ПРИМЕРЕН ТЕСТ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас

 

1. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката сокол – ястреб:
а) лъв – пантера
б) оазис – вода
в) роза – цвете
г) храст – бодли

2. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката гранит – паметник:
а) глина – пясък
б) фонтан – вода
в) цветя – алея
г) порцелан - ваза

3. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката резбар – длето:
а) ученик – пергел
б) оперета – композитор
в) художник – четка
г) издател – книга

4. Коя от изброените думи е синоним на популярен?
а) привлекателен
б) вълнуващ
в) възхитителен
г) известен

5. Коя от посочените думи е синоним на подчертаната?
Ръководството на фондацията установи непосредствен контакт с участниците в олимпиадата.
а) спонтанен
б) пряк
в) неочакван
г) доброжелателен

6. Какво означава фразеологичното словосъчетание от дума на дума?
а) преминаване от една тема към друга
б) в търсене на точната дума
в) в течение на разговора, постепенно
г) с осмисляне на всеки израз

7. В кой ред има правописна грешка?
а) писмени упражнения
б) особенни мисли
в) постоянни клиенти
г) искрени приятели

8. В кой ред няма правописна грешка?
а) Момъкът отишъл при дърводелеца.
б) Той не си е опекал работата добре.
в) Те вървяли, вървяли, но не се уморили.
г) Воинът лежал мъртав на земята.

9. В кой от подчертаните изрази има правописна грешка?
Ако имаме (1) впредвид (2) факта, че 3/4 от Земята (3) е покрита с морета и океани, по-точното наименование на нашата планета би било “Вода” (4).
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

10. В кой от подчертаните изрази няма правописна грешка?
Поетът заимства (1) художествени средства от народно-песенното (2) творчество, овековечило (3) смелоста (4) и душевната красота на българина.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Ти защо не се обади по телефона вчера?
б) Ще кажеш ли най-после защо не се обади?
в) Не се обадих тъй като нямах време.
г) Той обясни на близките си защо не се е обадил.

12. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Струва ми се, че не успях да обясня всичко.
б) Дълго му обяснявах само, че той не ме разбра.
в) Получих отговор още на другия ден, макар че не очаквах.
г) Той много се изненада, като че за пръв път чуваше за това.

13. В изречението:
"Изводът, че Земята е кръгла е направен от Аристотел."
а) липсва запетая след подчиненото изречение
б) запетаята може да бъде заменена с двоеточие
в) трябва да има тире след подчиненото изречение
г) няма пунктуационна грешка

14. В кое от изреченията няма пунктуационна грешка?
а) Ирина: моята нова съученичка, ще ми помага по математика.
б) Той е представен с много положителни черти, храброст и юначество, чувство за лично достойнство, култ към красотата.
в) За срещата знаехме само трима: аз, моят съученик Петър и брат му.
г) Най-отпред блестяха три бутона; червен, жълт и зелен.

15. Кое е вярното твърдение?
Глаголът не се изменя по:
а) залог
б) наклонение
в) време
г) падеж

16. Кое е невярното твърдение?
а) Сказуемото е главна част на изречението.
б) Съставното сказуемо може да бъде глаголно и именно.
в) Сказуемото винаги се обособява и се отделя с пунктуационни знаци.
г) Името в съставното именно сказуемо, ако е от м.р. ед.ч., се членува с пълен член.

17. При коя от двойките думи отношението е както при двойката опозорен – неопетнен:
а) лъскав - бляскав
б) неуспешен - неблагополучен
в) одобрен - отхвърлен
г) съществен - значителен

18. Какво означава фразеологичното словосъчетание държа се на положение?
а) държа се хладнокръвно
б) държа се с достойнство
в) държа се на разстояние
г) държа се високомерно

19. В кой ред няма омоними?
а) Хъшът мина съвсем тихо. - Избухна мина.
б) В България има хубави гори. - Огънят гори буйно.
в) Момчето легна на дървения нар. - Откъснах си нар.
г) Това беше тъжна история с весел край. - Тънкият край на пръчката се огъваше.

20. В коя дума е допусната правописна грешка?
а) възспирам
б) сфинкс
в) потискам
г) скулптор

21. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
Немислейки (1) за нищо друго, освен за Ангелинка, Елин-Пелиновият (2) герой се потапя в съкровения (3) и вълнуващ (4) свят на мечтите.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

22. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Гледан откъм морето, брегът изглеждаше великолепно.
б) Всички, пропуснали лекцията, могат да я чуят повторно всеки ден.
в) Той влезе, усмихвайки се смутено и си седна на мястото.
г) Учениците, заминаващи на екскурзия, да се явят в училище в 8 часа.

23. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
а) Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство беше на лично място сред селото и отдалече личеше, че е чорбаджийска.
б) Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото и отдалече личеше че е чорбаджийска.
в) Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото, и отдалече личеше, че е чорбаджийска.
г) Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото и отдалече личеше, че е чорбаджийска.

24. В изречението "Той поздрави хората, чакащи го търпеливо пред вратата" запетаята отделя:
а) просто изречение в състава на сложното
б) вметнат израз
в) главно и подчинено изречение
г) обособена част

25. На кой ред няма правописна грешка?
а) в съшност
б) волкан
в) отдушник
г) възмургъв

26. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Управителят (1) дойде рано сутринта (2), придружен от своята жена (3), и попита дали обекта (4) се охранява.
а) (1)
б) (2)
в) (3)
г) (4)

27. Колко запетаи са пропуснати в изреченията?
Той беше пръв в своя род. Пръв от голям род макар и без големи корени и когато внукът му казваше че е Манол син на Манол син на Манол то беше голямо име.
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5

28. На кой ред има правописна грешка?
а) свещенослужителя
б) преданост
в) безпорно
г) бомбардировач

29. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
След името на всекиго се казва името на баща му защото мнозина са с еднакви имена и човек с едно име е самичък а името на баща му го свързва с другите хора та се знае откъде е потекла кръвта му и какъв е коренът му.
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5

30. На кой ред няма правописна грешка?
а) площа
б) подръжка
в) христианство
г) довлякъл

 

 

Отговори:

1. а); 2. г); 3. в); 4. г); 5. б); 6. в); 7. б); 8. а); 9. б); 10. а);

11. в); 12. б); 13. а); 14. в) ; 15. г); 16. в); 17. б); 18. б) ; 19. г); 20. а);

21. а); 22. в); 23. г); 24. г); 25. в); 26. г); 27. в); 28. в); 29. б); 30. г);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave