1. Коя от следните особености не е характерна за жанра на пътеписа:
а) описание на видяното
б) сюжет, чрез който се разкриват характерите на героите
в) разсъждения и оценки за видяното
г) изразяване на емоции, породени от видяното
2. В САЩ Алеко Константинов е изумен и се възхищава на:
а) техническия прогрес
б) жаждата за печалба
в) бясното движение в американските градове
г) студенината на местните жители
3. Коя от следните думи най-точно описва състоянието на пътеписеца, изправен пред чудото на Ниагара:
а) учудване
б) благоговение
в) възхищение
г) стрес
4. В откъса: „гледаш параходът как пъшка и се мята сред побеснелите озъбени вълни” Алеко Константинов е използвал:
а) метонимия
б) олицетворение
в) хипербола
г) сравнение
5. В откъса „наляво падат буйни къдрави снопове разпенена вода и се губят на стотина метра долу...” художественото въздействие се дължи на:
а) градацията
б) сравнението
в) епитетите
г) контраста
6. В откъса „нещо ври, кипи, беснува се, гърми ...” пътеписецът е използвал:
а) епитет
б) градация
в) олицетворение
г) сравнение
7. В откъса „този водопад изглежда като трептяща маса от къдрави снопове пяна...” повествователят е използвал:
а)  метафора
б) метонимия
в) сравнение
г) градация

8. Възклицателните безглаголни изречения: „Няколко стълби надолу, една каменна полукръгла ограда... и Ниагарският водопад! Ето го!..” изразяват:
а) уплаха
б) изключително вълнение
в) нетърпение
г) доволство
9. През коя година излиза като самостоятелна творба „Бай Ганьо. Невероятните разкази за един съвременен българин”:
а) 1893
б) 1895
в) 1894
г) 1896 
10. С каква цел Бай Ганьо обикаля из Европа:
а) за да търгува с розово масло
б) за да получи по-високо образование
в) за да се запознае със забележителностите на европейските градове 
г) за да посети свои близки и приятели
11. Защо Бай Ганьо посещава професор Иречек в дома му:
а) защото го познава от България и иска да го навести 
б) защото иска да опознае живота на европейците
в) защото се надява на покана в дома му
г) защото желае да беседва с някого за родината
12. Кое от следните качества не е показано като типично за Бай Ганьо:
а) подозрителност    
б) невъзпитаност
в) алчност    
г) съобразителност
13. По каква причина Бай Ганьо проявява интерес към политиката:
а) той е привърженик на либералната партия
б) мисли за народа си
в) желае да работи и да направи политическа кариера
г) търси материална изгода и власт
14. Напишете отговор на въпроса „ Кои от качествата на Бай Ганьо откривате у днешните хора”

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................................................

 

 

 

 

 

Тест – литература 7 клас - Ал. Константинов 
Отговори: 1б, 2а, 3б, 4б, 5в, 6б, 7в, 8б, 9б, 10а, 11в, 12г, 13 г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave