ОТГОВОРЕТЕ С „ВЯРНО” ИЛИ „ГРЕШНО” НА СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ:

1. Пенчо Славейков е от основоположниците на българския модернизъм.

Вярно      Грешно

2. Пенчо Славейков е поет символист.

Вярно     Грешно

3. Пенчо Славейков е един от членовете на кръга „Мисъл”.

Вярно      Грешно

4. „Сън за щастие” е цикъл от лирически миниатюри.

Вярно      Грешно

5. Идейно-естетическите възгледи на Пенчо Славейков се формират под влияние на немската индивидуалистична философия.

Вярно      Грешно

6. Посланията на „Епически песни” са поетическо въплъщение на теорията на Ницше за свръхчовека.

Вярно      Грешно

7. „Неразделни” и „Чумави” са поеми, съдържащи фолклорни мотиви.

Вярно      Грешно

8. В стихотворението „Псалом на поета” няма фолклорни мотиви.

Вярно      Грешно

9. Стихотворението „Баща ми в мен” изразява почит към личността на П. Р. Славейков и позиция, свързана с мисията на твореца.

Вярно      Грешно

10. Пенчо Славейков умира далеч от България, огорчен от българската действителност.

Вярно      Грешно

11. В теоретичните си текстове и в поетическото си творчество Славейков отделя специално внимание на формата на поетическия текст.

Вярно      Грешно

12. Между Пенчо Славейков и Вазов се води разгорещен и продължителен дебат, свързан със същността на литературата, с мисията на твореца и с функцията на художествения текст.

Вярно      Грешно

13. Житейска спътница и духовна сестра на поета Пенчо Славейков е поетесата Мара Белчева.

Вярно      Грешно

14. Заедно с д-р Кръстев Пенчо Славейков издава списание „Мисъл”.

Вярно      Грешно

15. Поемата „Ралица” е изградена изцяло върху фолклорни мотиви и е издържана в рамките на традиционните представи за взаимоотношенията между  индивид и общност.

Вярно      Грешно

16. Славейковата и Вазовата визия за природа са напълно еднакви.

Вярно      Грешно

17. Пенчо Славейков и Яворов принадлежат към съвършено различни литературни направления.

Вярно      Грешно

18. Пенчо Славейков не споделя възгледа, че и у „звяра” трябва да се търси човекът.

Вярно      Грешно

19. Проблемът за творчеството е епизодичен в художествения свят на Пенчо Славейков.

Вярно      Грешно

20. Пенчо Славейков няма отношение към идеята за европеизация на българската литература.

Вярно      Грешно

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. Вярно, 2. Грешно, 3. Вярно, 4. Вярно, 5. Вярно, 6. Вярно, 7. Вярно, 8. Вярно, 9. Вярно, 10. Вярно, 11. Вярно, 12. Вярно, 13. Вярно, 14. Вярно, 15. Грешно, 16. Грешно, 17. Грешно, 18. Грешно, 19. Грешно, 20. Грешно

@bgmateriali.com

Изтеглиsave