Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ПРАВОПИСНА НОРМА

 

          Прочетеше двата текста и изпълнете задачи 1. – 10.

          Текст 1

          Едва ли някой е очаквал, че след първия си пълнометражен филм „Урок“ Грозева и Вълчанов ще съумеят да покажат отново толкова въздействащо драматичния конфликт между малкия човек и Системата.
          Но ето че и с втория си пълнометражен филм те успяват да го сторят, задълбочавайки се в изследването на истински случай от вестникарската хроника с не по-малък замах от този в „Урок“. Сега проследяват трагикомичните премеждия на Цанко Петров (в ролята Стефан Денолюбов) – кантонер с говорен дефект и дълъг стаж в БДЖ, който намира цяло състояние, разпиляно върху релсите, и го връща в полицията. Постъпката му е добре дошла за обиграната в пиара Юлия Стайкова (в ролята Маргита Гошева), която се опитва да я използва за отклоняване на вниманието от назряващ скандал с далавери в Министерството на транспорта. Но идеята й да го наградят с модерен часовник, не се оказва сполучлива, защото Цанко държи много на своя стар - марка „Слава“, който е подарък от баща му. Размяната на часовниците се оказва съдбоносна и за двамата герои.
         Темата за малкия човек, когото бездушната система смазва, не е нова за българското кино. Но в този филм социалната проблематика е умело пречупена през призмата на черния хумор и иронията, без при това да остане на втори план. Докато „Урок“ напомняше много на филмите на белгийските братя Дарден и на румънската нова вълна, то „Слава“ се доближава до ярките образци на балканското кино и по-специално, на сръбската школа в него.
          В отзив на „Холивуд Рипортър“ за нашия филм е казано следното: „Ако сте смятали, че златният часовник в „Криминале“ е причинил някои проблеми, трябва да видите какво става с часовника в „Слава“ – отлично заснета, превъзходно изиграна българска трагикомедия, в която животът на космополитна пиарка и на самотен железничар се преплитат по особено злощастен начин“.

По публикация в интернет: https://bit.ly/2JdaycL

          Текст 2

          – На първо място, поздравления за успехите от последните дни. Как реагира италианската публика на „Слава“?
          Петър (П): Хората в Италия възприемат и дори се шегуват, че нещата при тях са много близки като усещане. От Бразилия пък, където филмът се разпространява малко по-рано, ни се обади един журналист и каза, че дори сме добре и там имат повече проблеми от този тип.
          – Не познавате лично кантонера от „Слава“, нали? Ако той почука на вратата Ви, как ще реагирате?
          Кристина (К): Не, не го познаваме и не искаме да се запознаваме с него. Макар да ползваме случки от нашия живот – как е намерил парите, след което ги е предал, „Слава“ не е разказът за този човек, а за един човек в една ситуация. Искаме да го обобщим и да надскочим битовото.
          П: Например този герой заеква за целите на нашата история, докато истинският кантонер не заеква.
          К: Когато нещо се преведе на езика на киното, то става напълно различно, но по някакъв начин еквивалентно – все едно да нарисуваш музикално произведение. Колкото и да е близко до оригинала, винаги ще е нещо различно и въпреки това ще е същото, просто на друг език.
          – А как си представяте успеха навън – като успех сред зрителите или сред кинокритиците?
         К: Бихме се радвали и на двете, но най-важното е филмът ни да остане в умовете и сърцата на хората. Количеството зрители не е от такова значение, особено ако хората забравят филма, след като го изгледат. Ако обаче филмът се отпечата в съзнанието им, това ще е важно за нас. За щастие, обратната връзка с някои зрители ни показва, че това се случва. В Трансилвания например се запознахме случайно с галерист от унгарски произход, който беше много впечатлен от „Слава“ и разказа, че имал същия часовник „Слава“, подарък от чичо му. На следващия ден същият човек позвъни в хотелската ни стая и ни даде часовника като подарък заедно с каталози от своята галерия. Такива контакти, които оставят по-дълбока следа, са от голямо значение за нас.

По публикация в интернет: https://bit.ly/33EoEvq

1. От коя сфера на общуване е Текст 1?
      A) от официално-деловата сфера 
      Б) от естетическата сфера
      B) от научната сфера 
      Г) от медийната сфера

2. Темата на Текст 1 е:
      A) малкият човек в българското кино
      Б) сюжетът и художествените качества на филма „Слава“
      B) критическите отзиви 3а филма „Слава“
      Г) изразните средства във филма „Слава“

3. Кое твърдение е вярно според Текст 1?
      A) Във филма се пресичат пътищата на герои с различна социална принадлежност.
      Б) Вторият филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов има много по-голям успех от първия.
      B) Филмът „Урок“ се доближава до ярките образци на балканското кино.
      Г) Завръзката във филма „Слава“ е скандал в Министерството на транспорта.

4. Кое твърдение НЕ е вярно според Текст 1?
      A) В последния абзац на текста се съпоставят два образа на часовника и функцията им в две кинотворби.
      Б) Българското кино има традиции в разработването на темата за малкия човек.
      B) Използването на черния хумор и иронията в „Слава“ не е за сметка на разгръщането на социалната проблематика.
      Г) В основата на сюжета на „Слава“ е истинска история, която авторите научават лично от прототипа на главния герой във филма.

5. Извадете сложните думи от Текст 1.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6. Открийте в кое изречение от Текст 1 отрицателната частица не се пише отделно от следващата дума, тъй като носи логическо ударение.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7. Какво означава абревиатурата, употребена в Текст 1? С колко начални главни букви се изписва съставното собствено име, означено с нея?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

8. Какво изразно средство е използвано в подчертания израз в Текст 1?
      A) синекдоха 
      Б) метонимия
      B) метафора 
      Г) хипербола

9. Кое твърдение е вярно според Текст 2?
      A) филмът „Слава“ се разпространява най-напред в Италия, а след това – и в други европейски и южноамерикански държави.
      Б) За двамата автори на „Слава“ най-важното е филмът да има комерсиален успех.
      B) Авторите на „Слава“ се срещат с хора, които споделят с тях свои лични истории, свързани с филма.
      Г) Авторите на „Слава“ се стремят единствено да предадат достоверно историята на кантонера, намерил голяма сума пари.

10. Кое твърдение НЕ е вярно според Текст 2?
      A) Кристина Грозева и Петър Вълчанов ценят контактите със зрители, които са се впечатлили от техния филм.
      Б) В текста се коментира връзката между действителността и изкуството.
      B) В текста се говори за различни зрителски реакции към филма на Кристина Грозева и Петър Вълчанов.
      Г) В текста се представят мненията на авторитетни кинокритици за филма „Слава“.

11. Открийте и поправете правописните грешки в текста.

      Филмът „Урок“ е носител на множество награди, сред които Наградата за най-добра режисура на Кристина Грозева и Петър Вълчанов и Наградата За най-добра актриса на Маргита Гошева от международния филмов фестивал „Трансилвания“ в Клуж Напока, Румъния (2015), Наградата за най-добър сценарий и „сребърен Александър“ от фестивала в Солун (2014), специалната награда на журито от престижния филмов фестивал в Токио (2014).
          „Провинциялна учителка обира банка с пистолет-играчка.“ Новината в медиите потиква авторите на филма да създадат универсална социална драма за мотивите, тласкащи човека към крайности. Филмът е част от замислена трилогия за „малките герои“ на нашето време: кориозни истории от новините във българското общество.
          Учителка по английски в малко градче край София се опитва да даде урок на ученик, откраднал пари от своя саученичка. Но самата тя попада във финансова безисходица и прибягва до отчаяна постъпка. На везните са моралните принципи и съдбата на семейството й.

По публикация в интернет: https://www.bnt.bg/bg7a/urok-2

12. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) минимализъм 
      Б) неореализъм
      B) афтентичен
      Г) слабохарактерен

13. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) мотивирофка 
      Б) неминуемо
      B) социално психологически 
      Г) ускъдица

14. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
      А) Спокойно можем да кажем, че с оглед на тогавашните мащаби на града, в София от двадесетте и тридесетте години имаше достатъчно кина.
      Б) Съвременните софиянци познават някогашното кино „Модерен театър“ под името кино „Цанко Церковски“.
      В) Благодарение на кино „Арда“ аз можах да видя „мълчаливите“ кинозвезди, по които бяха въздишали родителите ми.
      Г) „Арда“ не беше озвучена с традиционния пианист като другите кина по времето на нямите филми.

15. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Родни и международни звезди обединяват творби и енергия за Празника на българското кино в Рим.
      Б) Чудесно е да пътуваш по света, ако не наживо, то поне пред екрана в тъмния салон.
      B) Трима приятели обикалят света на велосипеди по сложен маршрут, който е осеян с всевъзможни препядствия.
      Г) Може ли киното да преведе на свой език най-проникновенните постижения на литературата?

16. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
          Не съм в състояние (А) да ви кажа колко е бил учуден (Б) самият Луи Дагер, когато е зърнал за пръв път образа си, възпроизведен върху светло чувствителна (В) хартия по способа на неговата собствена „дагеротипия“. Но признавам – лично аз бях направо смаян, когато видях преди 70 години първата си снимка, направена от известния (Г) тогава софийски фотограф Борис Блъсков.

17. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
          Кино „Модерен театър“ е било създадено в София от Карло Вакаро, заможен италиянец (А), остановил се (Б) в България още през 1901 г. Вакаро се заселва първоначално (В) в Пловдив, където учредява няколко търговски фирми и дори открива там първата „Търговска Банка (Г)“.

18. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
          Съсредоточеността (А) много се влияе от условията на работа – шума, светлината и температурата в стаята. Но пълната тишина не е идеалният (Б) случай. Шумът почти никога и почти никъде не може да се избегне напълно, а пълната тишина действа тягосно (В). Освен това постоянният (Г) лек шум ни прави по-малко чувствителни към незначителните промени наоколо.

19. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
      A) Котките обичат чистотата и непрестанно се ближат, за да поддържат телата си чисти, както ги е научила еволюциата.
      Б) Смята се, че малката гънка в края на котешкото ухо, образуваща продълговата вдлъбнатинка, изпълнява функцията на резонатор.
      B) Котаракът Мирон пътешествал с геолози из платото Устюрт и самоотвержено охранявал лагера на експедицията от отровни змии.
      Г) Днес котката е сред малкото бозайници, които могат да живеят с нас и в тесния, малък апартамент.

20. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) кафе-сладкарница, ПИН-код, екопътека
      Б) младши лейтенант, лироепически, килокалории
      B) криотерапия, хипер инфлация, геолого-географски 
      Г) тупа-лупа, високоблагородие, жената котка

 

 

 

 

 

 


Отговори: 
1-Г; 2-Б; 3-А; 4-Г; 
5. пълнометражен, трагикомичните, съдбоносна, трагикомедия, космополитна, злощастен
6. Но ето че и с втория си пълнометражен филм те успяват да го сторят, задълбочавайки се в изследването на истински случай от вестникарската хроника с не по-малък замах от този в „Урок“.
7. БДЖ – Български държавни железници
8-В; 9-В; 10-Г; 
11. Филмът „Урок“ е носител на множество награди, сред които наградата за най-добра режисура на Кристина Грозева и Петър Вълчанов и наградата За най-добра актриса на Маргита Гошева от международния филмов фестивал „Трансилвания“ в Клуж Напока, Румъния (2015), наградата за най-добър сценарий и „Сребърен Александър“ от фестивала в Солун (2014), специалната награда на журито от престижния филмов фестивал в Токио (2014).
          „Провинциална учителка обира банка с пистолет-играчка.“ Новината в медиите подтиква авторите на филма да създадат универсална социална драма за мотивите, тласкащи човека към крайности. Филмът е част от замислена трилогия за „малките герои“ на нашето време: куриозни истории от новините в българското общество.
          Учителка по английски в малко градче край София се опитва да даде урок на ученик, откраднал пари от своя съученичка. Но самата тя попада във финансова безизходица и прибягва до отчаяна постъпка. На везните са моралните принципи и съдбата на семейството й.

12-В; 13-Б; 14-Г; 15-А; 16-В; 17-В; 18-В; 19-А; 20-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave