1.  Стихотворението "На прощаване" има подзаглавие:

а.  в 1868 г.
б.  през 1868 г.
в.  в 1876 г.
г.  1886 г.

2.  Творбата "На прощаване" е:
а.  героичен монолог
б.  лирическа изповед
в.  задушевен диалог
г.  писмено общуване с майката

3.  Водещият мотив  в  творбата "На прощаване" е:
а.  за синовната обич
б.  за героичната смърт
в.  за приемствеността
г.  за достойния житейски избор

4. Чий образ  най-тясно  е  обвързан  с мотива  за  приемствеността на борбата:
а.  на майката
б.  на другарите
в.  на братята
г.  на либето

5.  Образите на майката и на либето са:
а.  противопоставени
б.  допълващи се
в.  несъвместими 
г.  няма общи идеи в двата образа

6. Кои са двете основни характеристики, преплитащи се в образите на хъшовете от повестта "Немили-недраги": 
а. героизъм и страдалчество 
б. мизерия и унижение 
в. страх и носталгия 
г. отчаяние и несигурност

7. Кой цитат не е от речта на Странджата:
а. "Нашите славни битки в отечество България ги помни народът.."
б. "Благодаря ти, благодаря ти, братко мой!"
в. "Ах! Братя мили!.."
г. "Народ без жертви не е народ."

8. Кое прави смъртта на Странджата героична:
а. умира в чужбина, далече от близките си
б. не умира в битка, а на легло
в. умира в самота
г. последните му мисли са за България и за борбата

9. Предавайки писмото на Левски, Македонски не се проявява като:
а. достоен хъш
б. сдържан
в. словоохотлив
г. спокоен

10. Румънският израз "Булгари беци!" от повестта "Немили-недраги" назовава хъшовете: 
а. храбри българи 
б. нахални българи 
в. бедни българи 
г. пияни българи

11. За кого от изброените герои се отнасят думите: "мечтател, идеалист, ветреник": 
а. Бръчков - "Немили-недраги" 
б. Македонски - "Немили-недраги" 
в. четника - "Една българка"
г. бунтовника – "На прощаване"
12. С кое историческо събитие най-тясно е свързана разказаната случка във Вазовата творба
 " Една българка": 
а. Освободителната война от 1878 год. 
б. Априлското въстание от 1876 год. 
в. Разбиването на Ботевата чета през 1876 год. 
г. Подготовката на Априлското въстание

13. Какви чувства изпитва баба Илийца към непознатия четник, когато го среща за първи път:
а. страх за себе си и за внучето си
б. желание да продължи пътя си, за да се предпази от опасни последици
в. състрадание и милосърдие към страдащия непознат
г. гняв, че трябва да отдели време за непознатия, когато има собствена грижа

14. С коя дума бихте определили най-точно поведението на баба Илийца при разговора с Хасан ага:
а. лицемерно
б. покорно
в. мъдро
г. страхливо

15. Кое твърдение е невярно:
а. Разказът "Една българка" първоначално е имал друго заглавие.
б. В разказа "Една българка" е използвана ретроспекция.
в. Творбите "Една българка" и "Немили-недраги" са написани от Иван Вазов и имат еднакви жанрови особености.
г. Иван Вазов създава творбите "Една българка" и "Немили-недраги" след Освобождението.

 

 

 

 

 

Отговори:1а, 2б, 3г, 4а, 5б, 6а, 7б, 8г, 9в, 10г, 11а, 12в, 13в, 14в, 15в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave