Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
ПРАВОПИСНА НОРМА

 

          Прочетеше двата текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително.

          Текст 1
          Един въпрос вече 400 години терзае учени и литератори. Кой е авторът на безсмъртните произведения на Шекспир? Наистина ли един самообразовал се скромен англичанин е написал всички тези безсмъртни сонети и пиеси? И дали всички онези конспиративни теории, които приписват авторството им на поне 18 различни личности, сред които Едуард де Вер и Франсис Бейкън, не съдържат зрънце истина?
          След смъртта си през 1616 г. Шекспир оставя след себе си 38 пиеси, 154 сонета и няколко поеми. И нито едно от тези произведения не носи неговия подпис. До нас са достигнали само шест собственоръчни подписа на Уилям Шекспир. Три от тях са положени върху различни документи, а останалите три – върху завещанието му. Интересното в случая е, че всички тези подписи са различни. Единственото, което ги свързва, е, че започват с Shak.
          Мнозина от привържениците на теорията за спорното авторство на произведенията на Шекспир подчертават факта, че в завещанието на драматурга, изключително дълго и прецизно, не се споменава нито дума за дяловете му като собственик на два театъра или за каквито и да е лични записки, книги или писма.
          Според привържениците на теорията за спорното авторство, между които и признати авторитети като Марк Твен и Орсън Уелс, всъщност автор на произведенията на Шекспир е сър Франсис Бейкън. Докато Шекспир не може да се похвали със знатен произход или добро образование, което да обяснява демонстрираните в произведенията му познания по чужди езици, право, наука и политика, то Бейкън е бил потомствен дипломат, историк, писател и политик.
          И това не е всичко. Пиесата „Бурята“ описва точно корабокрушение на Бермудските острови, което е преживяно... от Франсис Бейкън. Сравнението на литературните стилове на двамата автори показва, че те са доста сходни. И двамата притежават изключително специализиран стил и маниер на изразяване, макар и неофициално критиците да определят стила на Бейкън като „по-твърд“.
          Вероятно истината никога няма да стане известна за света. Кой е авторът на „Ромео и Жулиета“ или на „Сън в лятна нощ“, може и да не узнаем със сигурност. По-важното е всеки от нас да намери време, за да се наслади на едни от най-великите произведения, писани от човешка ръка.
                                                                                   По публикация в интернет: https://bit.ly/20UhhrX

          Текст 2
          – В началото на тази година открихте нова сцена в „Глобус“ – Sam Wanamaker Playhouse. Защо?
          – Във времената на Шекспир през лятото играели в открити театри, а през зимата – в закрити. Решихме да следваме тази традиция. В Sam Wanamaker Playhouse залата е с 300 места, камерна обстановка. Проектираха го по старинни чертежи, по които са строили първите закрити театри. Даже осветлението ще е на свещи, макар и с някои свръхнови технологии.
          – По какво се отличава „Глобус“ от другите английски театри?
          – По съвсем различната енергия. Театърът няма покрив и това създава особена атмосфера. Освен това актьорите и публиката са осветени еднакво. Понякога прелитат птици, кацат право на сцената. На някои актьори им се удава да отиграят даже това, но рядко, честно казано. И най-важното: в „Глобус“ няма завеса. Сцената е в центъра на театъра и зрителите те виждат от всички страни. На партера прави стоят 800 души – рамо до рамо, това сплотява. А над тях още 900 седят на твърди пейки...
          – Съществува мнение, че Шекспир е нямал редактор, че допуска твърде много фактически и стилистични грешки…
          – Май ви се иска да поредактирате Ван Гог или Едвард Мунк например... Шекспир нямаше да е Шекспир, ако всичко му беше наред! Например в „Хамлет“ историята с пиратите – тя е толкова не намясто. Те нападат кораба, който плава към Англия. Защо изобщо похищават само Хамлет, а после го връщат в Дания?
          – А Шекспир въобще съществувал ли е? Не всички вярват в това.
          – Слушайте, ама вие сериозно ли? – Не се ли шегувате? Шекспир е живял, писал, пил и се е веселил – всичко му е било съвсем нормално! Може би е бил също и мързелив, алчен, държал се е зле с хората… Но е гениален! Това не можеш да му отнемеш!...
                                                                            По публикация в интернет: https://bit.ly/2QnF6NK

1. От коя сфера на общуване е Текст 1?
      A) от официално-деловата сфера
      Б) от естетическата сфера
      B) от научната сфера
      Г) от медийната сфера 

2. Темата на Текст 1 е:
      A) авторството на Шекспировите творби
      Б) личността на Уилям Шекспир
      B) животът на Шекспир
      Г) завещанието на Шекспир

3. Кое твърдение е вярно според Текст 1?
      A) Има реални основания да се смята, че въпросът за авторството на Шекспировите творби скоро ще бъде разрешен.
      Б) Франсис Бейкън преживява корабокрушение край Бахамските острови, което е описано в Шекспировата пиеса „Бурята“.
      B) Още след смъртта на Шекспир започват споровете по въпроса той ли е авторът на своите произведения.
      Г) Шекспир е оставил значително литературно наследство, което включва пиеси, балади и сонети.

4. Кое твърдение НЕ е вярно според Текст 1?
      A) Предположения относно авторството на Шекспировите произведения изказват някои авторитетни творци.
      Б) Стилът на Шекспир и на Франсис Бейкън не се отличават съществено от този на техните съвременници.
      B) Поради знатния си произход Франсис Бейкън би могъл да притежава познанията, демонстрирани в Шекспировите творби.
      Г) Нито един от достигналите до нас шест подписа на Шекспир не е върху някое от произведенията му.

5. Какво изразно средство е използвано в подчертаното изречение в Текст 1?
      A) синекдоха
      Б) метонимия
      B) хипербола
      Г) метафора

б. Каква е връзката между двата текста?
      A) Текст 2 обобщава най-важното от информацията в Текст 1, но съдържа и нови фактологични данни.
      Б) Текст 2 противоречи на Текст 1 по въпроса за авторството на Шекспировите пиеси.
      B) Последният абзац на Текст 2 поставя въпрос, който е основен в Текст 1.
      Г) Текст 2 анализира едно от изложените в Текст 1 предположения относно авторството на Шекспировите творби. 

7. Кое твърдение е вярно според Текст 2?
      A) Интервюираният е учуден от елемент в драматургичното действие на Шекспировата пиеса „Хамлет“.
      Б) Основната сцена на Шекспировия театър „Глобус“ разполага с 300 седящи места.
      B) Новата сцена на театър „Глобус" е проектирана и построена по най-съвременни технологии.
      Г) Шекспировият театър „Глобус" не се различава съществено от съвременните театри във Великобритания.

8. Кое твърдение НЕ е вярно според Текст 2?
      A) Основната сцена на Шекспировия театър „Глобус“ е разположена по необичаен начин.
      Б) Според интервюирания гениалността на Шекспир може да бъде обяснена с някои черти на характера му.
      B) По времето на Шекспир театралните представления са се играели на открито или на закрито в зависимост от сезона.
      Г) Интервюиращият задава някои провокативни въпроси, свързани с личността и творчеството на Шекспир.

9. В Текст 2:
      A) се коментира характерът на Шекспир
      Б) се анализират изразни средства, използвани в „Хамлет“
      B) се разказва историята на театър „Глобус“
      Г) се коментира съвременната английска драматургия

10. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) разсейвам
      Б) опърничав
      B) радио-локационен
      Г) ексхумация

11. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) побликувани, изследователите, незаконни
      Б) възможност, укриване, бескрупулен
      B) личността, естествено, англо-езичен
      Г) изкушение, съгражданин, контравъпрос

12. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
      A) Съмненията относно авторството на Шекспировите творби са вследствие на няколко факта.
      Б) За 52-годишния си живот Шекспир е дал на световната литература общо 38 пиеси, 154 сонета и няколко поеми.
      B) Умира богат, като оставя голяма част от наслетството си на дъщеря си Сузана.
      Г) 400 години след смъртта на Шекспир Google открива повече от 51 милиарда резултата за него.

13. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Спорът е древен и започва още през 1616 година, след смърта на Уилям Шекспир: той ли е авторът на своите произведения?
      Б) Запазени са шест негови подписа, но буквите им са така не сръчно начертани, че графолозите се съмняват в автентичността им.
      B) По редица обществени и политически саображения Бейкън не би могъл да пише за театъра под собственото си име.
      Г) През 1685 г. се създава известното Дружество 3а Франсис Бейкън, в което са се включили много съвременни авторитети.

14 . В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
      Шекспир е водел двойнствен (А) живот – в Лондон е бил познат като известен драматург (Б), а в родния си град Стратфорд, където живеели (В) жена му и децата му – като бизнесмен и собственик (Г) на имоти.

15. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
      „Бурята“ на английския режисьор Дерек Джарман е една от най-правокативните (А) и изтънчени (Б) адаптации на най-мистерьозната (В) шекспирова (Г) пиеса. 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б; 5-Б; 6-В; 7-А; 8-Б; 9-А; 10-В; 11-Г; 12-В; 13-Г; 14-А; 15-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave