Чрез прибавяне на предлози към местоименните наречия се образуват нови наречия, които се пишат разделно.

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1.а); 2.в); З.в); 4.б); 5.б); 6.а); 7.г); 8.а); 
9.б)
, верните варианти: а) актьорският (проверка с той и него); в) същевременно; г) уникалния;
10.а), верните варианти: б) същевременно; в) идеалисти; г) разсъдък; 
11.г), верните варианти: а) най-отчаяна; б) самоувереност; в) заблуждение; 
12.г) - прав. се придържа; 
13.в) - прав. постановка; 
14.б) - прав. Народния театър (пише се главна буква, защото представлява уникално наименование); 
15.в), верните варианти: а) Освен на сценичната адаптация Сашо Морфов е автор и на музикалната партитура, която позволява всичко - от Щраус през Владко Стефановски до „Ю Ту".; б) Сценографията на Елена Иванова и на нейните трима ученици е радост за окото и истинско постижение на сценичната механизация.; г) Сред митологемите, които ожи¬вяват на сцената, са и поетичните образи на Ботев.; 
16.б), верните варианти: а) Лукавият и самоуверен Македонски е Петър Попйорданов, Валери Йорданов в образа на поета Бръчков не отстъпва по нищо на опитните актьори, а Хаджиев на Валентин Танев и Попчето на Захари Бахаров не могат да бъдат сбъркани с други образи.; в) „Подписвам се под всяка дума и жест", каза Сашо Морфов преди премиерата.; г) Хъшовете създават вечната друга България - на емигрантите, които обичат родината отдалеч, тъгуват с нейните тъги, припомнят стари заслуги, освобождават я по сто пъти на ден в кръчмите, докато редуват надеждата с отчаянието.; 
17.а) - прав. За мен театърът е определена трибуна, платформа, амвон, откъдето произнасят проповеди тези, които имат какво да кажат на света и живота. (К.Чапек); 
18.г); 19.в)
20.г) - прав. - пишат се слято: доколкото, отникъде, оттам, навсякъде..

@bgmateriali.com

Изтеглиsave