1. Разказът е:
a. лирически жанр
б. епически жанр
в. лиро-епически жанр
г. драматически жанр
2. Разказът „По жътва” е създаден през:
а. 1899 г.
б. 1902 г.
в. 1904 г.
г. 1935 г.

3. Основният конфликт в разказа „По жътва” е между:
(Запишете отговора с думи.):  ............................................

4. Кой момент е кулминационен в разказа „По жътва”:
a. Описанието на Софийското поле
б. На нивата на Никола
в. Смъртта на Пенка
г. Погребението на Пенка

5. Кое твърдение е невярно според разказа „По жътва”:
a. Пейзажът предвещава трагичното събитие, което е в центъра на изображението.
б. В семейството на Никола цари обич и разбирателство.
в. Заглавието на творбата насочва към идеята, че разказаната история се е повтаряла във времето.
г. Селските хора не одобряват любовта между Никола и Пенка.

6. Кое твърдение е невярно според разказа „По жътва”:
a. Жътварите страдат от жегата, но са благодарни на Бог за богатата реколта.
б. Пенка умира с ръкойка класове и сърп в ръцете.
в. Пенка е първата жертва на жегата в този край.
г. Никола и Пенка не крият любовта си.

7. С кое твърдение не може да се продължи изречението: „Случката в разказа „По жътва”...”
a. е част от тежкото ежедневие на селските хора
б. представя една трагедия, повтаряща се през годините
в. разкрива, че за отрудените селяни човешкият живот е висша ценност
г. доказва, че прибирането на реколтата не е от голямо значение 

8. Кое твърдение е вярно по отношение на разказа „По жътва”:
а. Елементите на сюжета следват естествения ход на събитията във времето.
б. В творбата е използвана ретроспекция.
в. В творбата е приложен похватът „разказ в разказа”.
г. Пейзажно описание се открива само в експозицията.

9. Каква е ролята на песента в живота на героите от разказа „По жътва”:
   (Посочете неверния отговор.)
a. Песента е радост, утеха и наслада по време на работа за трудовите хора.
б. Героите на Елин Пелин разкриват чувствата си чрез песента.
в. Песента е средство за общуване между хората на полето.
г. По време на почивка селските хора пеят, за да забравят тежката си съдба.

10. Героите от разказа „По жътва” не са:
a. трудолюбиви
б. добронамерени
в. открити
г. завистливи 
11. Какви художествени средства откривате в цитата: „А песента се ширеше, волна, млада, чиста като извор, пълна с надежди и желания.”  
a. епитет, метонимия, метафора
б. метафора, сравнение, метонимия
в. епитет, сравнение, метафора
г. метонимия, епитет, анафора

12. Епитетът в израза „Грозната вест се разнесе......” най-точно означава:
а. неприятна 
б. лоша 
в. ужасяваща
г. предупредителна

13. Довършете израза така, че да е верен с текста в „По жътва”: „Град да бе паднал, не би тъй убил..............................................”  
 

14. Довършете израза така, че да е верен с текста в „По жътва”: „Полето празнуваше.......................................................”  
 

15. Напишете кратък отговор на въпроса:
„ Може ли смъртта на Пенка да се възприеме като своеобразно жертвоприношение? Защо?” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Тест - литература 7 клас - „По жътва” 
Отговори: 1б, 2в, 3 човек – природа, 4в, 5г, 6в, 7г, 8а, 9г, 10г, 11в, 12в, 13 сърцата, 14 тъжен празник

@bgmateriali.com

Изтеглиsave