Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
ПРАВОПИСНА НОРМА

 

 

1. В кой ред НЯМА правописна грешка?
      A) залетият, припряни, ослепял
      Б) изкуфяли, свястна, пряпорец
      B) всякаква, Недялка, възпети
      Г) измествам, греховна, узряли

2. В кой ред има правописна грешка?
      A) клекна, недодялан, дълголетна
      Б) Големо Малово, Брегово, Смядово
      B) кафяви, изневяра, гороцвет
      Г) излеза, сряда, премятам

3. В кое изречение има правописна грешка?
      A) Там смяната на сезоните се изживява като раздяла с близък.
      Б) Желязна воля се изисква за овладяването на няколко езика.
      B) Сядали вечер на поляната, изпявали „Джендината“, смяли се.
      Г) Видяхме голямата разлика в местните ритуали на двете селища.

4. В кой ред НЯМА правописна грешка?
      A) тероризъмът, организмите, инакъв
      Б) два театъра, недорасал, конформизъм
      B) чешки, букурещки, челопешки
      Г) Бургаско, палеонтоложки, алпиниска

5. В кое изречение има правописна грешка?
      A) Още през X в. Казан е съграден от приволжските българи като крепост.
      Б) В спектакъла са използвани интересни компютърни анимации.
      B) Едноклетъчните организми са най-устойчиви на природни катаклизми.
      Г) Камилчето, родено в ловешкия зоопарк през 2016 г., е рядък случай.

6. В кой ред всички примери са с правописна грешка?
      A) плеада, Софиянски, „Илияда“
      Б) пиянистка, диференциялен, индиянското
      B) идеализация, оркестрация, иницияция
      Г) азиятци, фамилиярен, Българийо

7. В кое изречение има 2 правописни грешки?
      A) Слъзният апарат осигурява прозрачността и влажността на очната роговица.
      Б) Ринофарингитът е възпаление на носогълтката, причинено от вирус или алерген.
      B) Законът за обществените поръчки регламентира всички тържни процедури.
      Г) Завръзвани с главата надолу, монасите отвръщали единствено с издържливост.

8. В кой ред НЯМА правописна грешка?
      A) задлъжнял, гръмотевица, гръкоман
      Б) покръстен, клъввам, сръбските
      B) сбъркан, врътка, хълцнах
      Г) кълнове, омърсен, изтръсвам

9. В кое изречение има правописна грешка?
      А) Танцьорите няма да успеят да се преоблекат за това време.
      Б) Такива прояви могат да повлекат сериозни проблеми.
      В) Дървото трябва първо да се насече и после да съхне.
      Г) Поръчах вече да ми изтъчат четирите котленски килима.

10. В кой ред НЯМА правописна грешка?
      A) бранник, странник, писменността
      Б) рожденика, посланника, военнопленника
      B) изменникът, племенникът, законността
      Г) постоянното, бремените, пламенната

11. В кое изречение има правописна грешка?
      A) Беше приятно топъл ден през ранната есен на 1883 г.
      Б) Ракът пустинник живее в черупките на умрели охлюви.
      B) Севлиевското село Сенник е родното място на Дан Колов.
      Г) Именикът на българските ханове е открит през XIX век.

12. В кой ред има 2 правописни грешки?
      A) дързостта, доблестта, болеста
      Б) глупостта, хитростта, мъдростта
      B) живопистта, сместта, пръстта
      Г) съобразителноста, немарливостта, плътта

13. В кой ред всички думи са с правописна грешка?
      A) оттук, свеща, валентноста
      Б) оттам, ноща, древността
      B) оттатък, властта, слабостта
      Г) пустоштта, шесте, безнадеждноста

14. В кое изречение има правописна грешка?
      A) Опасните подръжки и изхвърляния при танцовите двойки изумиха публиката.
      Б) Беззъбите китове имат специални рогови образувания, наречени балени.
      B) Когато евреите свършили всичкия хляб, взет от Египет, Господ им пратил манна.
      Г) По произход Аллах е древносемитско божество, почитано в Арабия като праотец.

15. В кое изречение НЯМА правописна грешка?
      А) Деветдесетте години бележат началото на комуникационата революция, превръщайки интернет в неразделна част от ежедневието на хората.
      Б) Доменни пещи са съществували в Китай от около I век, а в Европа се появяват чак през Средновековието в Намюр – Валония.
      В) Съдбата на заточениците обобщава участта на изгнанника, когото обстоятелствата или съдбовно проклятие пропъждат далеч от родината.
      Г) Данте поставя в предверието на ада безразличните души, онези, които са живели незабележимо и не са оставили нищо след себе си.

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. В; 2. Г; 3. В; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. Г; 8. Б; 9. Г; 10. В; 11. Г; 12. В; 13. Г; 14. А; 15. Б;

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave