Тест по български език № 8 - 7 клас

1. В кой ред подчертаните думи имат различно речниково значение?
а) бодра песен - Песента ехти из полето.
б) тъмна нощ - Пътувахме през нощта.
в) рохкава пръст - Днес си порязах пръста.
г) китна пролет - През пролетта птиците вият гнезда.

2. Кой израз се различава по смисъл от останалите?
а) измислици 
б) противоречия
в) празни приказки 
г) бабини деветини

3. В кой ред думите са синоними?
а) ценен - неоценим
б) достигнат - недостижим
в) необходим - ненужен 
г) неразбран – неразделен

4. В коя от поговорките има антоними?
а) Когото са били, той знае боли ли.
б) Който завижда, нищо не вижда.
в) Сила без разум сама се съсипва.
г) Сит на гладния не вярва.

Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът.

5. „Ако си с дебелички очи, можеш да изпиеш не само една бира, а да се нахраниш хубавичко.“ /Алеко Константинов/
а) дебел 
б) лаком 
в) нахален 
г) късоглед

6. „...но бай Неделкович ме обля със студена водица.“ /Алеко Константинов/
а) ме изпръска неочаквано 
б) ме освежи приятно
в) ме изненада неприятно 
г) ме затрудни много

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТОВЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ КЪМ ТЯХ
Текст I.
Десет наши алпинисти ще атакуват пет от най-трудните за покоряване върхове в Азия и Европа. В продължение на два месеца те ще изминат около 17 000 км с камион. Ръководител на експедицията е Диньо Томов. В групата е включена и една жена - Петя Иванова. Първата цел е връх Арарат (5137 м) в Турция. След него алпинистите ще атакуват връх Демавенд (5671 м) в Иран и непокорения от българи Мустанг - Ата (7546 м) в Китай. Последните две цели са връх Елбрус (5642 м) в Русия и украинският Ай-Петри (1900 м). Експедицията ще бъде екипирана от шведската фирма „Крикет“, производител на кибрит и запалки, която е набавила вече оборудване за 15 000 долара. По маршрута българите ще контактуват с местните представители на компанията, които ще им помагат в осъществяването на амбициозния проект.

7. Коя е темата на текста?
а) Най-трудните за покоряване планински върхове в Европа и Азия
б) Финансирането на българска експедиция от шведска фирма
в) Проектът на български алпинисти, свързан с покоряването на планински върхове в Азия и Европа
г) Екипировката на българска експедиция от алпинисти

8. Какво е предназначението на текста?
а) Да разкаже за планинските върхове в Европа и Азия, които български алпинисти ще покоряват.
б) Да информира читателите за проект на български алпинисти.
в) Да убеди читателите да подпомогнат финансово българската експедиция от алпинисти.
г) Да опише алпинизма като спорт.

9. Кое твърдение е погрешно според текста?
а) Фирма „Крикет“ осигурява за българските алпинисти екипировка и оборудване.
б) Българските алпинисти ще пропътуват 17 000 км, преминавайки през Турция, Иран, Китай, Русия и Украйна.
в) Последни ще бъдат атакувани планинските върхове в Китай и Иран.
г) Най-високият планински връх, предвиден за покоряване, е Мустанг-Ата в Китай.

10. С какво са свързани първото и второто изречение?
а) с лексикално повторение
б) с показателно местоимение
в) с лично местоимение
г) със синоним

Текст II.
Червените яйца са един от най-важните символи на празника Великден. В миналото са вярвали, че те притежават чудодейна сила, с която може да се лекува и да се развалят магии. Боядисването на яйцата върши най-старата жена вкъщи. Останалите жени от семейството не се месят в работата. Първото великденско яйце се запазва отделно през цялата година. С него се благославят децата и младежите. Основната боя, предназначена за писаните яйца, наричани в някои краища на България перашки, е червената, защото именно червеното яйце символизира Великдена. Правят се и различни други комбинации със зелена, със синя и с жълта боя. Всяка чертичка или шарка от украсата на писаните яйца е някакъв символ, който означава радост, мъка, любов, уважение. Шарките могат да бъдат във формата на листа, вейки, триъгълници, колелца, птичета. Технологията им на изработване е разнообразна - рисуване, лепене, налагане на шаблончета. Рисуването на перашките става с восък. Перашките доставят естетическа наслада и затова се подаряват само на най-близките гости.

11. Коя е темата на текста?
а) Технология при боядисването на великденски яйца
б) Чудодейната сила на великденските яйца
в) Цветови комбинации за боядисване на перашки
г) Традиции и символи, свързани с великденските яйца

12. На кой от въпросите текстът НЕ дава отговор?
а) Кой в семейството боядисва яйцата?
б) Какви са шарките на перашките?
в) Откъде произлиза наименованието перашка?
г) Какви комбинации от бои се използват за оцветяване на великденски яйца?

13. Кое твърдение е вярно според текста?
а) Според традицията боядисването на яйцата извършва най-старата жена, а по-младите помагат.
б) Украсата на перашките притежава символично значение.
в) Първото боядисано яйце се подарява на най-близкия човек.
г) При украсата на перашки не се използват шаблони.

14. Какви са в текста изразите писани яйца и перашки?
а)  пароними    
б) омоними
в)  антоними    
г) синоними

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

15. Кое от изреченията е сложно?
а) Изплашиха се двете птички.
б) Започнаха да се крият. 
в) Мъжкият престана да пее. 
г) Женската легна да мъти.

16. В кое от изреченията се изразява повтарящо се минало действие?
а) През седмицата четяхме до късно в библиотеката.
б) През ваканцията ходиха на екскурзия.
в) Преди няколко дни си купих спортни обувки.
г) Вчера закъсняхте за тренировка.

ОПРЕДЕЛЕТЕ КОЕ Е ПРОПУСНАТО В ИЗРЕЧЕНИЯТА

17. Недей ... тук, защото е мокро.
а) сядай  б) да сядаш  в) седни  г) да седнеш

18. На утрешния спортен празник в училището ... игри и на двора, но времето се развали и вероятно ... състезания само в салона.
а) има // щеше да има 
б) ще има // има
в) щеше да има //ще има 
г) имаше // няма да има

ОПРЕДЕЛЕТЕ С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕНИ ПОДЧЕРТАНАТА ДУМА, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНИ СМИСЪЛЪТ

19. Запазени са много паметници, свидетелстващи за високото културно развитие на траките.
а) свидетелствайки
б) тъй като свидетелстват
в) които свидетелстват 
г) понеже свидетелстват

20. Поемайки властта, персийският владетел Ксеркс предприел веднага поход срещу Гърция.
а) Макар че поел 
б) Като поел
в) Понеже поел 
г) За да поеме

ОПРЕДЕЛЕТЕ В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА

21. Подир (а) стадото върви момчето, чийто (б) мъничко сърце (в) бие безкрайно (г)  влюбено.

22. Най-после момчето тръгва боязливо (а), застава (б) на прага на къщата, надниква (в) вътре и видя (г), че там седи леля Дъмша.

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

23. Коя дума е написана неправилно?
а) потисна 
б) потрепна 
в) потвърдя
г) поткрепя

24. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) По стар български обичай на първи март хората, къщите и животните се закичват с мартеници, направени от бял и червен вълнен конец.
б) Когато връзват белите и червените конци, старите хора благославят.
в) Според народния обичай мартениците се носят дотогава, докато не се види щъркел.
г) Тогава хората слагат мартеничките под камък и след девет дена гледат, какво има под него.

25. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) По-добре много да знаеш, отколкото много да имаш.
б) Който добре познава пътя, не се уморява.
в) Не гледай делвата ами онова, което е в нея.
г) Трудността отстъпва, където волята настъпва.

26. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) За да получите представа и за изпращането, и за получаването на електронни писма, най- добре е първо да изпратите съобщение до себе си.
б) Повечето програми за електронна поща извеждат на екрана прозорче, от което личи как протича процесът.
в) След като изпратите съобщение до себе си, проверете дали сте го получили.
г) Всеки, който работи с компютър е добре да използва защитни очила.

ОПРЕДЕЛЕТЕ В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА

27. Чужденците са учудени (а) и възхитени (б) от бързината, с която българския (в) народ излиза от стопанския застой (г) .

28. Във вестника (а) е публикуван тест, с който може да се провери каква е склонноста (б) на хората да се поддават (в) на предразсъдъци (г).

29. Многобройните (а) колоний (б), които (в) Великобритания е притежавала, са били в основата на селскостопанското (г) й развитие.

30. Здравословният (а) начин на живот изисква да се ядът (б) повече (в) храни от растителен (г) произход.

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ
1.в; 2.б; 3.а; 4.г; 5.в; 6.в; 7.в; 8.б; 9.в; 10.в;
11.г; 12.в; 13.б; 14.г; 15.г; 16.а; 17.б; 18.в; 19.в; 20.а;
21.б; 22.г; 23.г; 24.г; 25.в; 26.г; 27.в; 28.б; 29.б; 30.б; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave