ТЕСТ № 9
по български език - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .— 4.
Имало едно време малка долина в Централна Азия, която била охранявана от ято птици и хиляди отровни змии. Тази долина била земята на диамантите. Древните гърци вярвали, че те са частици от звездите, паднали на земята. Други твърдели, че са сълзите на Господ. Не всеки обаче би се доверил на твърдението, че Господ е плакал, а по очите му са се стичали скъпоценни камъни. По-вероятно е да повярваме в това, че почти всяка жена ще зарони сълзи, ако получи като подарък истински диамант.
Историята на диамантите не е толкова романтична. Те идват някъде от земните пластове. Ако видите необработен диамант, може да не го разпознаете. Той изглежда като обикновен речен камък. Кристализацията на чистия карбон е причина за неговата невероятна твърдост. На хората са им били необходими хиляди години, преди да обявят диамантите за най-скъпите камъни на света. Истинската им красота е скрита в тяхната сърцевина, а специалистите достигат до нея след десетки часове работа.

1. Кое от предложените заглавия не отговаря на информацията в отделен абзац?
а) Легенди за диамантите
б) Историята на диамантите
в) Диамантите - най-скъпите камъни на света
г) Характеристиките на диамантите

2. В кой ред информацията е свързана с текста?
а) Изключителните му физически качества - твърдост, прозрачност, блясък - превръщат диаманта в основен символ на съвършенството, светлината и излъчването.
б) Диамантът е символ на неизменното, на непобедимата духовна сила. В иконографията е знак на постоянство, сила и други героични добродетели.
в) Във Франция твърдели, че диамантът отстранява гнева и поддържа разбирателството между съпрузите, поради което го нарекли камък на одобряването.
г) Народните приказки добавят, че той е символ на истината, мъдростта и моралното съвършенство.

3. Подчертаните думи в текста спрямо думата диаманти не са:
а) контекстови синоними;
б) перифрази;
в) метонимии;
г) синоними.

4. С кое изречение може да бъде продължен текстът?
а) Основните играчи в диамантения бизнес са евреите и те го предават от поколение на поколение. Най-големите находища на диаманти са в Южна Америка и Сибир.
б) Най-голямата фабрика в Европа за шлифоване на диаманти се намира в Амстердам. Тя е една от атракциите на града. Когато прекрачите прага на Gassan Diamands, трудно ще се почувствате като обикновен турист сред диамантените вълшебства.
в) На входа на фабриката не само че няма да ви искат пари за билет, а дори ще ви посрещнат с горещо кафе и безалкохолни напитки.
г) Персонален гид ще ви въведе в лабораторията за шлифоване на диаманти, за да ви покаже процеса на обработката им.

5. Изразът Меката на диамантите в посочения текст означава:
Ако разглеждате музея на Ван Гог, който също се намира в Амстердам и също като тази фабрика е включен в туристическите забележителности на града, последното нещо, което може да ви се случи, е да си тръгнете оттам с картина на великия импресионист. Без значение колко тлъста е банковата ви сметка, защото шедьоврите не се продават. В Меката на диамантите обаче положението е съвсем различно. Всеки експонат си има цена и може за по-малко от минута да стане ваш.
а) свещеното място за вярващите мюсюлмани;
б) свято място за поклонение;
в) най-атрактивното място за производство на диаманти;
г) сакрално място за мюсюлманските поклонници.

6. В изреченията: „Най-скъпите диаманти са брилянтите. За да се изработи един брилянт са необходими два диаманта. За брилянт от един карат, се използват най-малко 2-каратови диаманта. Истинския брилянт след шлифоване трябва да има 57 лица - 33 в горната си част и 24 в долната. Точно по-тази причина, цената на брилянтите е по- висока. Когато се изработват бижута с диаманти обикновенно се използва 18-каратово жълто, розово или бяло злато, както и платина. “, са допуснати:
а) две пунктуационни и две правописни грешки;
б) три пунктуационни и три правописни грешки;
в) четири пунктуационни и четири право-писни грешки;
г) четири пунктуационни и три правописни грешки.

7. Кое от значенията на думата карат не е свързано с характеристиките на диамантите?
а) При скъпоценните камъни каратът е мярка за теглото им.
б) Един карат е равен на 0,2 грама.
в) При златото каратът е величина, която определя количеството на чист благороден метал в сместа.
г) Каратите на диамантите, определящи теглото им, са само една от техните характеристики.

8. Коя от думите не е синоним на останалите?
а) бижу;
б) украшение;
в) накит;
г) съкровище.

При коя от двойките думи има отношение както при двойката: (9.-10.)

9. диамант - брилянт:
а) кехлибар - смола;
б) цирконий - диамант;
в) перла - бисер;
г) злато - платина.

10. Амстердам - Холандия:
а) Амстердам - Ван Гог;
б) Анверс - Белгия;
в) Антверпен - Рубенс;
г) Белгия - Холандия.

11. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
а) Всеки напълно шлифован диамант, се изследва в лаборатория и получава сертификат и паспорт с вече оценената си стойност.
б) Еднокаратов брилянт може да има 24 различни цени в зависимост от останалите си параметри. Най-скъп ще бъде, ако е с цвят river и чистота perfekt.
в) Другите форми на диамантите, които бижутерите най-често използват, са погледнати отгоре квадрат, капка, два вида правоъгълник, елипса, заострена в двата края елипса и сърце.
г) При тяхната изработка, се изразходва доста по-малко количество суров материал и съответно цената им е по-ниска.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (12.-14.)

12. Трима братя на име Боус създават в сърцето на Амстердам през 1880 г. най- голямата фабрика за шлифоване на диаманти във Европа (а). Година по късно (б) в нея работели 357 специалиста (в) по шлифоване, 122 бижутери (г), 142 - чираци и 52 разносвачи.

13. Всяка седмица от 8 до 10 хиляди карата сурови диаманти били шлифовани. Тяхната стоиност (а) била от 400 000 до 500 000 гулдена. Днес във фабриката (б) се сахраняват (в) машините, на които са били обръботвани (г) камъните преди повече от век.

14. По-вече (а) от 20 000 туристи посещават годишно фабриката Gassan Diamands. Персонала (б) обръща специялно (в) внимание на всеки, който иска да разгледа скъпоценните (г) камъни.

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (15.-16.)

15. Тук ще видите едни от най-скъпите (а) диаманти в Европа, както и хиляди бижута (б). Ако пък си харесате пръстен и той не ви е по мярка, необходимо е да изчакате (в) само 20 минути. Когато ви го донесат, дори ще ви убедат (г), че са го правили специално за вас.

16. Удоволствието (а) да притежавате диамант от „Гасан" ще ви струва най-малко (б) 200 евро. Ако любовта към дамата на сърцето ви е толкова голяма, джобът (в) ви може да улекне (г) с 50 хиляди евро.

17. Коя от думите се различава от останалите?
а) гулден;
б) евро;
в) долар;
г) дерхам.

18. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Във фабриката ви разказват историята на сградата, в която се намирате показват ви големи макети на едни от най-известните диаманти в света.
б) После ви въвеждат в строго охранявана зала, за да се насладите на красотата на един от най-скъпите диаманти, които фабриката притежава.
в) Небрежно ви обясняват, че заради по-голямата сигурност в сградата камъните пристигат в залата по специално изграден брониран асансьор.
г) Той изглежда като тръба, с диаметър 70 сантиметра. Малко прозорче с кодиращо устройство подсказва, че тя не е част от обходната инсталация на помещението.

19. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) 15 минути по-късно, уникалните диаманти вече са пристигнали. Те са увити на пръв поглед в доста обикновена хартия.
б) При вида на толкова много скъпоценни камъни и бижута, върху които блещукат хиляди диаманти за милиони евро представителките на нежната половина на човечеството загубват самообладание.
в) Най-евтиното бижу тук са малки обици с по един диамант обкован в бяло злато за 150 евро. Цените на красиви годежни пръстени започват от 5 хил. евро и стигат до 15 хил. евро.
г) Най-скъпият пръстен е с цена от 32 000 евро. Върху него лежат 5 брилянта с различна големина. Можете да пробвате всичко, което ви харесва.

20. Текстът: „Няколко пъти годишно в Gassan Diamands се организират специални партита за големи клиенти на компанията. На гостите се поднася чаша шампанско, на дъното на която блести по един камък. Само в една от чашите е поставен истински диамант.
В края на вечерта специалист изследва всички камъни. Истинският става собственост на човека, в чиято чаша е бил. “,
е съставен от:
а) две прости и три сложни изречения;
б) пет сложни изречения;
в) две сложни съчинени изречения;
г) три прости и две сложни съставни из-речения.

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 
1 .в) - във всички останали варианти информацията е свързана с цял абзац, локаш при отговора се касае само за извод, който не е обвързан с факти от текста; 
2.а) - общата ключова дума е твърдост; 
З.г) - контекстовите синоними, перифразите (парафрази) и метонимиите са свързани с промяна на едно название с друго; 
4.б) - думата връзка е работа - шлифоване
5.в); 
б.г) Най-скъпите диаманти са брилянтите. За да се изработи един брилянт, са необходими два диаманта. За брилянт от един карат се използват най-малко 2-каратови диаманта. Истинският брилянт след шлифоване трябва да има 57 лица - 33 в горната си част и 24 в долната. Точно по тази причина цената на брилянтите е по-висока. Когато се изработват бижута с диаманти, обикновено се използва 7 8-каратрвр жълто, розово или бяло злато, както и платина.; 
7.в); 8.г); 9.г); 
10.б) — аналогията е изградена между градове и държави със сходни характеристики. Анверс и Антверпен са един и същ град в кралство Белгия, но според различните общности - фламандци и валонци, има различно име. В този град също се обработват диаманти от известни еврейски фамилии. В него има и музей на Рубенс, който е роден и израснал там.;
11.б), верните варианти са: а) Всеки напълно шлифован диамант се изследва в лаборатория и получава сертификат и паспорт с вече оценената си стойност. в) Другите форми на диамантите, които бижутерите най-често използват, са погледнати отгоре квадрат, капка, два вида правоъгълник, елипса, заострена в двата края, елипса и сърце, г) При тяхната изработка се изразходва доста по-малко количество суров материал и съответно цената им е по-ниска.
12. г), верни: в Европа (а); по-късно (б); 357 специалисти (в); 
13.б), верни: стойност (а); съхраняват (в); обработвани (г); 
14. г), верни: повече (а); персоналът (б); специално (в); 
15. г) убедят; 
16. г) олекне; 
17.б) - всичките наименования са на парични единици, но еврото не е национална, а междуевропейска валута; гулденът е холандска парична единица; доларът - американска; дерхамът - дубайска; 
18. а) - Във фабриката ви разказват историята на сградата, в която се намирате, показват ви големи макети на едни от най-известните диаманти в света. 
19. г), верни варианти:
а) 75 минути по-късно уникалните диаманти Вече са пристигнали. Те са увити на пръв поглед 6 доста обикновена хартия, б) При Вида на толкова много скъпоценни камъни и бижута, върху който блещукат хиляди диаманти за милиони евро, представителките на нежната половина на човечеството загубват самообладание, в) Най-евтиното бижу тук са малки обици с по един диамант, обкован в бяло злато за 150 евро. Цените на красиви годежни пръстени започват от 5 хил. евро и стигат до 15 хил. евро.; 
20. г).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave