1. Основна тема в стихотворението „На прощаване” е:
a. любовта на лирическия герой към майка и близки, роден край и роден дом
б. омразата на бунтовника към тиранията
в. преживяванията на лирическия герой, който се готви да се отправи към България
г. готовността на бунтовника за героична саможертва

2. „На прощаване” по форма е:
a. монолог
б. диалог
в. изповед – разговор с майката
г. писмо послание

3. Заглавието „На прощаване” съдържа внушение за:
a. сбогуване и прошка
б. раздяла и смърт
в. смърт и опрощение
г. тъга и смелост

4. Кой мотив е водещ в стихотворението „На прощаване”:
a. за житейския избор 
б. за героичната гибел
в. за обичта към либето
г. за синовната обич

5. Бунтовникът се обръща към майката, защото:
a. само нея обича истински
б. иска да оправдае своето решение
в. иска да изрази синовната си обич, вярва, че майката ще го разбере и подкрепи 
г. само на майката има доверие

6. Образът на майката НЕ може да бъде свързан с представите за:
a. родния дом
б. доверие между майка и син
в. свободата
г. сражения с народните врагове

7. Кой образ е обвързан с желанието на бунтовника идеите и делото му да бъдат предадени на потомците:
a. на братята
б. на бойните другари
в. на майката
г. на любимата

8. Довършете твърдението:
Лирическият герой от стихотворението „На прощаване” се самоопределя като ___________________________.

9. Довършете стиха (изисква се абсолютна точност):
Аз зная, майко, мил съм ти,
че може млад да загина,
ах, __________________________

_____________________________

10. Коя дума НЕ характеризира бунтовника:
а. родолюбец
б. хайдутин
в. авантюрист
г. демократ

11. Изразът „бащино огнище” е:
a. метафора
б. хипербола
в. синекдоха
г. сравнение

12. Какво изразно средство е използвано в стиховете:
…бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци, 
черни ми кърви в земята,
земята, майко, черната!
 

а. сравнение
б. олицетворение
в. контрастни епитети
г. хипербола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест - литература 7 клас – „На прощаване“ - Ботев
Отговори: 1в, 2в, 3а, 4а, 5в, 6г, 7в, 8 хайдутин, бунтовник, 9 „..утре като премина/през тиха бяла Дунава!”, 10в, 11в, 12в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave