ТЕСТ - 1
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
"Хубава си, моя горо"

 

1. „Хубава си, моя горо“ е: – 1 т.
    а) разказ
    б) стихотворение
    в) легенда
    г) приказка

2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат обичта и тъгата. – 2 т.
    Първо: …………………………………………………………………………………
    Второ: …………………………………………………………………………………
3. Кой образ НЕ е от „Хубава си, моя горо“? – 1 т.
    а) буки и дъбове
    б) агнетата тлъсти
    в) планини гиганти
    г) твойта прохлада

4. Върху какво НЕ размишлява героят в „Хубава си, моя горо“? – 1 т.
    а) природата
    б) младостта
    в) смъртта
    г) историята

5. В кой сезон от годината е изобразена гората? – 1 т.
    а) пролетта
    б) лятото
    в) есента
    г) зимата

6. Кой израз разкрива отдалечеността на героя от родното пространство? – 1 т.
    а) Хубава си, моя горо, / миришеш на младост
    б) твойте буки и дъбове, / твойте шуми гъсти
    в) и под студът, и под снегът / живот се захваща
    г) комуто стане нужда / веч да те остави, / той не може, дорде е жив, / да те забрави

7. Посочете два извода, до които достига героят от „Хубава си, моя горо“. – 2 т.
    Първи: …………………………………………………………...........................
    Втори: …………………………………………………………............................

8. Посочете два конкретни образа, които разкриват красотата на гората. – 2 т.
    Първи: …………………………………………………………...........................
    Втори: …………………………………………………………............................

9. Кое твърдение е вярно за „Хубава си, моя горо“? – 2 т.
    а) В текста се описва конкретна гора.
    б) В текста гората е мрачна и тъжна.
    в) В гората е минала голяма част от младостта на героя.
    г) В текста гората е обобщен образ на красивата българска природа.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Хубава си, моя горо“? – 2 т.
    а) Текстът е оформен като обръщение на героя към гората.
    б) Героят забравя родината, защото е далече от нея.
    в) Героят мислено се завръща в родното пространство чрез спомена.
    г) Героят изпитва носталгия по родното пространство.

11. Отговорете писмено на въпроса: – 10 т.
С какво родното пространство въздейства на героя?
...………………………………………………………………………………………………..........................................

 …………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………….........................................

…………………………………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………........................................…………

……………………………………………………………………………........................................……………………

……………………………………………………………………….........................................…………………………

……………………………………………………………………….........................................…………………………

………………………………………………………………….........................................………………………………

………………………………………………………………….........................................………………………………

…………………………………………………………………............................................………………………………

 

 

 

 


Примерна скала  за оценяване: Максимален брой точки - 25
0-7 т. -Слаб
8-10 т. – Среден
11-13 т. – Добър
14-19 т. – Мн.добър
20-25 т. - Отличен

Отговори:
1-б – 1т.
2. Например: - 2т.
Първо – Героят обича родното пространство с хубостта и прохладата на гората, с вечната й младост, с живота, който кипи в нея.
Второ – Героят е тъжен, че е далеч от родината, а най-свидното му желание е да се завърне отново в това прекрасно кътче, пък било и за да намери там смъртта. 
3-в; - 1т.
4-г; - 1т.
5-а; - 1т.
6-г; - 1т.
7. Например: - 2т.
Първи – родината е прекрасна.
Втори – човек я оценява най-добре, когато е далеч от нея.
8. Например: - 2т.
- младостта, прохладата, шумите гъсти
9-г; - 2т.
10-б; – 2т. 
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave