„Немили-недраги" – Иван Вазов

 

1. В повестта „Немили-недраги" самият Вазов е прототип на:
а. Владиков
б. Бръчков
в. Македонски
г. Хаджията

2. Кръчмата на Странджата е определена като „будна", защото:
а. работи денонощно
б. посетителите са интелигентни и образовани хора
в. обитават я хора с будно патриотично съзнание
г. за да се предизвика читателския интерес  

3. Коя дума бихте поставили на празното място в изречението: "Кръчмата на знаменосеца в Браила е... за българските хъшове":
а. място за развлечение
б. свърталище
в. убежище и дом
г. място за сбирки

4. По какво си приличат според  портретните описания в I глава хъшовете:
а. по бедното и парцаливо облекло
б. по възрастта
в. по лицата, които са бледи и изпити от лишенията
г. по пламтящите и възторжени очи

5. Кой от героите в повестта „Немили-недраги” е идеалист като Странджата:
а. Димитрото
б. Хаджията
в. Попчето
г. Бръчков

6. Какво поражда най-силното страдание на Странджата в предсмъртните му часове:
а. мисълта за роднините
б. фактът, че другарите му не са до него в този час
в. болестта
г. мисълта, че е далеч от отечеството и не може да се бие за свободата му

7. Смъртта на Странджата е:
а. мъченическа, защото Бръчков няма пари да извика лекар при болния хъш
б. доказателство за другарството между всички хъшове в чуждата страна
в. героична и достойна заради проявената духовна сила на героя
г. героична, защото той умира в битка за свободата на родината

8. Македонски е различен от Странджата, защото е:
а. патриот
б. готов на саможертва
в. склонен към авантюризъм
г. не милее за другарите си

9. Думите на Вазов „Румъния им даваше гостоприемство, но гостоприемство, което дава пустинният морски бряг на изхвърлените от бурите мореходци..." внушават, че:
а. Румъния приема хъшовете като свои чеда.
б. Румъния е неуютно място за хъшовете, безразлична е към терзанията им.
в. Румъния е една пустиня, в която няма условия за живот.
г. Хъшовете са попаднали на пустинен бряг.

10. Речта на Странджата е:
а. експозиция на повестта   
б. идейно-емоционална кулминация на повестта
в. развръзка в сюжета на повестта
г. ретроспективен момент от композицията

11. Според речта на Странджата в III глава висш идеал за хъшовете е:
а. щастието на семействата и роднините
б. нивите, къщите
в. свободата на България
г. парите

12. Изразът „…това са висши същества, родени за страдания, за борба и за слава - не като другите смъртни" изразява представата за хъшовете на:
а. Македонски
б. Бръчков
в. Попчето
г. Владиков

13. За кого се отнася описанието: „Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице, с дълги сиви мустаци   и  лукави  дръзки очи. Той носеше едно огромно извехтяло и без копчета палто и громкото име...":
а. Странджата
б. Македонски
в. Хаджият
г. Владиков

14. С коя дума не бихте определили  Македонски:
а. себелюбец
б. патриот
в. авантюрист
г. страхливец

15. Зимният пейзаж в началото на X глава допълва представата за:
а. горделивостта на Македонски
б. смелостта и съобразителността на Македонски
в. комарджийската страст на Македонски
г. странното и недостатъчно известно минало на Македонски

16. Повестта завършва с:
а. с разказ за смъртта на хъшовете 
б. с разказ за героизма на хъшовете в гредетинските боеве
в. с епилог – разказ за живота на  Македонски в Румъния след Освобождението
г. с епилог, разкриващ съдбата на Македонски, болката и укора на Вазов от незаслужената забрава на възрожденските дела и идеали

17. Как не бихте продължили твърдението: „Целта на повестта „Немили-недраги” е да……”:
а. разкрие спомените на Вазов за престоя му в Румъния
б. увековечи делата на достойните български хъшове в едно трудно за отечеството ни време
в. да съхрани за потомствата паметта на хъшовете
г. да пробуди паметта на народа ни след Освобождението и да вдъхне вяра, че жертвите на героите не са напразни.

18. Вазов започва да пише повестта „Немили – недраги”:
а. през 1893 г. в Румъния
б. през 1882 г. в София
в. през 1882 г. в Пловдив
г. през 1891 г. в Пловдив

 

 

 

 

 

Отговори: 1а, 2в, 3в, 4в, 5г, 6г, 7в, 8в, 9б, 10б, 11в, 12б, 13б, 14г, 15б, 16г, 17г, 18в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave