ТЕСТ - 2
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
Отечество любезно, как хубаво си ти!

 

1. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ е: – 1 т.
    а) мит
    б) приказка
    в) легенда
    г) стихотворение

2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат възхищението и огорчението. – 2 т.
    Първо: …………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………….
    Второ: …………………………………………………………………………………
    ………………..…………………………………………………………………………
3. Кой образ НЕ е от „Отечество любезно, как хубаво си ти!“? – 1 т.
    а) земята пълна с цвете
    б) агнетата тлъсти
    в) планини гиганти
    г) нектар, цветя и плодове

4. Върху какво НЕ размишлява героят в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“? – 1 т.
    а) красотата на родното пространство
    б) бързо отминаващата младост
    в) любовта към отечеството
    г) срама от недооценяването на отечеството

5. Кой израз НЕ внушава мисълта за разнообразието на родната природа? – 1 т.
    а) Как твоите картини меняват се омайно!
    б) Пред всеки поглед нови, по-нови красоти…
    в) Кой странник без въздишка можа да те остави?
    г) Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

6. Кой израз разкрива огорчението от непознаването и недооценяването на отечеството? – 1 т.
    а) Как чудно се синее небето ти безкрайно!
    б) земята пълна с цвете, небето със брилянти…
    в) Кой има сили твоите картини да забрави?
    г) по-харно те познават крилатите певци…

7. Посочете два извода, до които достига героят от „Отечество любезно, как хубаво си ти!“. – 2 т.

    Първи: …………………………………………………………......................
    Втори: ………………………………………………………….......................

8. Посочете два конкретни образа, които разкриват красотата на родното пространство. – 2 т.
    Първи: …………………………………………………………......................
    Втори: ………………………………………………………….......................

9. Кое твърдение е вярно за „Отечество любезно, как хубаво си ти!“? – 2 т.
    а) В текста се описва грехът на първите хора в райската градина Едем.
    б) Героят е далеч от отечеството и изпитва носталгия по него.
    в) Героят е щастлив, че родината осигурява прехраната му.
    г) Във всяка строфа първият и последният стих са еднакви.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Отечество любезно, как хубаво си ти!“? – 2 т.
    а) Текстът е оформен като обръщение на героя към родината.
    б) В някои словосъчетания обичайният словоред е нарушен.
    в) Героят е щастлив, че всички българи обичат и почитат отечеството.
    г) Многобройните възклицания са израз на силите чувства.

11. Отговорете писмено на въпроса: – 10 т.
От какво е очарован и от какво е разочарован героят?
...……………………………………………………………………………………………........................................

..........................................……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. -Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. - Отличен

Отговори:
1-г – 1т.
2. Например: - 2т.
Първо – Героят се възхищава от красотата, разнообразието и богатствата на отечеството, от хармонията и райската му благодат.
Второ – Героят е огорчен, че много българи не оценяват богатствата на своето отечество, слепи са за красотата му, безчувствени са към духовните му дарове, срамуват се от него и остават чужденци в собствената си родина. 
3-б; - 1т.
4-б; - 1т.
5-в; - 1т.
6-г; - 1т.
7. Например: - 2т.
Първи – родината е земен рай.
Втори – родината е непозната за много от чедата си.
8. Например: - 2т.
- безкрайното синьо небе, планините гиганти
9-г; - 2т.
10-в; – 2т. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave