ТЕСТ - 3
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
Бъчва със знания
(Моето семейство и други животни)

 

1. „Бъчва със знания“ е част от: – 1 т.
    а) разказ
    б) роман
    в) легенда
    г) мит

2. Посочете две доказателства, че най-голямата страст на Джери са животните. – 2 т.
    Първо: …………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………….
    Второ: …………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………………
3. Как Лари и Лесли се отнасят към страстта на Джери към животните? – 1 т.
    а) Окуражават го.
    б) Купуват му домашни любимци.
    в) Мислят, че интересите му са временни.
    г) Осигуряват му допълнителни занимания.

4. Посочете две места, където Джордж провежда учебните часове. – 2 т.
    Първо: ………………………………………………………………………
    Второ: ………………………………………………………………………
5. Кое животно НЕ е герой от главата „Бъчва със знания“? – 1 т.
    а) котка
    б) куче
    в) гълъб
    г) морска краставица

6. Коя е изпуснатата дума в цитата „… не беше от предметите, в които имахме успех.“? – 1 т.
    а) Историята
    б) Математиката
    в) Географията
    г) Музиката

7. Посочете три качества, които притежава Джери. – 3 т.

    ……….………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………….

8. Посочете две качества, които притежава Джордж. – 2 т.
    …………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………

9. Кое твърдение е вярно според главата „Бъчва със знания“? – 1 т.
    а) Лари, Лесли и Мери одобряват увлечението на Джери към животните.
    б) Човекът, който се заема да обучава Джери, е Джордж – учител по танци.
    в) В „Моето семейство и други животни“ Джералд Даръл разказва за живота си на остров Крит.
    г) Майката е убедена, че увлечението на Джери трябва да се поощрява и развива.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО? – 1 т.
    а) Благодарение на Джордж Джери постига отлични резултати по математика.
    б) Джордж използва интересите на Джери, като ги превръща в мотивация за учене.
    в) Авторът описва животните като герои, които мислят, изпадат в различни настроения, изпитват чувства.
    г) Джордж успява да промени отношението на малкия си ученик към знанията и да развие интересите му.

11. Отговорете писмено на въпроса: – 10 т.
    Защо Джери е благодарен на Джордж?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. – Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. – Отличен

Отговори:
1-б – 1т.
2. Например: - 2т.
Първо – Непрекъснато наблюдава живота на различни видове животни.
Второ – В дома си отглежда няколко домашни любимеца. 
3-в; - 1т.
4. Например: - 2т.
      – В дома на Джери, сред природата
5-а; - 1т.
6-б; - 1т.
7. Например: - 3т.
– любознателност, любов към природата, отговорност към домашните си любимци
8. Например: - 2т.
- интелигентност, отговорност към ученика си
9-г; - 1т.
10-а; – 1т. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave