1. Изкуството изобразява:
а) само действителни светове;
б) действителни и несъществуващи светове;
в) само несъществуващи светове;
г) нито едно от изброените.
2. Изкуството удовлетворява потребностите от:
а) красота;
б) себеизразяване;
в) общуване с околните;
г) всичко изброено.
3. В кой ред НЕ са изобразени само видове изкуства?
а) дърворезба, опера, кино;
б) скулптура, оперета, живопис;
в) литература, спорт, архитектура;
г) балет, музика, театър.
4. В кой ред грешно са свързани вид изкуство и художествено средство?
а) музика – звукове;
б) литература – слово;
в) танц – цветове;
г) скулптура – форми.
5. В коя от следните творби основната тема е човекът и изкуството?
а) „Братчетата на Гаврош”;
б) „Щастливият принц”;
в) „Малкият принц”;
г) „Художник”.
6. От коя творба е следната мисъл: „Сълзите са най-скъпата награда за сърцето на човека.”?
а) от „Художник”;
б) от „Принцът и просякът”;
в) от „Щастливия принц”;
г) от „ Славеят на китайския император”.
7. „Славеят на китайския император” е:
а) разказ;
б) роман;
в) литературна приказка;
г) фолклорна приказка.
8. Стихотворението „Художник” е на:
а) Христо Смирненски;
б) Михаел Енде;
в) Веселин Ханчев;
г) Ханс Кристиан Андерсен.
9. Коя е „най-бележитата рядкост” в страната на китайския император?
а) прекрасната столица;
б) богатствата в палата;
в) китната градина;
г) малката сива птичка.
10. Ханс Кристиан Андерсен е:
а) ирландски писател;
б) сръбски писател;
в) датски писател;
г) немски писател.

 

 


 

Отговори: 1-б; 2-г; 3-в; 4-в; 5-г; 6-г; 7-в; 8-в; 9-г; 10-в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave