1. Кога е създаден разказът „Една българка”:
а. 1876 година
б. 1899 година
в. 1901 година
г. 1883 година

2. Кое твърдение е вярно:
а. Разказът е изграден от 5 епизода и епилог.
б. Разказът е изграден от 6 епизода и епилог.
в. Разказът е изграден от 7 епизода.
г. Разказът е изграден от експозиция, 5 епизода и епилог.

3. Сравнена с другите „жени лютибродчанки”, според I-ви епизод, баба Илийца е:
а. различна
б. еднаква
в. подобна
г. неразбираема

4. Кое от изброените чувства е доминиращо в отношението на баба Илийца към бунтовника:
а. патриотизъм
б. снизхождение
в. страх
г. състрадание

5. Кое качество НЕ е проявено в поведението на баба Илийца според разказа:
а. родолюбие
б. милосърдие
в. смирение
г. скромност

6. Коя от изброените характеристики НЕ може да се отнесе към баба Илийца:
а. решителност
б. физическа издръжливост
в. агресивност
г. състрадателност

7. Коя постъпка на баба Илийца НЕ може да се определи като „героична”:
а. не разпитва момъка, а го оставя да се храни
б. изтръгва кола
в. плава сама с ладията по река Искър
г. предлага на четника да го приюти в дома си

8. С коя от изброените думи НЕ бихте определили въздействието на поведението баба Илийца върху читателя:
а. възхищава                                                                  б. трогва
в. завладява                                                                    г. умилостивява

9. Коя дума ще поставите на празното място в твърдението: Отец Евтимий е ....... на смелата челопеченка баба Илийца":
а. съратник
б. антипод
в. съмишленик
г. приятел

10. Коя от изброените думи НЕ изразява отношението на бунтовника към баба Илийца:
а. доверие
б. благодарност
в. уважение
г. недоверие

11. Кой сюжетен момент изпълнява функция на завръзка в разказа „Една българка”:
а. разговорът на Илййца с Хасан ага
б. Първата среща на баба Илийца с четника
в. Разговорът на българката с отец Евтимий
г. Плаването с ладията по Искъра

12. Кое от изброените понятия НЕ е свързано с композицията на разказа „Една българка”:
а. епиграф
б. ретроспекция
в. епилог
г. речева характеристика

13. Кое е първоначалното заглавие на разказа „Една българка”:
а. В церовата кория
б. Челопешката гора
в. Една българска жена
г. В гората край Челопек

14. Мотото „Аферим, бабо, машаллах!” е:
а. пословица
б. израз от фолклорна песен
в. израз от народна легенда
г. Вазов го измисля

15. Разказът е творба от:
а. епически вид
б. лирически вид
в. лиро-епически вид
г. друг вид

 

 

Тест - литература 7 клас - „Една българка” 
Отговори: 1б, 2б, 3а, 4г, 5в, 6в, 7а, 8г, 9б, 10г, 11б, 12г, 13б, 14б, 15а

@bgmateriali.com

Изтеглиsave