Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ПО ЖИЦАТА

 

1. Кои герои са от „По жицата“?        1 т.
      A) Иво и Калина
      Б) Гунчо и Нонка
      B) Никола и Пенка
      Г) отец Евтимий и баба Илийца

2. Кой художествен похват НЕ е използван при изграждането на образа на Гунчо?      1 т.
      A) портретна характеристика
      Б) косвена характеристика
      B) речева характеристика
      Г) монолог на героя

3. Посочете две качества на Гунчо.        2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Посочете два вида характеристика, чрез които е изграден образът на Моканина.        2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Посочете две причини, поради които Гунчовото семейство е тръгнало на път.        2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Кой момент е кулминация в разказа „По жицата“?        1 т.
      A) сънят на Нонка
      Б) разказът на Стоеница за бялата лястовица
      B) срещата на Моканина с Нонка и с майка й
      Г) семейството тръгва отново на път

7. С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?       1 т.
      Многократното повторение „ще я видиш“ в думите на Моканина е израз на...
      A) стремежа му да бъде по-убедителен в речта си
      Б) желанието да убеди и себе си, и Нонка във възможното чудо
      B) стремежа му да не разбере момичето, че бащата лъже
      Г) дълбоката му убеденост, че бялата лястовица съществува

8. Как разбирате възгласа: „Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!“?       1 т.
      A) Думите са израз на вярата на Моканина в Бога.
      Б) Възгласът е молба към Бог за помощ.
      B) Той е упрек към Бог за жестоката несправедливост.
      Г) Възгласът е проява на огромно човешко съчувствие.

9. НЕВЯРНОТО твърдение според „По жицата“ е:        2 т.
      A) Гунчо разкрива пред Моканина тъжната съдба на злочестото си семейство.
      Б) Гунчо се изправя гневно срещу несправедливостта на съдбата.
      B) Гунчо не иска много от живота и не страда, че е беден.
      Г) Всяка дума от разказа на клетия баща затрогва със своята искреност.

10. Кое твърдение е вярно според разказа „По жицата“?    2 т.
      А) „По жицата“ е творба за милосърдието, отзивчивостта и подкрепата в човешките взаимоотношения.
      Б) „По жицата“ е разказ за бедността и бунта срещу несправедливостта.
      В) Посланието на творбата е свързано с мъката и отчаянието на бедните хора.
      Г) С разказаната история са представени човешката бездуховност и суеверност.

11. На кой въпрос текстът на разказа „По жицата“ НЕ дава пряк отговор?       1 т.
      A) Защо Гунчовото семейство пътува към село Манджилари?
      Б) От какво е болна Нонка?
      B) От кого Гунчо научава за появата на бялата лястовица?
      Г) Кога се разболява Нонка? 

12. Кой момент е кулминация на разказа „По жицата“?      1 т.
      A) Разказът на Гунчо за болестта на дъщеря му
      Б) Вестта на кумицата за появилата се бяла лястовица
      B) Срещата на Моканина с болното момиче
      Г) Думите на Моканина: „Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!“

13. В какво се крие трагедията на Гунчовото семейство?        10 т. 
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-Г;
3 – Например: Първо: бащина грижовност. Второ: стеснителност.
4 – Например: Първа: речева характеристика. Втора: пряка авторова характеристика.
5 – Например: Първа: Нонка е неизлечимо болна. Втора: Нонка вярва в бялата лястовица.
6-В; 7-Г; 8-Г; 9-Б; 10-А; 11-Б; 12-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave