1. Коя литературна творба НЕ е на Иван Вазов:

а. „Немили – недраги”
б. „Опълченците на Шипка”
в. „Българският език”
г. „Неразделни”
2. Попълнете таблицата, като посочите автора на съответната творба:
          Творба                        Автор
1.    „По жътва”         _________________________

2.    „Заточеници”      _________________________
    
3.    „Бай Ганьо”         _________________________
    
4.    „Неразделни”      _________________________
3.  В кой ред правилно са свързани литературна творба и жанр:
а. „Заточеници” – балада
б.  „Една българка” – повест
в.  „Бай Ганьо” – пътепис
г.  „По жътва” – разказ 

4.  Кое от следните твърдения е вярно:
а. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” възпяват значими битки от епохата на Възраждането.
б. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са балади, посветени на националните герои от Възраждането.
в. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са оди, които утвърждават национални ценности за българина.
г. „Опълченците на Шипка” и „Българският език” са епически творби.
5. Кой от героите не е от повестта „Немили-недраги”:
а. Хаджият
б. Гунчо
в. Владиков
г. Бръчков
6. За кой от посочените литературни герои се отнасят характеристиките (Напишете съответната буква на верния отговор.):
Литературен герой                             Характеристика

1.______________         родолюбие, всеотдайност,мъдрост, търпение,бащинска загриженост

2.______________         егоизъм, страхливост, жестокосърдечие, грубост, малодушие

3.______________         родолюбие, смелост, жертвоготовност, авантюризъм, съобразителност

4.______________         доброта, благородство, състрадание, деликатност

а. Евтимий
б. Странджата 
в. Македонски
г. Моканина
7. По коя причина Алеко Константинов при вида на Ниагарския водопад първо отказва да го опише:
а. Смята, че е безсилен да пресъздаде истинската красотата на водопада.
б. От егоистични подбуди.
в. Според него не е възможно да се предаде с думи видяното.
г. Тръгнал е с друга цел за Америка и не смята за нужно да описва природата.
8.  С каква цел Бай Ганьо посещава професор Иречек:
а. За да изрази уважение към него заради службата му в България. 
б. Защото желае да се запознае с културата на европейците.
в. Използвачеството му го подтиква да се надява на покана в дома на Иречек.
г. Мъчно му е за родината и иска да си поговори с човек, който я познава.
9. Какво цели  Бай Ганьо с думите си  „Аз съм врял и кипял в тия работи, че ги разбирам...”, когато той говори с Иречек:
а. да покаже, че е опитен в търговията
б. да докаже на Иречек, че обикалял по широкия свят
в. да изтъкне опита си в журналистиката
г. да подчертае, че е наясно с политическите интриги и ползата от високите постове властта

10. Кой от цитатите е част от епилога на „Неразделни”:
а. „Стройна се Калина вие над брегът усамотени...”
б. „... ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!”
в. „... писано било, та ние да се не сбереме живи...”
г. „За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла...”
11.  Какъв е жанрът на стихотворението „Заточеници”:
а. елегия                            
б. ода
в. балада                            
г. фолклорна песен
12. Подчертаният израз е: 
лети, отнася ни... Простира
нощта крилото си – и веч
едва се мяркат очертани!
а. градация
б. антитеза     
в. метафора        
г. хипербола
13. Какво разкриват възклицанията: „Боже! / Пак жертва!”  от разказа „По жътва” (Посочете най-точния отговор.):
а. Молба към Бог за пощада.
б. Страдание и ужас, че жегата взема жертва.
в. Страхът от силните горещини.
г. Изненада, болка, страх и ужас, че селото дава поредна жертва в горещините.
14. Какво подсказват мислите на Моканина „Бяла лястовичка. …Има ли я!”:
(Отговорете с 2-3 изречения.)

--------------------------------------------
15. Кой от литературните термини е излишен:
а. пейзаж
б. диалог
в. портрет
г. експозиция

 

 

 

 

 

 

Отговори: 1г , 2 – 1. Елин Пелин, 2. Пейо Яворов, 3. Ал. Константинов, 4. Пенчо Славейков, 3г, 4в, 5б, 6 – 1.б, 2.а, 3.в, 4.г, 7а, 8г, 9г, 10г, 11а, 12в, 13г, 14 – съмнение, че има щастие и надежда за страдащите, състрадание, мъдрост – той знае, че мъката в света е безкрайна, болка, 15г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave